Науково-теоретичний журнал «Науковий вісник «Асканія-Нова

https://doi.org/10.33694/2617-0787

001 2

Науково-теоретичний журнал «Науковий вісник «Асканія-Нова» є фаховим науковим виданням.

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ №14282-3253 Р. від 18.07.2008 року

 ISSN: 2617-0787

 Періодичність видання: 1 раз на рік.

 Мова видання: українська, російська, англійська.

Метою наукового фахового видання: є багатоаспектне висвітлення результатів наукових досліджень   в аграрному секторі економіки, зокрема тваринництві. Журнал є рецензованим виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій.

Завданнями видання є: Створення сприятливих умов для висвітлення авторами результатів досліджень на засадах наукової рівності та толерантності; презентація актуальних, вірогідних, достовірних, оригінальних матеріалів, що місять елементи наукової новизни; забезпечення безперешкодного користування науковим знаннями. 

Тематичні розділи: вівчарство та козівництвоскотарствосвинарствокормовиробництвотехнологія виробництва і переробки  продукції тваринництва; інші галузі тваринництва.

                                                                    DOI logo.svg Безымянный  google300x60nbuv300x60

Переглянути на сайті НБУВ

Випуск 15, 2022

Завантажити одним файлом

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2022-1-15

Титульна сторінка

Зміст

Вівчарство

Гладій І. А. Результати моніторингу біохімічних показників крові молодняку овець різних генотипів

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2022-1-15-6-17

Жарук Л. В. Стан та проблеми племінного вівчарства України

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2022-1-15-18-26

Жарук П. Г., Атановська-Маслюк О. Й., Маслюк А. М. Порівняльна оцінка напівкровного потомства, одержаного від вівцематок асканійської м’ясо-вовнової породи з кросбредною вовною та баранів м’ясного напряму продуктивності

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2022-1-15-27-41

Жулінська О. С., Лобачова І. В. Стан репродуктивних органів вівцематок асканійської каракульської породи у післяродовому та анестральному періодах

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2022-1-15-42-62

Заруба К. В., Дрозд С. Л. М᾽ясна продуктивність молодняку овець різних генотипів

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2022-1-15-63-71

Іовенко В. М., Скрепець К. В., Рукавнікова Г. І. Поліморфізм генів білкових локусів у популяціях овець різного походження

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2022-1-15-72-81

Іовенко В. М., Скрепець К. В., Писаренко Н.Б., Яковчук Г.О., Рукавнікова Г. І., Свістула І.М. Методика визначення STR-локусів овець вітчизняної селекціі

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2022-1-15-82-96

Кудрик Н. А. Вплив рівня годівлі на м’ясну продуктивність та розвиток внутрішніх органів у баранців асканійської каракульської породи

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2022-1-15-97-103

Лобачова І. В. Активність деконсервованої сперми баранів, замороженої у розріджувачах з різним вмістом жовтка

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2022-1-15-104-114

Маслюк А. М., Атановська-Маслюк О. Й., Зіневич В. М. Динаміка та інтенсивність росту козенят, отриманих від цапів різного походження

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2022-1-15-115-127

Могильницька С. В. Особливості розвитку внутрішніх органів у баранців різних генотипів

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2022-1-15-128-135

Яковчук В. С., Столбуненко С. Г. Адаптаційна здатність баранчиків порід асканійської селекції

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2022-1-15-136-158

Скотарство

Вороненко В. І., Фурса Н. М., Мокєєв І. О., Дубинський О. Л., Носкова А. М. Вплив температурного режиму року на продуктивність зебувидних бугаїв-плідників таврійського типу південної м’ясної породи

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2022-1-15-159-178

Писаренко А. В., Буюклу М. І. Дослідження вікової динаміки живої маси ремонтних телиць молочних порід за різних методів розведення

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2022-1-15-179-186

Фурса Н. М. Фенотипове різноманіття асканійської популяції сірої української породи великої рогатої худоби за генеалогічною структурою

