Новини інституту

Вічна пам'ять
11.11.2021 07:53

Вічна пам'ять

 1

06.11.2021 року пішла із життя "мати золотого руна", автор однієї з кращих вітчизняних порід овець - асканійської м'ясо-вовнової, доктор сільськогоспо-дарських наук, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, головний науковий співробітник Інституту тваринництва "Асканія-Нова" - ПОЛЬСЬКА ПАРАСКОВІЯ ІВАНІВНА. 

Польська П.І. – відомий в Україні і за її межами вчений-селекціонер у галузі вівчарства. В Інституті тваринництва степових районів імені М.Ф. Іванова «Асканія-Нова» - Національному науковому селекційно-генетичному центрі з вівчарства пропрацювала понад  60 років.  Вагомим її  внеском у зоотехнічну науку і практику породотворного процесу у вівчарстві є розроблення методів виведення унікальних генотипів, їх  практичне створення і впровадження у виробництво. Створені два інтенсивних типи овець  – асканійські кросбреди і асканійські чорноголові, це   тварини з принципово новим поєднанням селекційних ознак, які не мають аналогів у світовій практиці. Ці типи стали основою для виведення   першої вітчизняної м’ясо-вовнової породи – асканійської м’ясо-вовнової з кросбредною вовною з п’ятьма внутрішньопородними типами, автором якої є П.І.Польська.

Вона є автором понад 320 друкованих видань: статей, книг, рекомендацій, проектів з питань породотворення та селекції у вівчарстві, має дев’ять авторських свідоцтв.  Розробила понад 35 селекційно-генетичних програм з вівчарства державного та регіонального рівня. Як фахівець-патріот постійно ставила перед Урядом питання  щодо збереження унікального державного генофонду галузі вівчарства в Україні.

        Впродовж 1993-1998 рр. П.І. Польська працювала в експертній Раді з зоотехнії та ветеринарної медицини ВАК України, і протягом 1996-2008 рр. – член спеціалізованої вченої ради Херсонського державного аграрного університету  з захисту кандидатських дисертацій.  Вона очолювала засновану у 1926 році академіком Михайлом Федоровичем Івановим  наукову  школу  з питань породоутворення у вівчарстві, підготувала п’ять кандидатів с.-г. наук,  З використанням її селекційного досягнення, в Україні і за її межами захищено понад 30 кандидатських дисертацій.

            Завдяки цілеспрямованості, наполегливості, зацікавленості, допитливості, працелюбству, глибокій освіченості впродовж 20-ти років Парасковія Іванівна успішно здійснювала координацію наукових досліджень із проблем вівчарства України.

         За значний внесок у розвиток зоотехнічної науки та активне впровадження результатів наукових досліджень у виробництво П.І. Польська  відзначена Державною премією України в галузі науки і техніки 1999 року, Почесною відзнакою Президента України (1996), Почесною відзнакою Української академії аграрних наук (2006),Почесними грамотами Кабінету Міністрів України (2002 р), Міністерства аграрної політики (1996, 2000 рр),. Української академії аграрних наук (2000, 2005 рр.), Почесною грамотою Верховної ради (2020 р.).

             Серед нагород вченого-селекціонера також медалі «За доблесный труд», «Изобретатель СССР», «За трудовое отличие», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне», та памятна медаль М. І. Вавілова, чисельні нагороди Національної академії аграрних наук України, органів регіональної влади.

За цикл наукових праць  з теорії породоутворення у тваринництві Польській П.І. присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки та призначено Державну стипендію видатних діячів науки (1999 рік).

Колектив Інституту тваринництва степових районів імені М.Ф. Іванова «Асканія-Нова» - Національного наукового селекційно-генетичного центру з вівчарства глибоко сумує з приводу смерті  Польської П.І. та висловлює щире співчуття рідним і близьким.

Світла пам'ять про Парасковію Іванівну назавжди залишиться в наших серцях.

