Тематичний науковий збірник "Вівчарство та козівництво"

https://doi.org/10.33694/2415-3958


002 3

Тематичний науковий збірник "Вівчарство та козівництво" є фаховим  науковим виданням.

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 24112-13952Р від 19.06.2019 року.

 ISSN 2415-3958

 Періодичність видання: 1 раз на рік.

 Мова видання: українська, російська, англійська.

 У збірнику висвітлено проблеми вівчарства, зокрема селекційно-племінної роботи  з вівцями асканійської тонкорунної, каракульської,    асканійської м’ясо-вовнової,  цигайської, гірськокарпатської та інших порід, технології виробництва і  переробки продукції вівчарства,    використання генетичних, біотехнологічних  прийомів селекції, кормовиробництва, годівлі та економіки галузі. Журнал є рецензованим виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій.

 

DOI logo.svgБезымянныйgoogle300x60nbuv300x60

Переглянути на сайті НБУВ

Випуск 5, 2020

Завантажити одним файлом

DOI: https://doi.org/10.33694/2415-3958

Титульна сторінка

Зміст

СЕЛЕКЦІЯ

Польська П. І. Методологічні аспектививедення Асканійської м'ясо-вовнової породи овець з кросбредною вовною

DOI: https://doi.org/10.33694/2415-3958-2020-1-5-8-27

Жарук П. Г., Атановська-Маслюк Й. О., Маслюк А. М. Природна резистентність та адаптаційна здатність ярок, одержаних від вівцематок Асканійської м'ясо-вовнової породи та баранів породи текстель

DOI: https://doi.org/10.33694/2415-3958-2020-1-5-28-37

Заруба К. В., Дрозд С. Л., Гладій І. А.  Ріст і розвиток молодняку, одержаного від схрещування баранів-плідників м'ясного напряму продуктивності з вівцематками асканійської тонкорунної породи

DOI: https://doi.org/10.33694/2415-3958-2020-1-5-38-48

Заруба К. В., Дубинський О. Л., Носкова А. М. результати підбору пар за типом народження баранів-плідників та вівцематок

DOI: https://doi.org/10.33694/2415-3958-2020-1-5-49-59

Кудрик Н. А. Товарні якості шкурок асканійської каракульської породи овець ребристої групи

 DOI: https://doi.org/10.33694/2415-3958-2020-1-5-60-70

Лесик О. Б., Похивка М. В. Молочна продуктивність вівцематок різних генотипів в умовах Буковини

DOI: https://doi.org/10.33694/2415-3958-2020-1-5-71-82

Лобачова І. В. Виживаність деконсервованої сперми баранів у розчинах з різним вмістом β-циклодекстину

DOI: https://doi.org/10.33694/2415-3958-2020-1-5-83-91

Mohylnytska S. V.  The growth and development features of the lambs obtained by the commercial crossing 

DOI: https://doi.org/10.33694/2415-3958-2020-1-5-92-101

Мокєєв І. О., Івіна К. А Методика оцінки і прогнозу племінної цінності овець, її відмінності та переваги

DOI: https://doi.org/10.33694/2415-3958-2020-1-5-102-117

Нежлукченко Н. В., Носкова А. М., Саяхова М. К.  Нежлукченко Т. І. Показники жиропоту та селекційних ознак продуктивності овець асканійської тонкорунної породи таврійського типу

DOI: https://doi.org/10.33694/2415-3958-2020-1-5-118-129

Седіло Г. М., Вовк С. О., Петришин М. А. Особливості росту ягнят української гірськокарпатської породи за різних термінів відлучення

DOI: https://doi.org/10.33694/2415-3958-2020-1-5-130-141

ТЕХНОЛОГІЯ

Іваніна О. П. Оцінка стресостійкості овець різних генотипів при машинному доїнні

DOI: https://doi.org/10.33694/2415-3958-2020-1-5-142-151

Яковчук В. С., Сморочинський О. М. Технологія інтенсивного вирощування ярок асканійської тонкорунної породи

DOI: https://doi.org/10.33694/2415-3958-2020-1-5-152-168

ГЕНЕТИКИ ТА ВІДТВОРЕННЯ

Івіна К. А., Мокєєв І. О.  Генотипові та паратипові фактори і продуктивність вівцематок цигайської породи

DOI: https://doi.org/10.33694/2415-3958-2020-1-5-169-179

Іовенко В. М.,  Рукавнікова Г. І. Динаміка генетичної структури популяції овець асканійської м'ясо-вовнової породи в процесі мікроеволюції

DOI: https://doi.org/10.33694/2415-3958-2020-1-5-180-190

Скрепець К. В., Рукавнікова Г. І., Яковчук Г.О. Рівень поліморфізму гену blg у овець асканійської каракульської та асканійської тонкорунної порід

DOI: https://doi.org/10.33694/2415-3958-2020-1-5-191-201

КОРМОВИРОБНИЦТВО ТА ГОДІВЛЯ

Микитюк В. В., Поротікова І. І. Особливості метаболізму на різних етапах росту і розвитку молодняку овець