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2022-1-15-187-206

Свинарство

Халак В. І., Гутий Б. В. Відгодівельні та м’ясні якості молодняку свиней великої білої породи різних генеалогічних ліній та внутріпородної диференціації за деякими індексами

DOI:https://doi.org/10.33694/2617-0787-2022-1-15-207-221

Кормовиробництво та годівля

Гратило О. Д., Петричук Л. І., Смєнова Г. С., Сидоров С. М. Вплив фітоценотичної структури та ботанічного складу на продуктивність агрофітоценозів з інноваційних сортів багаторічних трав і малопоширених кормових рослин для поліпшення природних кормових угідь південного регіону України

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2022-1-15-222-237

Єфремов Д. В., Свістула М. М., Горб С. В. Продуктивність вівцематок у період лактації за використання у годівлі цитрату йоду

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2022-1-15-238-248

Петренко В. І., Козир В. С., Дімчя Г. Г., Майстренко А. Н. Перетравність вуглеводних компонентів при різній кількості розчинного протеїну в раціонах

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2022-1-15-249-264

Свістула М. М., Єфремов Д. В., Горб С. В. Вплив різних за складом комбікормів у раціонах на показники продуктивності вівцематок та ріст ягнят у період підсису

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2022-1-15-265-276

Випуск 14, 2021

Завантажити одним файлом

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2021-1-11

Титульна сторінка

Зміст

Вівчарство

Кудрик Н. А. До 50-річчя асканійського внутрішньопородного типу багатоплідних каракульських овець

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2021-1-14-16-29

Гладій І. А. Адаптаційна здатність овець різних генотипів в умовах теплового навантаження

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2021-1-14-30-40

Гратило О. Д., Петричук Л. І., Смєнова Г. С., Столбуненко С. Г., Сидоров С. М. Створення високопродуктивних кормових агроценозів для годівлі овець з використанням інноваційних сортів багаторічних трав степового екотипу в посушливих умовах півдня України

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2021-1-14-41-53

Жарук П. Г., Атановська-Маслюк О. Й., Маслюк А. М. Продуктивність помісей, одержаних від вівцематок асканійської м'ясо-вовнової породи та баранів породи вандей

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2021-1-14-54-66

Жарук Л. В. Впровадження системи якості виробництва вівчарської продукції – шлях до прибутковості

DOI: : https://doi.org/10.33694/2617-0787-2021-1-14-67-76

Заруба К. В., Дрозд С. Л., Гладій І. А. Порівняльна оцінка ярок різних генотипів

DOI: : https://doi.org/10.33694/2617-0787-2021-1-14-77-87

Заруба К. В., Дубинський О. Л., Носкова А. М., Саяхова М. К. Результативність різних варіантів підбору овець асканійської тонкорунної породи

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2021-1-14-88-99

Єфремов Д. В., Свістула М. М., Горб С. В. Формування продуктивних ознак у ремонтних ярок м’ясних генотипів за різних рівнів їх енергетичного та протеїнового живлення

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2021-1-14-100-110

Iovenko V. M,  Yakovchuk H. O., Hladii I. A., Rukavnikova H. I.  Method for assessing and predicting the level of the sheep meat productivity development

DOI: : https://doi.org/10.33694/2617-0787-2021-1-14-111-121

Лесик О. Б., Похивка М. В., Маковійчук С. Д. Оцінка продуктивності та відтворювальної здатності овець української гірськокарпатської породи в умовах буковин

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2021-1-14-122-132

Лобачова І. В. Вплив скорочення тривалості еквілібрації на показники деконсервованої сперми баранів

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2021-1-14-133-142

Маслюк А. М., Атановська-Маслюк О. Й., Зіневич В. М. Відтворювальні якості помісних вівцематок, отриманих від баранів породи дорпер

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2021-1-14-143-157

Микитюк В. В., Аль Мокдад Санаа Яхія Сезонні особливості легенового газообміну у вівцематок дніпропетровського типу асканійської м’ясо-вовнової породи при розведенні в зоні степу придніпров’я

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2021-1-14-158-173

Могильницька С. В. М’ясна продуктивність та забійні якості баранців різних генотипів

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2021-1-14-174-184

Мокєєв І. О., Івіна К. А. Досягнення лабораторії популяційної генетики у період до 2020 р.

