Аспірантура

ІНСТИТУТ ТВАРИННИЦТВА СТЕПОВИХ РАЙОНІВ ІМЕНІ М.Ф.ІВАНОВА «АСКАНІЯ-НОВА» - НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНИЙ ЦЕНТР З ВІВЧАРСТВА

оголошує прийом на конкурсній основі до аспірантури у 2021 р. для здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю:

 204 -  Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва (галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство»)

Підготовка осіб в аспірантурі здійснюється:

- за рахунок коштів державного бюджету;

- за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

Форма навчання для аспірантів – очна (денна та вечірня). Для заочної форми навчання державного замовлення не передбачено.

Тривалість навчання в аспірантурі – 4 роки.

Вступники до аспірантури необхідно подати  такі документи:

- заяву на ім’я директора наукової установи;

- особовий листок з обліку кадрів, завірений  печаткою установи останнього місця роботи або навчання (2 примірника);

- автобіографію;

- характеристику-рекомендацію;

- копію диплома магістра(спеціаліста) з додатком (2 прим.);

- копію трудової книжки(за наявності);

- список опублікованих наукових праць або реферат з обраної спеціальності;

- медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о;

- копію паспорта та ідентифікаційного номера;

- 2 фотокартки 3x4.

Оригінали паспорта, диплома про вищу освіту вступники подають особисто.

Вступні іспити до аспірантури зі спеціальності, іноземної мови та співбесіда – проводитимуться у серпні-вересні 2021 року.

Зарахування вступників за кошти державного бюджету та за кошти фізичних та юридичних осіб до 15 вересня 2021 року.

Документи приймаються з 19 червня по 20 серпня 2021 року.

за адресою: 75230, Херсонська область, Чаплинський район,

смт Асканія-Нова, вул. Соборна,1.

Інститут тваринництва степових районів імені М.Ф.Іванова

«Асканія-Нова» - ННСГЦВ, кім.46,

тел. +38(067) 117-68-41, Людмила Володимирівна

+38 (095) 490-32-52 Олексій МихайловичПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