Відділ генетики та біотехнології

Іовенко В.М., доктор с.-г. наук.Відділ генетики та біотехнології сільськогосподарських тварин ІТСР «Асканія-Нова»  створено  2015 року,

який має два структурних підрозділи: лабораторію   генетики та лабораторію біології відтворення сільськогосподарських тварин.

Відділом керує доктор с.-г. наук, професор Іовенко В.М., .

Основний напрям досліджень – розроблення і застосування сучасних методів молекулярної генетики  та молекулярно-генетичних маркерів для підвищення ефективності селекції, збереження та раціонального використання генофонду сільськогосподарських тварин, зокрема:

 • молекулярно-генетичні методи оцінки генів тварин;
 • молекулярно-генетичні закономірності формування продуктивності;
 • визначення оптимальної генетичної структури популяцій;
 • керування рівнем інбридингу за відтворення популяцій порідних груп;
 • збереження генофондів аборигенних порід;
 • оцінка впливу систем розведення та технологічних умов на генофонди порід;
 • удосконалення селекційно-генетичних прийомів і методів створення порід, ліній, типів с.-г. тварин з використанням молекулярно-генетичних маркерів;
 • створення та підтримка в актуальному стані інформаційних баз даних з племінної справи;
 • комп’ютеризація селекційно-племінного обліку та звітності у вівчарстві;
 • розробка системи оцінки і прогнозу селекційно-генетичних параметрів в популяціях овець;
 • розробка та удосконалення методів, алгоритмів та програм оцінки плідників за комплексом ознак в середовищі баз даних. 

Кадровий потенціал відділу становить: 11 наукових співробітників та 3 фахівця.