План роботи

План роботи

ПЛАН  РОБОТИ

наукової частини Інституту тваринництва степових районів

імені М.Ф.Іванова «Асканія-Нова» – Національного наукового

селекційно-генетичного центру з вівчарства  на 2021 рік

 (ухвалений на засіданні вченої ради  №1  від 14 січня 2021р.)    

 

з/п 
Назва робіт   Строки
   виконання
 Відповідальні
  виконавці
 1

 Загальні питання
Складання  плану роботи

наукової частини інституту на 2021 рік

 січень Кудрик Н. А.
Жарук Л. В.

 Підготовка та  укладання договорів з НААН

на базове фінансування наукових досліджень

з виконання  Програм наукових досліджень

на 2021 рік

 лютий  Кудрик Н. А.

Квятковська Н.В.,

зав. науковими

підрозділами

 Укладання   контракту з НААН

на фінансування підготовки наукових кадрів

через аспірантуру на 2018 рік

 лютий Кудрик Н. А.

Жарук Л. В.

Квятковська Н. В.

 Укладання договорів

на виконання НДР з Міністерствами

відом-ствами України на 2018 рік

 лютий Вороненко В. І.,

Кудрик Н. А.,

зав науковими

підрозділами

 Укладання госпдоговорів

з племінними заводами, племрепродукторами,

сільгосппідприємствами в зоні діяльності

Інституту

 лютий

березень

 Керівники
наукових

підрозділів

Підготовка тематичного плану

наукових  досліджень інституту

на 2021 рік  та його затвердження

в НААН

 лютий  Кудрик Н. А.

Жарук Л. В.

зав. науковими

   підрозділами

Підготовка і подання до НААН

інформаційного звіту про виконання НДР

за І півріччя 2021 р.

 до 1 липня 

зав. науковими

підрозділами

Прийом до аспірантури 

згідно плану на 2021 рік

 вересень  Кудрик Н. А.
Жарук Л. В.

 Підготовка і подання до НААН

інформаційного звіту

про науково-дослідну

і господарську діяльність Інституту

за 2021  рік

 до 1 грудня Кудрик Н. А.

Жарук Л. В.,

зав. науковими

підрозділами
10 

Звіт про підготовку наукових кадрів за 2021 рік

 до 1 грудня 

Жарук Л. В.

11 

Підготовка звітів головним Інститутам про виконання НДР

згідно контрактів на 2021 р.

до 1 грудня

зав. науковими

підрозділами
1.

                    Науково-методична робота

Розгляд на засіданні методичної комісії методик і

календарних планів НДР на 2021 рік

лютий

Кудрик Н. А.

Жарук Л. В.,

завідувачі науковими

підрозділами
2.

Науковий семінар «Розвиток вівчарства в умовах

глобальних змін клімату»

січень Жарук П. Г.,
Маслюк А.М.
  3.

Круглий стіл «Науково-практичні засади збереження та

раціонального використання генофонду вітчизняних порід

сільськогосподарських тварин південного регіону України»

лютий

Іовенко В. М.,

Писаренко А.В.,

Дудка О.І.

Маслюк А.М.,
  4.

Науково-методологічний семінар «Методичні підходи

щодо формування баз даних та оцінки племінної

цінності у вівчарстві»

березень Жарук П. Г.
  5

Науковий семінар «Система метрологічного

контролю якості вовни»

     квітень        Заруба К. В.
  6

Семінар-нарада «Інноваційний розвиток вівчарства в ринкових

умовах» та виставка-реалізація племінного поголів’я овець

 травень

Кудрик Н. А.

Жарук П. Г.

Маслюк А. М.

Заруба К. В.
  7

Науковий семінар «Використання методики культивуванняin vitro

та технології CRISP для отримання тварин бажаного генотипу »

червень

Лобачова І. В.

