Корисні моделі

 СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ ПРЕПАРАТУ ЦЕЛЛОБАКТЕРИН
У ГОДІВЛІ СВИНЕЙ

Автори: Пентилюк С.І., Пентилюк Р.С., Харитонова Л.В., Деменська Н.М.
(патент UA № 6725 А)

Спосіб використання у годівлі свиней препарату целлобактерин, який використовують як ферментно-пробіотичний комплекс і включають у кількості, залежній від віку тварин або їх фізіологічного стану до 0,1% за масою комбікорму, при чому препарат згодовують одночасно матерям і потомству.

Використання целлобактерину для свиней дає можливість підвищити індекс плодючості на 3,8-4,3%, збереженність поросят на 2,5%, а масу гнізда при відлучені - на 6,6%.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ ПРЕПАРАТУ БІОМОС У ГОДІВЛІ СВИНЕЙ

Автори: Пентилюк С.І., Пентилюк Р.С., Харитонова Л.В., Деменська Н.М.
(патент UA № 6683 А)

Спосіб використання у годівлі свиней препарату Біомос, який використовують як альтернатива антибіотикам і включають до раціону у кількості, залежній від віку тварин або їх фізіологічного стану до 0,1-0,2% за масою комбікорму, при чому препарат згодовують одночасно матерям і потомству.

Використання Біомосу в годівлі свиней дає можливість підвищити масу гнізда при народжені на 12,6%, індекс плодючості на 13,3-13,5%, збереженність поросят на 4,1%, а масу поросят та середньодобові прирости поросят у двох місячному віці, відповідно - на 17,0 та 24,7%.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ БІОПРЕПАРАТІВ У ГОДІВЛІ СВИНЕЙ

Автори: Пентилюк С.І., Пентилюк Р.С., Харитонова Л.В., Деменська Н.М. (патент UA № 6726 А)

Спосіб комбінованого використання біопрепаратів у годівлі свиней, при якому  застосовують добавки як стабілізатор травлення, який відрізняється тим, що тваринам одночасно згодовують препарати целлобактерин і біомос.

Одночасне згодовування целлобактерину і біомосу свиноматкам і поросятам дозволяє не тільки збільшити показники росту поросят на 15,3-25,4%, але й поліпшити репродуктивні якості свиноматок на 5,7-13,5%.

ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ БЕЛФІД ЯК СТИМУЛЯТОРА ПЕРЕТРАВНОСТІ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ СВИНЕЙ

Автори: Пентилюк С.І., Єфремов Д.В., Гноєвий В.І.
(патент
UA № 29064)

Препарат Белфід згодовується поросятам у складі вітамінно-мінерального премікса. Приріст живої маси збільшується на 11,2 %.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ ПРЕПАРАТУ БІОМОС У ГОДІВЛІ ОВЕЦЬ

Автори: Пентилюк С.І., Деменська Н.М., Вовченко Б.О., Скрепець В.І.
(патент UA № 15640)

Препарат БіоМос, який використовується як альтернатива антибіотикам, включають до складу вітамінно-мінеральному преміксу, який додають до комбікорму для підвищення продуктивності овець.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ ПРЕПАРАТУ МІКОСОРБ У ГОДІВЛІ ОВЕЦЬ

Автори: Пентилюк С.І., Деменська Н.М., Вовченко Б.О., Скрепець В.І.
(патент UA № 15641)

Препарат МікоСорб, який застосовується як адсорбент мікотоксинів, включають до складу вітамінно-мінерального преміксу для підвищення продуктивності овець та їх фізіолого-біохімічних показників.

СПОСІБ КОМПЛЕКСНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРЕПАРАТІВ ЦЕЛОБАКТЕРИН І МІКОСОРБ У ГОДІВЛІ СВИНЕЙ

Автори: Пентилюк С.І., Деменська Н.М., Вовчеенко Б.О., Пентилюк Р.С.
(патент UA № 23122)

Спосіб включає застосування добавок як стабілізатора травлення та адсорбенту мікотоксинів – целобактерин і мікосорб, які включають до складу раціону свиней у кількості залежно від віку.

ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ БЕТАФІН ЯК СТИМУЛЯТОРА  ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ СВИНЕЙ

Автори: Пентилюк С.І., Єфремов Д.В., Вовченко Б.О., Максимсов П.Д., Свістула М.М. (патент UA № 24596)

Препарат Бетафін одночасно згодовують підсосним свиноматкам і  поросятам у складі вітамінно-мінерального премікса.

СПОСІБ ГОДІВЛІ СВИНЕЙ З ОДНОЧАСНИМ ЗАСТОСУВАННЯМ ПРЕПАРАТІВ БЕТАФІН І БЕЛФІД

Автори: Пентилюк С.І., Єфремов Д.В., Гноєвий В.І.
(патент
UA № 35203)

При одночасному використанні препаратів бетафін і белфід прирости живої маси поросят збільшуються  на 9-13,8 5.

СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ОВЕЦЬ

Автори: Пентилюк С.І., Вовченко Б.О., Деменська Н.М., Єфремов Д.В.
 
(патент UA № 13159)

         До складу комбікорму включають целлобактерин, який використовується як ферментно-пробіотичний комплекс. Середньодобовий надій збільшується на 18,1%.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ВОЛОГИХ КОРМОВИХ СУМІШЕЙ

Автори: Пентилюк С.І.,Пентилюк Р.С., Деменська Н.М.
(патент
UA № 8779)

      Передбачається виготовлення кормової пасти із сумішей бобових культур до якої додаються необхідні кормові добавки і препарати, розбавлення її водою або іншою кормовою рідиною і випоювання нею тварин, що забезпечує значне підвищення продуктивності тварин.

СПОСІБ ПІДГОТОВКИ ВІВЦЕМАТОК ДО ЗАЖИТТЄВОГО ВИЛУЧЕННЯ ООЦИТІВ

Автор: Лобачова І.В. (патент № 63995)

     Спосіб включає введення у піхву вагінальних песаріїв, що містять препарат гестагенної дії. Відрізняється тим, що перед введенням песаріїв з гестагеном тваринам вставляють у піхву на строк 6 діб поролонові губки, до яких додана речовина епіфрін, а при введенні песаріїв з гестагеном вівцям внутрішньом’язово ін’єктують препарат естрогенної дії.

     Використання способу збільшує кількість антральних фолікулів на яєчниках  вівцематок на момент зажиттєвого вилучення ооцитів, не передбачає використання вартісних препаратів, попереджає зниження кількості і якості вилучених ооцитів при повторних аспіраціях.

 СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЗАПЛІДНЮВАНОСТІ ОВЕЦЬ

Автори: Лобачова І.В., Жулінська О.С. (патент № 89155)

Спосіб включає дворазові ін`єкції танинного препарату кількістю 3-5 мл на голову в пізнгій анестральний період (середина липня), який виготоваляєть з овечої плаценти, що отримують від вівцематок отари, тварин якої у наступному піддають обробці. Препарат вводять з інтервалом 5 діб.  А після застосування препарату виявлення статевої охоти не проводять, а осіменіння/парування тварин здійснюють пізніше - у природно обумовлений для кожної породи естральний сезон.

СПОСІБ ВИРОЩУВАННЯ СОРГО ЦУКРОВОГО З АМАРАНТОМ

Автори: Гратило О.Д., Петричук Л.І., Смєнов В.Ф., Смєнова Г.С. (патент № 96970)

Спосіб включає розміщення після кращих попередників (зернобобові, озимі і ярі зернові культури), основний обробіток грунту, передпосівний обробіток грунту, підготовку насіння до сівби, сівбу насіння, догляд за посівами, збирання врожаю. Перед посівом насіння сорго цукрового та амаранту інокулюється сумішшю бактеріальних препаратів: діазофіт, фосфоентерин, біополіцид.

СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЯГНЯТ У ПЕРІОД ПІДСИСУ

Автори: Свістула М.М., Єфремов Д.В., Горб С.В. (патент № 105239)

Спосіб включає згодовування ягнятам кормів з пробіотичним препаратом. Як пробіотичний препарат використовують біологічно активну добавку "Пробіол" в кількості 0,35 кг на 1 тонну комбікорму.