Вічна пам’ять…

2

 
Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасного тваринництва»
11.11.2021 07:42

27-28 жовтня  2021 року  в Інституті тваринництва степових районів імені М.Ф. Іванова «Асканія-Нова» – Національному науковому селекційно-генетичному центрі з вівчарства відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасного тваринництва» з нагоди 90-річчя від дня заснування Інституту та 150-річчя від дня народження академіка М.Ф. Іванова.  У заході взяли участь представники НААН, наукових установ  та вищих навчальних закладів України, Болгарії, Молдови, органів державного і місцевого самоврядування, громадських організацій та агробізнесу. З доповіддю «Історичні аспекти розвитку Інституту тваринництва степових районів імені М.Ф. Іванова «Асканія-Нова» - Національного наукового селекційно-генетичного центру з вівчарства» виступив директор Інституту Вороненко В.І. На пленарному засіданні заслухано доповіді з розвитку підгалузей тваринництва, технологічного забезпечення, використання сучасних методів генетики та біотехнології, впровадження інноваційних систем кормовиробництва та годівлі сільськогосподарських тварин.

За результатами роботи конференції видано збірник тез доповідей.

                                                                                                                                               img 4326    

img 4371img 4333

 
ЗВЕРНЕННЯ Президії Національної академії аграрних наук України до вчених, працівників наукових установ і державних підприємств Академії та громадськості
04.06.2021 06:29

 

Академія впродовж більше 100 років своєї діяльності завдяки зусиллям вчених та ефективній підтримці держави успішно пройшла етапи перетворення від окремих дослідних полів до державної наукової організації національного рівня, яка здійснює комплексне наукове забезпечення розвитку галузей вітчизняного агропромислового комплексу.

Вчені Академії розробили наукові та практичні засади трансформації радянської системи до ринкових умов, здійснення аграрної та земельної реформи, створили сучасні інноваційні технології виробництва сільськогосподарської продукції. Створили унікальні світового рівня сорти української пшениці, гороху, рису, коноплі, черешні, інших сільськогосподарських культур і породи сільськогосподарських тварин. 

Доцільно зазначити, що насінням сортів сільськогосподарських культур, створених вченими НААН, в Україні засівається: пшениці озимої – 86,5%, ячменю ярого – 83, жита озимого та гречки – 97, сої – 71, проса, рису – 97-100%; картопля селекції НААН займає 90% площ. Вітчизняні сорти і гібриди усіх сільськогосподарських культур адаптовані до агрокліматичних зон їх вирощування і в більшості є як морозо-, так і посухостійкими. У мережі НААН щорічно виробляється 140 тис. тонн базового насіння. Майже 80% порід і типів сільськогосподарських тварин в Україні виведені селекціонерами НААН.

Завдяки науковому забезпеченню розвитку галузей вітчизняного агропромислового комплексу, яке здійснює НААН, аграрії щорічно отримують прибуток більше 100 млрд грн. Окрім того, установи і підприємства Академії мають чистий дохід від реалізації продукції власного виробництва, який в 2020 році становив 4,6 млрд грн, тоді як податки і збори були сплачені у розмірі 1,25 млрд грн, що у 2,4 раза перевищує обсяги річного бюджетного фінансування НААН.

Академія широко визнана світовою науковою спільнотою, успішно співпрацює з науковими установами понад 40 країн світу. Державну реєстрацію за кордоном пройшли понад 100 сортів та гібридів сільськогосподарських культур селекції Академії. Установи НААН є членами майже 100 відомих міжнародних наукових асоціацій, об’єднань, дослідних центрів та організацій. Наша Академія є одним із співзасновників Союзу європейських аграрних академій. Майже два десятки вчених Академії є іноземними членами академій провідних країн світу. Підтвердженням результативності діяльності НААН слугує і те, що в 2016 році експерти незалежної Європейської комісії з досліджень та інновацій визнали, що українські розробки передусім у сферах фізичних і аграрних наук мають світовий рівень.

Академія за останні роки провела низку реформ власної мережі установ і підприємств з метою підвищення ефективності їх діяльності. В розвиток цієї роботи у поточному році НААН спільно з Міністерством освіти і науки України підготовлено «План заходів з реформування Національної академії аграрних наук України на 2021-2022 роки», який нині знаходиться на розгляді у Кабінеті Міністрів України.

