Лабораторія технології виробництва і переробки продукції вівчарства

Завідувач лабораторії –  кандидат сільськогосподарських наук В.С. Яковчук Завідувач лабораторії – кандидат сільськогосподарських наук В.С. Яковчук

Наукові здобутки:

* Технології:

-пасовищного утримання овець із порційним використанням травостою;

-штучного осіменіння овець з використанням нових технічних засобів (а.с. SU № 1042745, патент UA № 51164А), що забезпечує потоковість технологічного процесу і відповідає зоогігієнічним вимогам при продуктивності 180-200 і 56-60 голів за годину.

 * Ресурсозберігаючі технології:

- вирощування резистентних ягнят у період підсису на основі ранньої профілактики основних незаразних захворювань ягнят і диплококової септицемії при їх збереженості до 95-96 % (а.с. SU № 1404071; а.с. SU № 1729010);

- інтенсивної відгодівлі ягнят на основі ранньої профілактики гельмінтозів, нових технологічних способів використання кормових засобів та біологічно активних препаратів (патент UA 35212A).

 * Технологічний проект Зоотехнічні і ветеринарні правила вирощування племінних ремонтних баранців і ярок.

 * Технології і технологічні засоби:

- доїння овець (а.с. SU № 1512531;  патент UA № 51164А) на шестистанковій, одностанковій та двохстанкових установках з контролем кількості і якості надоєного молока при значному зниженні (в 2-3 рази) її бактеріальної забрудненості і продуктивністю 105-110, 40-45 і 96-100 гол./год;

- Виробництва і формування бринзи і твердих сирів (патент UA №8313; UA №7092А).

Ресурсозберігаюча технологія інтенсивної відгодівлі ягнят 

Ресурсозберігаюча технологія інтенсивної відгодівлі ягнят

Тушки інтенсивно відгодованих ягнят асканійської тонкорунної породи 

Тушки інтенсивно відгодованих ягнят
асканійської тонкорунної породи

* Технологія швидкісного стриження овець з використанням технологічних прийомів, електростригальної машинки МСУ-200А з прямим натискувальним механізмом та опорним поясом стригаля (патент UA № 15900).

* Технологія первинної обробки вовни з використанням фізичних факторів, яка забезпечує збереження природних властивостей та підвищення технологічності її при глибокій переробці за рахунок розташування штабельків (патент UA № 29671; UA № 33942А).

* Технологія глибинної переробки вовни на трикотажне хутро, яка включає: кардочесання вовни, виготовлення чесаної стрічки, в’язання хутра, його обробку (попереднє і заключне стриження, апретування ґрунту, тумбліровання ворсу хутра) і забезпечує одержання хутра з вовновим ворсом, що за фізико-механічними показниками значно перевищує вимоги стандарту і є конкурентоспроможним.

* Відомчі норми технологічного проектування “Вівчарські і козівничі підприємства” ВНТП-2005.

* Ресурсоощадні технології скорочення на 35-40 % втрат продукції вівчарства і переробки, розроблені на основі створеної концепції, що системно поєднує класифікацію втрат продукції галузі та методики їх визначення, які дозволяють одержувати конкурентоспроможну продукцію вівчарства з економічним ефектом 230-240 грн. у розрахунку на вівцю.

* 9 національних стандартів на продукцію вівчарства: вовну, овчини, шкурки ягнят, м’ясо-баранину, ягнятину та на Вівчарство. Терміни і визначення, Вовна. Первинне оброблення. Терміни і визначення.

Розробки лабораторії опубліковані в 315 наукових працях, захищені 23 авторськими свідоцтвами і патентами на винаходи.

Двостанкова установка для доїння овець паралельного типу 'Асканія-2'
Двостанкова установка для доїння овець паралельного типу Асканія-2”

Двохстанкова установка для доїння овець лінійного типу
Двохстанкова установка для доїння овець лінійного типу

Сир типу пекаріно
Сир типу пекаріно