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2021-1-14-185-199

Свістула І. М. Поліморфні гени вовнової продуктивності овець

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2021-1-14-200-210

Свістула М. М., Єфремов Д. В., Горб С. В. Особливості метаболізму поживних речовин в організмі баранців на відгодівлі за корекції амінокислотного складу раціонів

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2021-1-14-211-221

Скрепець К. В., Яковчук Г. О., Рукавникова Г. І. Показники молочної продуктивності овець асканійської селекції з різними генотипами за gh-локусом

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2021-1-14-222-234

Яковчук В. С.,  Жулінська О. С., Іванина О. П. Вплив пробіотика на молочну продуктивність вівцематок

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2021-1-14-235-248

Яковчук В. С., Столбуненко С. Г.   Відгодівельні і м’ясні якості молодняку овець при промисловому схрещуванні

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2021-1-14-249-263

СКОТАРСТВО

Борщ О. О., Борщ О. В., Рубан С. Ю. Комфорт корів у періоди інтенсивних атмосферних опадів

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2021-1-14-264-277

Козир В. С. Продуктивніст бугайців імпортнх мясних порід різного еколого-генетичного походження в умовах степу України

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2021-1-14-278-290

Козир В. С., Петренко В. І., Денисюк О. В., Дімчя Г. Г., Майстренко А. Н. Формування енергетично-споживчих властивостей м’язової тканини бугайців сірої української породи

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2021-1-14-291-304

Markov N., Hristov M. Adaptation capacity to heat stress of different genotypes cows bred on a pasture in the region of the central balkan mountains 

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2021-1-14-305-311

Писаренко А. В., Буюклу М. І. Динаміка живої маси телиць української чорно-рябої молочної та голштинської порід

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2021-1-14-312-323

Почукалін А. Є., Прийма С. В., Різун О. В.  Тенденції в активній частині популяції молочної худоби: стан та динаміка

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2021-1-14-324-333

СВИНАРСТВО

Дудка О. І., Карвацька І. М. Племінна цінність кнурів-плідників генофондових стад

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2021-1-14-334-343

Халак В. І.Рівень фенотипної консолідації ознак відтворювальних якостей та їх кореляційний зв'язок у свиноматок різної племінної цінності

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2021-1-14-344-356


Випуск 13, 2020

Завантажити одним файлом

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2020-1-12

Титульна сторінка

Зміст

Вівчарство

Жарук Л. В., Коваль Т. С., Краєва О. Є.  Економічні показники стану вітчизняного вівчарства

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2020-1-13-7-17

Жулінська О. С., Рижих С. С, Маслюк А. М., Александрова Т. О.  Вікова динаміка гематологічних показників та резистентність ягнят різних генотипів м’ясного напряму продуктивності

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2020-1-13-18-36

Zaruba K. V., Drozd S. L., Gladii I. A. The slaughter qualities of different origin young sheep

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2020-1-13-37-47

Кудрик Н. А. Методичні аспекти створення перспективних генотипів асканійської каракульської породи

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2020-1-13-48-58

Лобачова І. В. Вплив прозерину на показники спермопродукції баранів у весняний період

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2020-1-13-59-68

Маслюк А. М., Атановська-Маслюк О. Й., Зіневич В. М. Інтенсивність росту помісних ягнят f1, одержаних від вівцематок асканійської м’ясо-вовнової породи та баранів породи дорпер

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2020-1-13-69-82

Полюсов В. В., Яковчук В. С. Доцільність застосування малогабаритних тріпальних машин у складі ліній первинної обробки вовни

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2020-1-13-83-97

Польська П. І., Калащук Г. П., Івіна К. А Закриті генофондові мікропопуляції інтенсивних типів овець племзаводу «Асканія-Нова» – вершина селекційної піраміди асканійської м'ясо-вовнової породи з кросбредною вовною