Незважаючи на адміністративний та моральний тиск на керівництво Академії впродовж уже багатьох років, Президія НААН відповідально заявляє, що всі кроки з реформування  зроблено, вболіваючи про майбутнє Академії та її трудові колективи. На часі стоїть завдання зберегти наукові колективи, адже сформувати нові в сучасних умовах вкрай складно. Дослідні підприємства в своїй діяльності повинні адаптуватись до нових вимог сьогодення.

Названі здобутки вам добре відомі, адже все це результати нашої спільної роботи, до якої долучився кожен з вас. І зараз ми з вами повинні були б обговорювати те, як надалі розвивати вітчизняну аграрну науку, без якої не може бути успішного розвитку агропромислового комплексу України.

Однак є негативні сили, які цьому заважають. Вони в діяльності Академії бачать не здобутки та розвиток, а її майновий комплекс та землі, якими вже давно запланували заволодіти. Як би не тверда державницька позиція членів Президії НААН, вони вже давно розтягли б майно Академії, знищили б так як знищили в свій час низку стратегічних вітчизняних підприємств. А так, відповідно до законодавства України, будь-який рух майна та земель НААН може відбуватись тільки після погодження таких дій Президією Академії. Але навіть у нинішніх умовах наша Президія таких погоджень не давала, як і не давала у попередній період.

Названі негативні сили – це ненажерливі окремі представники вітчизняного олігархату аграрного бізнесу та їх підручні від владних структур. Переконані, що їх агресивний вплив впродовж останніх років відчула кожна наукова установа, кожне дослідне підприємство, кожен керівник. Не оминула ця напасть членів Президії Академії і особисто її керівника.

Необхідно відмітити, що ці процеси мали місце і раніше, але вони не були настільки масштабними. А коли посаду президента Академії у 2011 році залишив Герой України академік НААН Михайло Васильович Зубець, події почали розвиватись наче в детективі.

Після обрання на посаду президента НААН Гадзала Я.М. у 2014 році ним було ініційовано низку заходів та понад сто звернень до правоохоронних органів з метою захисту земель та майна НААН, які на той час вже захопили бізнесові структури. Таким чином були повернуті Академії: будівля НААН у місті Києві по вулиці Михайла Омеляновича-Павленка, 9 та 26 дослідних господарств з обсягом землекористування понад 111 тисяч гектарів.

На жаль, названі судові рішення не зупинили окремих представників бізнесу та їх близьке оточення. Вони започаткували принизливу широкомасштабну дискредитацію Академії та її керівництва з використанням засобів масової інформації, нав’язуючи керівництву держави та суспільству свої безпідставні оцінки щодо НААН з використанням різних фейків, фальшивих публікацій та брехливих коментарів. Вже понад 5 років окремі засоби масової інформації висвітлюють таку брехню. В правовому полі такі бізнесмени досягають підлої домовленості з окремими владними структурами щодо підтримки процесу знищення НААН із залученням правоохоронних органів та використанням судової влади. Вносяться законодавчі пропозиції відмінити обов’язкове погодження вилучення земель Президією Академії, ліквідувати постійне користування землями в державі взагалі, активізувати добровільну відмову керівництва наукових установ від земельних ділянок. Почастішали випадки вилучення земельних ділянок місцевими органами влади без згоди Президії НААН, намагання вилучення частини земель начебто для потреб учасників бойових дій, а фактично з метою захоплення їх чиновниками-корупціонерами і продажу бізнесменам для збагачення. Місцевими земельними органами ігноруються прохання наукових установ та дослідних підприємств щодо актуалізації документації на право користування землею, внесення її даних у Державний земельний кадастр та Державний реєстр речових прав.

Шляхом неправомірного банкрутства відсторонено від наукової діяльності 12 дослідних господарств з площею 50 тис. га земель. При цьому, лише за 2020-2021 роки зусиллями Академії було в судовому порядку закрито провадження у справах про банкрутство 5 дослідних господарств.

