Лабораторія селекції овець та вовнознавства

Завідувач лабораторії − кандидат с.-г. наук К.В. ЗарубаЗавідувач лабораторії − кандидат с.-г. наук К.В. Заруба

Лабораторія є методичним центром в Україні з питань оцінки якості вовни.

Основні напрямки діяльності: метрологічне забезпечення селекційних програм щодо удосконалення існуючих і виведення нових порід, типів і ліній овець, контроль за якістю товарної вовни на всіх стадіях виробництва і підготовки її до первинної переробки.

Наукові здобутки:

  • Розроблено: методики оцінки співвідношення різних фракцій грубої вовни, вивчення динаміки росту вовни, визначення пружності вовни, питомої вовно- та жиропродукції, засміченості митої вовни;
  • систему метрологічного контролю основних селекційних показників вовнової продуктивності племінних овець та товарних якостей вовни на основі інструментальних методів досліджень;
  • технологічні способи підвищення продуктивності овець,  поліпшення якості і скорочення втрат вовни в процесах її виробництва, стриження,  зберігання та первинної переробки.
  • Уніфіковано методики лабораторних досліджень якості ти типізації тонкої вовни.
  • Удосконалено методики визначення кількості вовнового жиру і поту.

Фото 03Фото 02

Фото 01