Науково-технічні зв’язки із зарубіжними
науковими центрами

Науково-технічні зв’язки із зарубіжними науковими центрами проводилися в рамках виконання наступної програми:

- Розробка індивідуальної та групової доїльної установки для овець на базі наукових розробок Інституту «Асканія-Нова» з використанням компонентів виробництва Мілклайн (угода  про творчу співпрацю ІТСР «Асканія-Нова» і компанії «Мілклайн»  Італія). Співвиконавцем проекту з української сторони є ТОВ «Тріолакт» – генеральний ексклюзивний дилер Мілклайн в Україні, іноземної компанія «Мілклайн» (Італія). В результаті співпраці завершена розробка двостанкової доїльної установки для овець з використанням компонентів виробництва Мілклайн. В 2009-2013 роках продовжена співпраця щодо удосконалення доїльної установки для овець при використанні компонентів виробництва «Мілклайн» з метою досягнення її відповідності Європейським стандартам у частині забезпечення технології доїння.

В рамках договору між Російською академією сільськогосподарських наук та Національною академією аграрних наук України в період 2011-2016 років передбачається співробітництво Інституту тваринництва «Асканія-Нова» з Всеросійським науково-дослідним інститутом тваринництва та Всеросійським науково-дослідним інститутом генетики і розведення с.-г. тварин. Творча співпраця буде спрямована на: збереження генофонду порід великої рогатої худоби, свиней та овець загального ареалу розповсюдження для України та Російської федерації;  розробку методів створення популяцій великої рогатої худоби та свиней стійких до захворювань на базі використання генетичних маркерів.

Співробітництво з навчальними закладами
ІІІ-ІV рівня акредитації

В інституті в межах наукової співпраці проводилися спільні наукові дослідження з вищими навчальними закладами і науковими установами, зокрема з:

- Херсонським державним аграрним університетом зі створення нової мериносової породи овець в Україні комбінованого напряму продуктивності з конкурентоспроможною супертонкою вовною;

- Одеським державним аграрним університетом з удосконалення асканійської м’ясо-вовнової породи та асканійської каракульської породи овець;

- Дніпропетровським державним аграрним університетом з формування м’ясного вівчарства в Україні;

- Луганським державним аграрним університетом з розвитку овець тонкорунного напряму продуктивності;

- Миколаївським державним аграрним університетом з питань селекційно-технологічних досліджень у молочному скотарстві;

- Полтавською державною аграрною академією з питань поглиблення вивчення новітніх технологій виробництва продукції тваринництва та її переробки;

- Укладено договір про створення наукового парку на базі ДВНЗ Херсонський державний аграрний університет. Планується розширення зв’язків із вузами в плані створення спільних кафедр і наукових лабораторій, зокрема укладено договір з Миколаївським державним аграрним університетом про створення навчально-виробничої бази.

З зазначеними установами виконувались спільні програми досліджень щодо:

- створення нової мериносової породи овець в Україні комбінованого напряму продуктивності з конкурентоспроможною супертонкою вовною;

- удосконалення асканійської м’ясо-вовнової породи та асканійської каракульської породи овець;

- розробки програми формування м’ясного вівчарства в Україні.

- розробки технології поглибленої переробки вовни овець різних напрямів продуктивності;

- розробки багатофункціональних технологічних модулей на технологічні процеси виробництва і переробки продукції вівчарства.