 8 

Науково-методологічний семінар «Розвиток молочного козівництва

в племінних та товарних господарствах України»

 липень  Маслюк А. М.
  9 

Методично-навчальний семінар «Інноваційні технології

виробництваі переробки продукції вівчарства»

 серпень  Яковчук В. С.
 10

Круглий стіл з питань розвитку м’ясного вівчарства в Україні

 вересень  Жарук П. Г.
 11

Науково-практичний семінар «Створення кормових агроценозів

для годівлі овець в умовах півдня України»

жовтень Гратило О. Д.
12 

Науково-практичний семінар «Забезпечення нормованої годівлі

овець враховуючи сучасні методологічні засади живлення тварин»

 липень  Свістула М. М.
 13

Науковий семінар «Стан та перспективи розвитку молочного

скотарства півдня України»

      травень       Писаренко А. В.

Робота вченої ради

На засіданні вченої ради розглянути  такі питання:

1 План роботи наукової частини Інституту на 2021 рік  січень  Кудрик Н. А.
Жарук Л. В.

Про виконання плану наукових публікацій за 2020 рік та

план на 2021 рік

 січень Жарук Л.В.,

зав. науковими

підрозділами

Розгляд тематичних планів НДР Інституту на 2021 р та їх

затвердження

 лютий  Кудрик Н. А.
Жарук Л. В.

Затвердження плану науково-освітньої програми підготовки

аспірантів на 2021 рік.

 лютий Жарук Л. В.

Звіт за 2020 р. та розгляд планів виробничо-фінансових розвитку

експериментальної бази Інституту на 2021 рік 

 березень

Жарук Л. В.,

Кубатко П. М.

Розгляд та затвердження матеріалів довідника з повноцінної

годівлі овець в сучасних умовах господарювання

 квітень Свістула  М. М.

Розгляд та затвердження методичних рекомендацій "Індексне

оцінювання поновлення статевої активності овець", "Оцінювання

функціональності статевих органів овець"

квітень

Лобачова І. В.

Розгляд та затвердження  Плану селекційно-племінної роботи з

генофондових стадом сірої української породи ВРХ на

2021-2025 роки

травень

Фурса Н. М.

Проведення семінарів, навчань, практикумів, круглих столів щодо 

впровадження наукових розробок у виробництво

протягом року

Кудрик Н. А., 

зав. науковими

підрозділами

10 
Про хід виконання госпдоговірної тематики 
протягом року

Жарук Л. В.

Зав. науковими
підрозділами

11 

Про роботу Ради молодих вчених інституту

травень Петричук Л. І.
12 

Заслуховування інформаційних звітів про виконання тематичного

плану за 1 півріччя 2021 року

червень

Кудрик Н. А.

Жарук Л. В.,

зав. науковими

підрозділами
13 

Про підсумки виконання планів виробництва дослідним господарствами

Інституту за перше півріччя 2021 року

липень

Кубатко П. М.

14 

Розгляд та затвердження  «Технічні умови. Сперма баранів

нерозбавлена. Методи біологічних досліджень» 

вересень

Лобачова І. В.

15 

Розгляд та затвердження рекомендацій щодо розведення сірої

української породи великої рогатої худоби в Південному Степу України

жовтень  

Вороненко В.І.

Фурса Н.М.

16 

Підведення підсумків фінансово-господарської діяльності

ДП«ДГ ІТСР «Асканія-Нова» за 9 місяців 2021 року

жовтень  

     Кубатко П. М.

        Жарук Л. В.
17 

Розгляд та затвердження методичних рекомендацій щодо оцінки

довічного використання корів м’ясних порід

 листопад

Писаренко А. В.

Фурса Н.М.
18 

Заслуховування інформаційних звітів про виконання науково-дослідних робіт,

проектів, договірної тематики, планів впровадження за 2021 рік

 листопад

Кудрик Н. А.

 Жарук Л. В.,

зав. науковими

підрозділами
19 

Підведення підсумків робіт з впровадження наукових розробок

у виробництво 

листопад  

Жарук Л.В.

зав. науковими

підрозділами
20 

Розгляд та затвердження науково-методичних рекомендацій за

результатами завершених наукових розробок

протягом року  

Зав. науковими

підрозділами