DOI: https://doi.org/10.33694/2415-3958-2020-1-5-202-214

Петричук Л. І. Ламкоколосник ситниковий (Psathyrostachys juncea) як елемент видової різноманітності у структурі агроценозів при відновленні природних кормових угідь південного степу України

DOI: https://doi.org/10.33694/2415-3958-2020-1-5-215-225

Свістула М. М., Єфремов Д. В., Горб С. В.  Продуктивність баранців на відгодівлі за різних рівнів незамінних амінокислот у раціоні

DOI:  https://doi.org/10.33694/2415-3958-2020-1-5-226-237

Маслюк А. М., Атановська-Маслюк О. Й.,  Зіневич В. М. Стан козівництва у світі, перспективи розвитку та наукове забезпечення в Україні

DOI: https://doi.org/10.33694/2415-3958-2020-1-5-238-254

Випуск 4, 2019

Завантажити одним файлом

DOI: https://doi.org/10.33694/2415-3958-2019-1-4

Титульна сторінка

Зміст

Вдовиченко Ю. В., Жарук П. Г., Жарук Л. В.  Програмні засади створення м’ясного вівчарства України

DOI: https://doi.org/10.33694/2415-3958-2019-1-4-6-17

СЕЛЕКЦІЯ

Атановська-Маслюк О. Й., Жарук П. Г., Маслюк А. М. Особливості росту помісних ягнят одержаних від вівцематок асканійської м'ясо-вовнової породи з кросбредною вовною та баранів  породи тексель

DOI: https://doi.org/10.33694/2415-3958-2019-1-4-18-33

Заруба К. В., Дрозд С. Л., Гладій І. А. Результати схрещування баранів-плідників зарубіжної селекції з вівцематками асканійської тонкорунної породи

DOI: https://doi.org/10.33694/2415-3958-2019-1-4-34-42

Могильницька С. В. Взаємозв’язок молочної продуктивності вівцематок асканійської каракульської породи  з іншими селекційними ознаками

DOI: https://doi.org/10.33694/2415-3958-2019-1-4-43-52

Мокєєв І. О., Івіна К. А., Чічаєва О. П. Метеорологічні фактори і продуктивність овець цигайської породи

DOI: https://doi.org/10.33694/2415-3958-2019-1-4-53-62

Польська П. І.,  Калащук Г. П., Чічаєва О. П., Калащук В. В. Відтворювальна здатність і продуктивність інтенсивних типів овець асканійської м’ясо-вовнової породи з кросбредною вовною за різних кормових умов

DOI: https://doi.org/10.33694/2415-3958-2019-1-4-63-82

Рижих С. С. Розвиток внутрішніх органів у баранців різних генотипів

DOI: https://doi.org/10.33694/2415-3958-2019-1-4-83-91

ТЕХНОЛОГІЯ

Гладій І. А. Параметри росту та розвитку ягнят різних генотипів у ранньому онтогенезі

DOI: https://doi.org/10.33694/2415-3958-2019-1-4-92-102

Ivanina OP., Zhulinska OS. The quantitative and qualitative indicators of milk the different breeds of sheep during manual and machine milking

DOI: https://doi.org/10.33694/2415-3958-2019-1-4-103-114

Яковчук В. С. Використання ягнятам пробіотику «субтиспорин» у період підсису

DOI: https://doi.org/10.33694/2415-3958-2019-1-4-115-124

ГЕНЕТИКА ТА ВІДТВОРЕННЯ

Іовенко В. М.,  Рукавнікова Г. І. Результати моніторингу   генетичної структури популяції овець асканійського типу багатоплідного каракулю

DOI: https://doi.org/10.33694/2415-3958-2019-1-4-125-134

Скрепець К. В., Кириченко В. А. Молекулярно-генетичні маркери і якість смушку овець асканійської каракульської породи

DOI: https://doi.org/10.33694/2415-3958-2019-1-4-135-143

Яковчук Г. О. Молочність вівцематок асканійської тонкорунної породи та молекулярно-генетичні маркери

DOI: https://doi.org/10.33694/2415-3958-2019-1-4-144-154

ГОДІВЛЯ ТА КОРМОВИРОБНИЦТВО

Гратило О. Д., Смєнова Г. С., Столбуненко С. Г., Гальченко Н. М. Фітоценотична структура та ботанічний складагрофітоценозів для відновлення природних кормових угідь південного регіону України

DOI: https://doi.org/10.33694/2415-3958-2019-1-4-155-171

Єфремов Д. В., Свістула М. М., Горб С. В. Відгодівельні та забійні якості баранців м'ясо-вовнового та м'ясного напряму продуктивності за умови їх інтенсивної відгодівлі

DOI: https://doi.org/10.33694/2415-3958-2019-1-4-172-183

Свістула М. М., Єфремов Д. В., Горб С. В. Нормування протеїнового живлення ремонтних ярок вовново-м`ясного напряму продуктивності під час їх вирощування

