Українська степова ряба порода свиней

Українська степова ряба порода

Українська степова біла породаУкраїнська степова ряба порода сви­ней затверджена наказом МСГ СРСР №163 від 18 вересня 1961 року.

Порода створена в період 1940-1961 роки внаслідок отримання з гнізд свино­маток української степової білої породи рябих поросят та послідуючим "прилит­тям крові" беркширської та мангалицької порід. Генеалогічна структура: 10 ліній, 11 родин.

Жива маса дорослих кнурів - 290-330 кг, маток - 200-240 кг; довжина тулуба від­повідно - 187 та 163 см. Багатоплідність свиноматок - 10 - 11 поросят на опорос, маса гнізда при відлученні в 2 місячному віці - 160-180 кг, збереженість приплоду близько 90%.

Свині цієї породи характеризуються високою скороспілістю та якістю м'яса (вік досягнення живої маси 100 кг - 6,0 - 6,5 мі­сяців, витрати корму на 1 кг приросту - 3,7 - 3,8 корм, од., вихід м'яса в туші - 58%).

Породною особливістю рябих свиней є: висока адаптаційна здатність; можли­вість використовувати грубі та соковиті корми; висока енергія росту в молодому віці; раннє фізіологічне дозрівання; якісне, ніжне та соковите м'ясо.

Основні лінії: Рябого, Розбійника, Ре-корда, Реала, Радія, Рифа.

Оригінатори: Інститут тваринни­цтва степових районів імені М.Ф.Іванова "Асканія-Нова" - Національний науковий селекційно-генетичний центр з вівчарства НААН.

Племінні господарства: "Асканія-Нова" Херсонської області.