Лабораторія економіки, інтелектуальної власності і маркетингу інновацій

04-zharuk l-v     Завідувачка лабораторії, кандидат економ. наук – Жарук Л. В.

Напрями діяльності:

 • науково-методологічне забезпечення підвищення економічної ефективності галузі вівчарства.
 • розробка методичних підходів щодо трансферу інновацій в галузі тваринництва;
 • проведення патентних і патентно-кон’юнктурних досліджень;
 • оформлення заявок на передбачені винаходи і корисні моделі;
 • організація рекламування наукової продукції.

Наукові здобутки:

 • система організаційно-економічних та соціальних заходів з подальшого підвищення ефективності вівчарства;
 • основні параметри фермерських господарств;
 • економічна оцінка енергоємності виробництва продукції тваринництва;
 • передумови становлення та розвитку селянських (фермерських) господарств тваринницького напряму;
 • методика розрахунку вартості плекмінних ресурсів вівчарства з урахуванням племінної цінності;
 • галузева програма переведення збиткового вівчарства у прибуткове;
 • механізм формування цін на продукцію вівчарства.

Фото