Пропозиції в скотарстві

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ

Інститут тваринництва степових районів імені М.Ф. іванова “Асканія-Нова” – Національний Науковий селекційно-генетичний центр з вівчарства пропонує   для впровадження у виробництво власні наукові розробки і послуги для ефективного ведення господарської діяльності.

Всі наукові розробки Інституту відповідають чинним  вітчизнянним та зарубіжним стандартам.

       На діяльність інституту з проведення селекційно-племінної роботи,  генетичного контролю, оцінки якості продукції тваринництва (вовни, молока і м’яса)  є відповідна ліцензія Міністерства аграрної політики України.

І. Науково-технічні розробки

1. Система селекції таврійського типу української червоної молочної породи ВРХ.

2. Селекційні прийоми підвищення рівня продуктивності стада південного типу української чорно-рябої  молочної породи.

3. Створення гібридних стад м’ясної худоби на основі гібридизації корів червоної степової та червоної молочної порід з плідниками таврійського типу.

4. Метод створення високопродуктивних стад м’ясної худоби.

5. Науково-обгрунтована система годівлі тварин з урахуванням умов кормовиробництва.

6. Рецепти комбікормів, білково-мінерально-вітамінних добавок та преміксів для тварин з урахуванням кормової бази господарств, в т.ч. з використанням нетрадиційних видів кормів (ріпакова макуха, відходи насіння люцерни, аквакультура тощо) *.

7. Технологія створення пасовищного конвеєра в умовах суходолу для ВРХ  з періодом пасовищного використання 200 днів.

8. Технологія вирощування травосумішок та заготівля з них зерносінажу.

9. Насіння кормових культур (стоколос безостий)*

*) Розробки захищені патентами України.

ІІ. Послуги

10. Організація на сучасному рівні племінного та зоотехнічного обліку.

11. Оцінка племінних і продуктивних якостей тварин.

12. Відбір тварин для відтворення і формування селекційних груп.

13. Складання плану підбору батьківських пар та формування генеалогічної структури племінних стад.

14. Оцінка розвитку та організація системи вирощування ремонтного молодняку.

15. Розробка перспективного плану селекційно-племінної роботи.

16. Проведення хімічного аналізу кормів, визначення їх фактичної поживної цінності та дослідження якості продукції тваринництва (молоко, м’ясо).

17. Удосконалення кормових раціонів для тварин з урахуванням досягнень світової науки і практики.

30. Трансплантація ембріонів  великої рогатої худоби, яка включає підготовку тварин, вилучення та пересадку ембріонів і сприяє швидкої зміні породної належності тварин.

31. Генетична експертиза походження та виявлення генетичних аномалій тварин.

32. Розробка бізнес-планів.

33. Організація первинного насінництва кормових культур з подальшим промисловим виробництвом насіння.

34. Оформлення заявок на об’єкти інтелектуальної власності та розрахунок первісної вартості майнового права на об’єкти інтелектуальної власності.

 

Більш детальну інформацію про основні розробки та напрямки діяльності інституту ви можете отримати на сайті інституту

або по моб. телефонам:

з питань селекції молочної та м’ясної худоби – (095) 405 74 95

з питань кормовиробництва -  (066) 54 56 716,  (066) 564 94 82

з питань годівлі с.-г. тварин – (050) 665 60 07

з біології відтворення с.-г. тварин – (096) 951 00 32

з генетичного котролю –  (099) 259 46 11

з використання в селекції ПК – (050)  548 85 65

з економічних питань у тваринництві - (067) 117 68 41