Сектор бухгалтерського обліку та звітності

Головний бухгалтер інституту  – Н. В. КвятковськаГоловний бухгалтер інституту  – Н. В. Квятковська

Відділ бухгалтерського обліку та звітності Інституту забезпечує ведення бухгалтерського обліку і своєчасне складання фінансової звітності на основі даних первинних бухгалтер­ських записів, відповідно до єдиних методологічних засад, установлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

Здійснює організацію бухгалтер­ського обліку господарсько-фінансової діяльності установи та контроль за економним використанням матеріаль­них, трудових та фінансових ресурсів, збереженням державного майна.

Забезпечує раціональну організацію обліку та звітності в Інституті та його підрозділах  на   основі   максимальної централізації та автоматизації бухгал­терського обліку і контролю.

Організовує своєчасне відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку. Здійснює контроль за виконанням порядку оформлення первинних і бухгалтер­ських документів.

Надає методичну допомогу робітни­кам підрозділів Інституту з питань бухгалтерського обліку, контролю, звітності та економічного аналізу.

Бере участь у проведенні економіч­ного аналізу та здійснює контроль і перевірку господарсько-фінансової діяльності дослідних господарств Інституту за даними бухгалтерського обліку та звітності.