Лабораторія скотарства

Лабораторія скотарства

  Завідувач лабораторії - кандидат с.-г. наук  Писаренко Андрій Вікоровичpisar m

І. Молочне скотарство

Наукові здобутки:

Наукові дослідження спрямовані на виведення нових та удосконалення і консолідацію створених порід. типів, ліній, стад великої рогатої худоби та розробку методів збереження і раціонального використання генофонду локальних порід: 

Створено:

• українську червону молочну породу з двома внутрішньопородними (жирномолочний, голштинізований) та 5 зональними заводськими (центральний, східний, західний, таврійський, кримський) типами;

• південний тип української чорно-рябої молочної породи;

• інформаційно-аналітичну базу племінних тварин  молочних порід великої рогатої худоби південного регіону України.

 Розроблено:

• систему селекції таврійського типу української червоної молочної породи, реалізація якої сприяє підвищенню консолідації селекційних ознак тварин та зростанню рівня надою – на 10%, вмісту жиру в молоці та молочного жиру – на 9,6%, рівня адаптації – на 18,3%;

 • селекційні прийоми підвищення продуктивності стад південного типу української червоної молочної породи, які забезпечують  рівень надою від корови 6,0-8,0 кг;

• методику добору та формування груп бугаєвідтворних корів;

• прийоми селекційного моніторингу генофондових стад червоної степової породи.

Фото 1Фото 2

Фото 3

 

ІІ. М'ясне скотарство

Наукові здобутки:

Створено:

• південну м’ясну породу великої рогатої худоби, таврійський тип породи, три заводські лінії та 25 заводських родин, які за рівнем продуктивності не поступаються кращим світовим породам та пристосовані до екстремальних умов півдня України;

• гібридні стада м’ясної худоби в господарствах різних форм власності Донецької, Луганської областей, АР Крим;

• інформаційно-аналітичну базу племінних тварин  м’ясних порід великої рогатої худоби південного регіону України;

Розроблено:

• концепцію створення галузі м’ясного скотарства в степовій зоні України;

• методологію створення м’ясної худоби на основі міжвидової гібридизації;

• методику використання генотипів південної м’ясної породи для створення гібридних стад м’ясної худоби.

• технологію використання генотипів південної м’ясної породи для виробництва екологічно чистої яловичини в системі органічного виробництва;

• програму збереження генофонду сірої української породи;

• теоретичні основи та методики акліматизації спеціалізованих імпортних порід м’ясної худоби та їх використання в породотворному процесі і промисловому схрещуванні;

• методику і технологію гібридизації червоної степової худоби з бізоном, бантенгом, кубинським зебу та зебувидними породами для створення південної м’ясної породи і гібридних стад м’ясної худоби;

•  програму селекції південної м’ясної породи на період 2012-2020 рр.;

•  інструкцію з бонітування зебу та зебувидних порід великої рогатої худоби;

• ресурсозберігаючу систему разового використання первісток як резерв збільшення виробництва яловичини у молочному скотарстві й одержання помісей для формування товарних стад м’ясної худоби;

• способи визначення акліматизаційної здатності сільськогосподарських тварин та походження новонароджених телят за гістологічною будовою шкіри.

Фото 1