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2020-1-13-98-118

Рижих С. С. Відтворні якості вівцематок асканійської м’ясо-вовнової породи з кросбредною вовною за схрещування з баранами м’ясних порід

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2020-1-13-119-127

СКОТАРСТВО

Вдовиченко Ю. В., Вороненко В. І., Фурса Н. М., Найдьонов В. Г., Дубинський О. Л., Носкова А. М. Південна м’ясна порода великої рогатої худоби – ефективний генетичний ресурс м’ясного скотарства України в умовах зміни клімату

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2020-1-13-128-147

Войтенко С. Л., Сидоренко О. В. Молочна продуктивність худоби української чорно-рябої молочної породи у залежності від природно-кліматичної зони та окремих генетичних чинників

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2020-1-13-148-163

Дудок А. Р. Формування молочної продуктивності корів залежно від різних варіантів підбору в стадах

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2020-1-13-164-179

Козырь В. С. Накопление жира в теле бычков шаролезской породы в онтогенезе

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2020-1-13-180-187

Писаренко А. В., Самсоненко Д. О. Особливості відтворювальної здатності корів української червоно-рябої молочної породи при вбирному схрещуванні

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2020-1-13-188-197

Писаренко А. В., Буюклу М. І., Сучков І. А., Дубинський О. Л., Носкова А. М. Ефективність розведення великої рогатої худоби південного типу української чорно-рябої молочної породи

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2020-1-13-198-211

Почукалін А. Є., Прийма С. В., Різун О. В. Імпортовані бугаї швіцької породи та їх слід у розширенні генеалогічної структури бурої карпатської худоби

DOI:https://doi.org/10.33694/2617-0787-2020-1-13-212-224

Фурса Н. М. Особливості росту молодняку асканійської популяції сірої української породи великої рогатої худоби за умов збереження генофонду

DOI:https://doi.org/10.33694/2617-0787-2020-1-13-225-244

Дудка О. І. Адаптаційна здатність та експлуатаційна цінність свиноматок генофондових стад

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2020-1-13-245-256

Дудка О. І., Карвацька І. М. Еколого-генетичні параметри свиней генофондових стад

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2020-1-13-257-267

Онищенко А. О., Засуха Л. В., Григоренко В. Л. Вплив різних термінів об’єднання гнізд поросят у підсисний період на їх продуктивність, поведінку та інтер’єрні показники

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2020-1-13-268-278

Скрепець К. В. Особливості репродуктивних показників свиноматок асканійського типу української м’ясної породи різних імуногенетичних класів

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2020-1-13-279-290

КОРМОВИРОБНИЦТВО ТА ГОДІВЛЯ

Голобородько С. П., Димов О. М., Петричук Л. І. Вплив строків внесення азотних добрив на насіннєву продуктивність стоколосу безостого (bromopsis inermis leyss.) у південному степу України

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2020-1-13-291-309

Гратило О. Д., Петричук Л. І., Смєнова Г. С., Столбуненко С. Г. Поліпшення малопродуктивних природних кормових угідь в умовах південного степу України

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2020-1-13-310-323

Єфремов Д. В., Свістула М. М., Горб С. В. Продуктивні якості ягнят в залежності від нормування різнорозчинних фракцій протеїну у годівлі їх матерів

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2020-1-13-324-334

Резніченко Н. Д., Гальченко Н. М., Жарук Л. В. Продуктивність кукурудзи за різних систем основного обробітку ґрунту, доз мінеральних добрив та сидерації на зрошенні півдня України

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2020-1-13-335-347

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Евтодиенко С. А., Люцканов П. И., Машнер О. А. Характеристика смушковой продуктивности ягнят на племенной ферме «Теранук»

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2020-1-13-348-358

Караман М. А., Москалик Р. С., Старчук Н. В. Клинические и патоморфологические аспекты в анаэробной энтеротоксимии кроликов

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2020-1-13-359-369

Констандогло А. Г., Фокша В. Ф., Морарь Г. И. Генетическая структура животных голштинской породы различного происхождения

