Лабораторія кормовиробництва і годівлі с.-г. тварин

Завідувач відділу – кандидат с.-г. наук М. М. Свістула

Завідувач  лабораторії  – кандидат с.-г. наук М. М. Свістула

Напрями роботи:

 •         розробка сучасної системи повноцінної годівлі с.-г. тварин на основі використання нових раціонів, рецептури комбікормів, кормових добавок, преміксів та вивчення фактичного хімічного складу і поживної цінності кормів;
 •       дослідження процесів метаболізму в організмі тварин та визначення показників якості м’яса та молока;
 •       удосконалення системи кормовиробництва для галузі вівчарства в умовах агроекологічного виробництва на сонові створення високопродуктивних агроценозів з використанням багаторічних злако-бобових травосумішок, районованих сортів та інтродукованих форм дикоростучих кормових трав і однорічних посухостійких соргових культур із застосуванням елементів біологізації.


У відділі працює 5 науковців та 9 фахівців.

Наукові здобутки з годівлі с.-г. тварин

У вівчарстві:

- удосконалено норми годівлі овець асканійської селекції;
- оптимізовано структуру та склад раціонів;
- розроблено рецепти комбікормів з використанням місцевих кормових ресурсів;
- розроблено рецепти кормових добавок та преміксів;
- розроблено способи покращення біотрансформації кормів у продукцію вівчарства (патент UA № 41449, патент UA № 15640, UA № 15641, патент UA № 72665)

У свинарстві розроблено:

- рецепти повнораціонних комбікормів для різних статево-вікових груп свиней;
- рецепти кормових добавок з нетрадиційної та моресировини;
- рецепти БВМД на основі місцевої кормової бази;
- рецепти преміксів з підвищеною продуктивною дією;
- способи підвищення продуктивності свиней. (патент UA № 6683, патент UA № 6725, патент UA № 6726, патент UA № 10556А)

У скотарстві розроблено:

- структура раціонів для різних статево-вікових груп ВРХ;
- рецепти повнораціонних кормосумішок для цілорічної годівлі корів;
- рецепти преміксів для ремонтних телиць;- способи підвищення молочної продуктивності корів та поліпшення інтенсивності росту і розвитку молодняку ВРХ. (патент UA № 10546А)ФотоФото

Гратило Олександр Дмитрович, заступник директора з наукової роботи, інновацій і науково-технічної діяльностіФото

Провідний співробітник з кормовиробництва, канд. с-г. наук Гратило О.Д.

Наукові здобутки з кормовиробництва:

 • технологія створення та раціонального використання зрошуваних культурних пасовищ з кормовою продуктивністю 95-110 ц/га кормових одиниць;
 • пасовищний конвеєр для умов богарного землеробства посушливого степу України тривалістю 200 днів і кормовою продуктивністю 30-34 ц/га кормових одиниць, збалансованих за протеїном;
 • ресурсозберігаючі технології заготівлі концентрованих, грубих і соковитих кормів, які забезпечують збереження поживних речовин – до 95-97%;
 • система кормовиробництва для свинарських господарств півдня України;
 • структура посівних площ багатогалузевих господарств, що надають можливість одержувати  до 52 ц корм. од. на 1 умовну голову та 120 г протеїну на кожну кормову одиницю;
 • технологія поліпшення природних кормових угідь, що дозволяє збільшити урожайність травостоїв у 4-5 разів;
 • новий високоврожайний сорт стоколосу безостого Скіф для умов суходолу півдня України, стійкого до посухи, з урожайністю зеленої маси 250-300 ц/га, насіння – 3-4 ц/га;
 • Система виробництва кормів для овець, яка передбачає залучення до травостою посухостійких кормових трав та дикоростучих форм місцевої флори, забезпечує надходження зелених пасовищних кормів протягом 200 – 220 днів в умовах богарного землеробства південного Степу України.

ФотоФото