DOI: https://doi.org/10.33694/2415-3958-2019-1-4-184-193

КОЗІВНИЦТВО

Маслюк А. М. Вікова динаміка та повторюваність рівня продуктивності кіз зааненської породи

DOI: https://doi.org/10.33694/2415-3958-2019-1-4-194-207

Випуск 3, 2018

Завантажити одним файлом

DOI:  https://doi.org/10.33694/2415-3958-2018-1-3

Титульна сторінка

Зміст

СЕЛЕКЦІЯ

Вдовиченко Ю. В., Жарук П. Г., Заруба К. В., Маслюк А. М., Жарук Л. В. Стан та перспективи розвитку вівчарства в державних підприємствах дослідних господарствах мережі НААН

DOI:  https://doi.org/10.33694/2415-3958-2018-1-3-3-17

Атановська-Маслюк О. Й., Маслюк А. М.  Особливості розвитку молодняку овець асканійської м'ясо-вовнової породи в період підсису

DOI:  https://doi.org/10.33694/2415-3958-2018-1-3-18-28

Вовченко Б. О., Соболь О. М. Актуальність використання пастуших собак в умовах сучасного ведення галузі вівчарства

DOI:  https://doi.org/10.33694/2415-3958-2018-1-3-29-38

Заруба К. В., Дрозд С. Л.М’ясна продуктивність молодняку за промислового схрещування овець асканійської тонкорунної породи з м’ясними генотипами

DOI:  https://doi.org/10.33694/2415-3958-2018-1-3-39-47

Маслюк А. М. Оцінка будови тіла племінних кіз молочних порід

DOI:  https://doi.org/10.33694/2415-3958-2018-1-3-48-57

Могильницька С. В. Відгодівельні показники та рівень м’ясної продуктивності овець асканійської каракуль-ської породи та помісей з асканійською м'ясо-вовновою

DOI:  https://doi.org/10.33694/2415-3958-2018-1-3-58-66

Польська П. І., Калащук Г. П.Інноваційні генетичні ресурси – асканійські кросбреди та асканійські чорноголові для відновлення галузі вівчарства в україні у ринкових умовах

DOI:  https://doi.org/10.33694/2415-3958-2018-1-3-67-80

Помітун І. А., Корх І. В., Косова Н. О., Бойко Н. В., Паньків Л. П., Рязанов П. О. Особливості формування м’ясності при вирощуванні баранців до різної забійної маси

DOI:  https://doi.org/10.33694/2415-3958-2018-1-3-81-90

Рижих С. С. Інтенсивність росту молодняку овець різних генотипів

DOI:  https://doi.org/10.33694/2415-3958-2018-1-3-91-99

ТЕХНОЛОГІЯ

Іванина О. П. Технологічні способи переробки овечого молока в продукцію з пробіотичними властивостями

DOI:  https://doi.org/10.33694/2415-3958-2018-1-3-100-108

Лесик О. Б.,  Похивка М. В.Виробництво овечого молока та його переробка на різні кисломолочні продукти в умовах Буковини

DOI:  https://doi.org/10.33694/2415-3958-2018-1-3-109-119 

Rensevych Ye. O.Yakovchuk V. S. The research of the felt fulling process from the coarse sheep wool

DOI:  https://doi.org/10.33694/2415-3958-2018-1-3-120-126

Яковчук В. С., Заруба К. В. Раннє інтенсивне використання ярок та їх вовнова продуктивність

DOI:  https://doi.org/10.33694/2415-3958-2018-1-3-127-137

ГЕНЕТИКА ТА ВІДТВОРЕННЯ

Іовенко В. М. ІІмуногенетичні та імунологічні взаємини між особинами овець батьківських пар та їх потомками

DOI:  https://doi.org/10.33694/2415-3958-2018-1-3-138-145

Мокеєв І. О., Івіна К. А., Чічаєва О. П.. Прогнозування продуктивності овець цигайської породи методом ковзного середнього

DOI:  https://doi.org/10.33694/2415-3958-2018-1-3-146-155

Яковчук Г. О., Скрепець К. В. Особливості генетичної структури популяцій овець таврійського типу асканійської тонкорунної породи

DOI:  https://doi.org/10.33694/2415-3958-2018-1-3-156-168

ГОДІВЛЯ ТА КОРМОВИРОБНИЦТВО

Гратило О. Д., Смєнова Г. С., Кононенко В. Г., Столбуненко С. ГДобір багаторічних трав та їх травосумішок для поліпшення малопродуктивних природних кормових угідь Південного степу України

DOI:  https://doi.org/10.33694/2415-3958-2018-1-3-169-180

Єфремов Д. В., Свістула М. М., Горб С. В. Оптимізація енерго-протеїнового живлення баранців м’ясних генотипів

DOI:  https://doi.org/10.33694/2415-3958-2018-1-3-181-190

Свістула М. М., Єфремов Д. В., Горб С. В.  Продуктивність мериносових ярок за корекції їх енергетичного живлення

DOI:  https://doi.org/10.33694/2415-3958-2018-1-3-191-199