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2020-1-13-370-383

Markov N. TsState and trends of development of cattle breeding in Bulgaria during the period 2015-2019

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2020-1-13-384-394

Випуск 12, 2019

Завантажити одним файлом

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2019-1-12

Титульна сторінка

Зміст

Вдовиченко Ю. В., Іовенко В. М., Кудрик Н. А., Кононенко В. Г., Жарук П. Г., Жарук Л. В., Писаренко А. В., Гратило О. Д., Свістула М. М. Тваринництво та кормовиробництво півдня Українив умовах теплового навантаження

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2019-1-12-6-23

ВІВЧАРСТВО

 Лобачова І. В. Зв’язок тривалості першого статевого циклу з кліматичними параметрами та показниками відтворення овець

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2019-1-12-24-39

Польська П. І.,Калащук Г. П., Чічаєва О. П., Калащук В. В. Адаптивна і реабілітаційна здатність закритих генофондових мікропопуляцій асканійських кросбредів і асканійських чорноголових овець

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2019-1-12-40-60

СКОТАРСТВО

Вдовиченко Ю. В., Писаренко А. В., Фурса Н. М., Дубинський О. Л., Носкова А. М. Відтворювальна здатність корів південної м’ясної породи за різного рівня теплового навантаження

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2019-1-12-61-69

Гиль М. І., Галушко І. А., Горбатенко І. Ю. Особливості будови тіла та молочна продуктивність корів голштинської породи різної інтенсивності формування організму 

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2019-1-12-70-83

Самсоненко Д. О.Молочна продуктивність корів української червоно-рябої молочної породи різної умовної кровності

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2019-1-12-84-91

Сучков І. АВікова динаміка живої маси телиць південного типу української чорно-рябої молочної породи в залежності від паратипових факторів

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2019-1-12-92-104

Fursa N. M. The exterior features of the animals the ascanian population the ukrainian grey cattle breed

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2019-1-12-105-122

СВИНАРСТВО

Дудка О. ІПродуктивні якості свиней вітчизняних порід за різних методів розведення

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2019-1-12-123-133

Дудка О. І., Карвацька І. М. Використання прийомів стабілізуючого відбору в генофондових стадах  свиней

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2019-1-12-134-144

Онищенко Л. В., Дудка О. І. Селекційне досягнення в Україні – нової заводської лінії добряка 3549 червоної білопоясої породи

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2019-1-12-145-155

Скрепець К. В. Динаміка генетичної структури популяції свиней асканійського типу української м’ясної породи за комплексними генотипами

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2019-1-12-156-164

ГОДІВЛЯ ТА КОРМОВИРОБНИЦТВО

Гальченко Н. М., Резніченко Н. Д., Гратило О. Д. Продуктивність багаторічних трав залежно від позакореневого підживлення органо мінеральними добривами

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2019-1-12-165-176

Голобородько С. П., Димов О. М., Гальченко Н. М., Жарук Л. В. Сучасний стан та перспективи розвитку кормовиробництва в південному степу України

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2019-1-12-177-194

Жукорський О. М., Чорна О. O. Використання пробіотику «тімм-с» в годівлі свиноматок

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2019-1-12-195-206

Свістула М. М., Єфремов Д. В., Кононенко В. Г., Горб С. В. Моніторинг якості кормової бази для овець в південному регіоні України

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2019-1-12-207-219

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД У ВІВЧАРСТВІ 

Машнер О. А., Люцканов П. И. Уровень продуктивных показателей цигайских овец молдавского типа при чистопородном разведении в малой популяции

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2019-1-12-220-232

Випуск 11, 2018

Завантажити одним файлом

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2018-1-11

Титульна сторінка

Зміст

До 130-річчя від дня народження видатного вченого-селекціонера Леоніда Кіндратовича Гребеня

ВІВЧАРСТВО ТА КОЗІВНИЦТВО

Китаева А. П., Новичкова А. А.., Слюсаренко И. С. Использование баранов породы мериноленд для повышения мясной продуктивности полутонкорунных овец