Відкрито багато проваджень правоохоронними органами щодо порушень академічними установами земельного законодавства, за якими уже впродовж більше 5 років не прийняті будь-які рішення, хоча зазначені порушення стосуються органів Держгеокадастру та місцевих органів влади. Окремі структури і так звані «громадські організації» використовують відкриті кримінальні справи для шантажу керівників Академії, директорів наукових установ, вимагають передачі їм земельних ділянок у приватну власність або в оренду, заміни керівників дослідних господарств і призначення «їхніх людей».

Тиск бізнесових структур на Академію та її керівництво відбувається постійно – тримають «у напруженні», при цьому широко використовуються протизаконні дії. Що вже говорити про директорів наукових установ та дослідних підприємств, якщо, наприклад - президенту НААН, знаній в Україні та за її межами людині оголошується підозра у фізичній протидії судовому виконавцю.

Тільки упродовж останніх 2020 та 2021 років представниками правоохоронних органів було проведено більше 20 слідчих дій (а саме, обшуків, тимчасових доступів) в приміщенні апарату Президії НААН. І кожен обшук – це ціле дійство, коли для виїмки двох сторінок наказу по Академії до її будівлі приїжджає озброєний спецназ і численна група слідчих. Раніше, на запити правоохоронців, секретаріат Президії сам надавав їм запитувані матеріали. Проти Академії, її наукових установ та дослідних підприємств за 2020-2021 роки було зареєстровано більше 30 кримінальних проваджень, які здебільшого слугують лише підставами для постійних допитів, слідчих дій, та є «страшилкою» для підозрюваних, щоб вони були більш компромісними щодо домагань бізнесу. Окрім того, має місце безліч випадків, коли ще на стадії досудового розслідування, тобто, коли ще навіть суд не дав оцінку тим чи іншим діям працівника Академії, а в засобах масової інформації з’являється низка брехливої звинувачувальної інформації щодо вчинків такої особи.

А де презумпція невинуватості, хіба цивілізовані закони вже не працюють в Україні?

Ті, хто організовує названі дії, повинні зрозуміти, що вони будуть відповідати за беззаконня, яке творять над Академією, її установами, підприємствами та їх керівниками. Жаль тільки часу і сил на боротьбу з цим безглуздям і цими нелюдями, які ради збагачення вже забули про справедливість і порядність. Але справедливість переможе. Правду не засудити!

         Президія НААН, продовжує ефективно працювати, а її члени не втратили віру в справедливість, в правильність дій президента Академії і 19 травня 2021 року одноголосно схвалили «Звернення Президії Національної академії аграрних наук України до Президента України про захист честі та гідності науковців», зі змістом якого Ви можете ознайомитись на сайті НААН.

    Шановні вчені, працівники наукових установ і державних підприємств Академії! Ми просимо Вас зберігати спокій, сумлінно, як це було і раніше, працювати на розвиток аграрної науки, вітчизняного агропромислового комплексу та розбудову нашої рідної України!

 

  Щиро віримо, що правда переможе, Президент України захистить Національну академію аграрних наук України і буде сприяти її розвитку!

Слава Україні!

Звернення ухвалено одноголосно на засіданні Президії НААН 28 травня 2021 року (протокол № 8).

 
Нагородження почесною відзнакою Херсонської обласної ради та обласної державної адміністрації «За заслуги перед Херсонщиною»
09.06.2020 11:49

Почесною відзнакою Херсонської обласної ради та обласної державної адміністрації «За заслуги перед Херсонщиною» нагороджено доктора с.-г. наук, головного наукового співробітника Інституту тваринництва степових районів імені М.Ф. Іванова «Асканія-Нова» - ННСГЦВ  Польську Парасковію Іванівну.

Нагороду вручив депутат Херсонської обласної ради Штанько В.М.

Медаль обласного рівня їй вручено за вагомий внесок у розвиток сільського господарства регіону, науки, освіти, підготовки висококваліфікованих фахівців, що сприяло піднесенню авторитету Херсонщини як на державному, так і на міжнародному рівні, а також з нагоди святкування 90-річчя від дня народження.

