Сектор козівництва

Завідувач сектору козівництва – канд. с.-г. наук А.М. МаслюкМаслюк Андрій Миколайович, завідувач сектору козівництва

Наукові здобутки:

Створено:

• асканійську м’ясо-вовнову породу овець з кросбредною вовною з п’ятьма внутрішньопородними типами;

• асканійську каракульську породу овець з трьома  внутрішньопородними типами  та 10 генеалогічними лініями;                                                                                

• заводські лінії таврійського типу асканійської тонкорунної породи;

• високопродуктивні селекційні стада овець цигайської породи.

Розроблено:

• систему селекції з метою створення видатних генотипів асканійської м’ясо-вовнової породи овець з кросбредною вовною і використання їх для відновлення галузі вівчарства на новій якісній основі;

• технологію селекції цигайських овець в сучасних умовах з урахуванням біологічних особливостей генотипів різних еколого-географічних зон України;

• програмами: розвитку галузі вівчарства України до 2020 р; селекції овець асканійської тонкорунної, асканійської м’ясо-вовнової з кросбредною вовною, цигайської, асканійської каракульської порід.

Видано Державні книги племінних овець Південного регіону.

foto 1foto 2foto 3

Напрями діяльності з козівництва:

  • обґрунтування теоретичних, методологічних та практичних аспектів процесу породоутворення у козівництві в сучасних умовах господарювання;
  • розробка та удосконалення системи організації і планування селекційно-племінної роботи у козівництві;
  • розробка нових методів селекції і на їх основі удосконалення існуючих та створення нових високопродуктивних порід, типів і ліній кіз;
  • розробка програм селекції кіз на державному та регіональному рівнях.

                                                        Фото 2