Пропозиції з годівлі

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ

         Інститут тваринництва степових районів імені М.Ф. іванова “Асканія-Нова” – Національний Науковий селекційно-генетичний центр з вівчарства пропонує для впровадження у виробництво власні наукові розробки і послуги для ефективного ведення господарської діяльності.

Всі наукові розробки Інституту відповідають чинним вітчизнянним та зарубіжним стандартам.

       На діяльність інституту з проведення селекційно-племінної роботи,  генетичного контролю, оцінки якості продукції тваринництва (вовни, молока і м’яса)  є відповідна ліцензяї Міністерства аграрної політики України.

І. Науково-технічні розробки

1. Науково-обгрунтована система годівлі тварин з урахуванням умов кормовиробництва.

2. Рецепти комбікормів, білково-мінерально-вітамінних добавок та преміксів для тварин з урахуванням кормової бази господарств, в т.ч. з використанням нетрадиційних видів кормів (ріпакова макуха, відходи насіння люцерни, аквакультура тощо) *.

*) Розробки захищені патентами України

ІІ. Послуги

1. Удосконалення кормових раціонів для тварин з урахуванням досягнень світової науки і практики.

2. Оформлення заявок на об’єкти інтелектуальної власності та розрахунок первісної вартості майнового права на об’єкти інтелектуальної власності.

Більш детальну інформацію про основні розробки та напрямки діяльності інституту ви можете отримати на сайті інституту 

або по моб. телефонам:

з питань годівлі с.-г. тварин – (050) 665 60 07

з економічних питань у тваринництві - (067) 117 68 41