польська 1польська фото

 
XVII міжрегіональна спеціалізована сільськогосподарська виставка «Південна Агропромислова ярмарка «Фермер-2019»
01.03.2019 07:56

   26 лютого 2019 року у м. Херсон відбулась XVII міжрегіональна спеціалізована сільськогосподарська виставка «Південна Агропромислова ярмарка «Фермер-2019», в межах якої було проведено регіональну конференцію «Створення умов для реалізації експортного потенціалу»

   На заході були присутні спеціалісти та науковці різних галузей сільського господарства. Виставку відвідав голова Херсонської ОДА  Андрій Гордєєв. З науковців інституту тваринництва степових районів імені М.Ф. Іванова «Асканія-Нова» - ННСГЦВ були присутні: директор Інституту, член.-кор. НААН, доктор с. г .н.  – Вдовиченко Юрій Васильович та заступник директора з наукової роботи к. с.-г .н., с. н. с. - Кудрик Неоніла Анатоліївна.

  З доповідями виступили: представники Головного управління Госпродпотребслужби в Херсонській області, Митниці УКРІНФОРМ в Херсонській області, Херсонської Торгово-промислової палати, проекту міжнародної організації «International Trade Centre».

  Крім того, в рамках конференції за участю Херсонського відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств, ГФС в Херсонській області та Херсонського обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі відбулось засідання «круглого столу» на тему: «Підтримка аграріїв у розвитку власного бізнесу », під час якого обговорювалися основні механізми підтримки суб'єктів господарювання агропромислового комплексу, зокрема щодо реалізації державних програм фінансової підтримки, були окреслені актуальні питання агропромислової галузі.

78c7555554a8df914c47c47b55a9f9af

 
Засідання координаційно-методичної ради
07.11.2018 09:27

 6 листопада в актовій залі ІТСР «Асканія-Нова» − ННСГЦВ відбулося засідання координаційно-методичної ради з виконання ПНД НААН №32 «Селекційно-технологічна система  трансформування виробничих напря-мів  вівчарства України» («Вівчарство»). Були присутні керівники і виконавці завдань Інституту тваринництва степових районів імені М.Ф. Іванова «Асканія-Нова» - ННСГЦВ, Асканійської ДСГДС Інституту зрошувального землеробства НААН,  науковці Херсонського та Одеського державних аграрних університетів.

10211

 

  Були розглянуті та затвердженні інформаційні звіти за 2018 рік, уточнено план роботи координаційно-методичної ради на 1 півріччя 2019  року та затверджено персональний склад координаційно-методичної ради. В ході засідання були обговорені актуальні питання сучасного стану, перспектив розвитку та  наукового забезпечення вівчарства та козівництва України.

21

 

31

 

аа

 


 
Семінар «Передовий досвід і перспективи розвитку козівництва в Україні»
02.11.2018 12:33

30 жовтня 2018 року в с. Підгороднє Дніпропетровської обл. відбувся семінар «Передовий досвід і перспективи розвитку козівництва в Україні».

На заході були присутні: представники французької компанії EVOLUTION International, ПП «Генетика і селекція», компанії «Перша селекційна ферма»,  господарств різних форм власності та фермери  з різних регіонів України. У роботі семінару взяв участь  завідувач лабораторії селекції овець та кіз ІТСР «Асканія-Нова» - ННСГЦВ, кандидат сільськогосподарських наук Маслюк А.М.

З доповідями виступили: представники французької компанії EVOLUTION International, яка є провідним французьким експортером генетичних ресурсів ВРХ і кіз, а саме - менеджер з розвитку бізнесу Сіріл Жоз «Перспективи розвитку французької генетики в Україні»та технік з молочного козівництва Лінда Журден «Особливості розведення, утримання та годівлі кіз»; директор компанії «Генетика і селекція»; Володимир Фичак «Адаптація світових досягнень в молочному козівництві для українських ферм»; представник ТОВ «Сматрбіолаб» Вікторія Кучерявенко «Актуальні питання здоров’я кіз в Україні».