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2018-1-11-6-16

lobachova I. V., Ivanyna O. V. Influence of gestagenization procedure on the ewe reproductive performance

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2018-1-11-17-25

Микитюк В. В. Реалізація генетичного потенціалу продуктивності новозеландських коріделів в умовах степу придніпров'я

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2018-1-11-26-37

Ренсевич Є. О.,  В. С. Яковчук Генератор високовольтних імпульсів електроогорожі з системою керування на основі мікроконтролера

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2018-1-11-38-44

Рижих С. С. М'ясна продуктивність баранчиків різних генотипів

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2018-1-11-45-54

СКОТАРСТВО

Вдовиченко Ю. В., Писаренко А. В., Фурса Н. М., Макарчук Р. М. Особливості формування живої маси корів південної м'ясної породи в умовах інтенсивного теплового навантаження

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2018-1-11-55-62

Вдовиченко Ю. В., Сучков І. А., Носкова А. М. Вплив генетичних факторів на ріст та розвиток телиць південного типуукраїнської чорно-рябої молочної породи

DOI:https://doi.org/10.33694/2617-0787-2018-1-11-63-74

Дудок А. Р. Адаптаційна здатність корів української червоної молочної породи

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2018-1-11-75-82

Жукорський О. М., Кривохижа Є. М., Лесик О. Б. Визначення фізико-хімічних властивостей та бактерицидної дії екологічно безпечного засобу санімол-л для санітарної обробки доїльного обладнання

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2018-1-11-83-93

Козир В. С.  Проблемна галузь може працюватибез проблем

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2018-1-11-94-103

Макарчук Р. М., Дубинський О. Л., Носкова А. М. Інтенсивність та енергія росту бугайців таврійського типу південої м'ясної породи різних ліній

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2018-1-11-104-111

Писаренко Н. Б. Генетична структура внутріпородних типів української червоної молочної породи за імуногенетичними маркерами

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2018-1-11-112-121

Почукалін А. Є., Різун О. В., Прийма С. В. Рівень основних та додаткових селекційних ознак у високопродуктивних стадах україни

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2018-1-11-122-130

Тараненко С.В.  Лінійна оцінка корів різних генотипів південого типу української чорно-рябої молочної породи

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2018-1-11-136-142

Самсоненко Д. О. Молочне скотарство може бути прибутковим

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2018-1-11-131-135

Фурса Н. М. Рівень відтворювання та плодючості маток асканійської популяції сірої української породи великої рогатої худоби

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2018-1-11-143-156

СВИНАРСТВО

Войтенко С. Л. Стан та тенденції розвитку свинарства на племінній основі

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2018-1-11-157-169

Дудка О. І. Породні особливості  успадкування відтворювальних ознак свиней

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2018-1-11-170-177

Дудка О. І., Карвацька І. М.,  Чічаєв О. М. Ефективність використання  кнурів зарубіжної селекції в поєднаннях зі свиноматками  вітчизняних порід

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2018-1-11-178-184

Нечмілов В. М., Вдовиченко Ю. В., Повод М. Г.  Динаміка забійних і м'ясних якостей свиней, дорощених за різного типу годівлі

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2018-1-11-185-196

Онищенко Л. В. Відтворювальні та відгодівельні якості свиноматок при різних поєднаннях

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2018-1-11-197-204

Скрепець К. В., В. М. Іовенко, В. А. Кириченко   Генетична схожість ліній асканійського м'ясного типу між собою та вихідними породами

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2018-1-11-205-214

Троцький П. А. Порівняльний аналіз різних еквілібраційних розчинів при кріоконсервуванні ооцит-кумулюсних комплексів свинок та подальший розвиток ембріонів in vitro

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2018-1-11-215-222

Чертков Д. Д., Онищенко А. О., Чертков Б. Д., Конкс Т. М.  Адаптація свиней в умовах альтернативних технологій

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2018-1-11-223-228

Шпетний М.Б.,Повод М.Г. Відгодівельна продуктивність свиней, дорощених у станках за різного типу підлоги

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2018-1-11-229-239