Жваву дискусію викликали питання стосовно рівня продуктивності кіз у Франції, особливостей їх годівлі та відтворення, технологій утримання та вирощування молодняку, а також цін на генетичні ресурси та продукцію козівництва.

Також було проведено дегустацію восьми видів козиних сирів від компанії "Перша селекційна ферма",  які отримали схвальні відгуки присутніх, експертів та французьких колег щодо їх високих смакових якостей.

 45093878 184839862420448 5168850762570137600 n123

 
Регіональний науково-практичний семінар
17.10.2018 10:27

11 жовтня 2018 р. у Миколаївському національному аграрному університеті відбувся регіональний науково-практичний семінар «Технологічні аспекти ведення романівського вівчарства в умовах півдня України».

Організатори заходу: Міністерство освіти і науки України, Національна академія аграрних наук України, академія наук вищої освіти України, Департамент агропромислового розвитку Миколаївської облдержадміністрації.

У заході взяли участь науковці та фахівці галузі вівчарства, фермери із Миколаївської, Херсонської, Одеської та Дніпропетровської областей, представники бізнесових структур.

З доповідями виступили науковці ІТСР «Асканія-Нова» - ННСГЦВ: завідувач лабораторії селекції овець та кіз Маслюк А.М. - «Перспективи розвитку м’ясного вівчарства у Миколаївській області», науковий співробітник лабораторії біології відтворення с.-г. тварин Жулинська О.С. - «Корекція відтворної функції вівцематок у ранньому післяродовому періоді».151012

 
VІ Міжнародна агропромислова виставка з польовою демонстрацією техніки «AGROEXPO-2018»
11.10.2018 10:48

 З 26 по 29 вересня 2018 р. у м. Кропивницький під патронатом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Міністерства аграрної політики та продовольства України  проходила VІ Міжнародна агропромислова виставка з польовою демонстрацією техніки «AGROEXPO-2018».

Організатори виставки: Кіровоградська обласна державна адміністрація, Торгово-промислова палата України, Федерація роботодавців України, Національна академія аграрних наук України, Асоціація підприємств-виробників техніки та обладнання для АПК «Украгромаш», ВГО «Українська асоціація аграрних інженерів».

На виставці працювала традиційна експозиція тваринництва та птахівництва. У двох спеціалізованих павільйонах були представлені племінні тварини та птиця: велика рогата худоба, коні, вівці, кози, кролі, кури та багато іншої живності.

У вказаному заході взяв участь завідувач лабораторії овець та кіз Інституту, кандидат сільськогосподарських Маслюк А.М.

Зацікавленим учасникам виставки було надано наукові консультації з питань оцінки та відбору овець і кіз, ведення племінного обліку, придбання племінного молодняку, підвищення рентабельність виробництва продукції вівчарства та козівництва тощо.                               15 1к2к

 
ХІ Міжнародний інвестиційний форум «Таврійські горизонти: співпраця, інвестиції економічний розвиток»
24.09.2018 13:54

21 вересня у м. Києві в КВЦ «Парковий» відбувся  ХІ Міжнародний інвестиційний форум «Таврійські горизонти: співпраця, інвестиції економічний розвиток».

Мета форуму: представлення інвестиційних можливостей, пріоритетних напрямів розвитку Херсонської області та розширення торговельно-економічних зв’язків і пошуку нових партнерів.

 У роботі форуму взяли участь 600 учасників з 25 країн світу, серед них 10 голів дипломатичних місій, народні депутати України, представники міжнародних фінансових і донорських організацій, центральних органів виконавчої влади, вітчизняних та іноземних інвестиційних компаній, банківських установ й інституцій громадянського суспільства.

Завідувач відділу вівчарства ІТСР «Асканія-Нова» – ННСГЦВ, кандидат     с.-г. наук Жарук П.Г. презентував інноваційний проект «Організація експортоорієнтованого виробництва ягнятини та молодої баранини в південному регіоні України за кластерним принципом».

 

варрп

 

Страница 1 из 2