Рада молодих вчених

Рада молодих вчених Інституту тваринництва степових районів ім. М.Ф. Іванова «Асканія-Нова» (РМВіАН) створена з метою об'єднання та активізації наукової роботи молодих спеціалістів, аспірантів, пошукачів та кандидатів наук, вираження їх інтересів у професіональній сфері і важливих соціальних проблемах.

ЧЛЕНИ РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ІНСТИТУТУ

 1. Петричук Леонід І. - ст. н.с. кандидат с.-г. тварин, лабораторія кормовиробництва та годівлі с.-г. тварин 
 2. Зіневич Віталій Миколайович - молодший науковий співробітник, науковий співробітник сектору козівництва
 3. Гладій Ілона Анатоліївна -  аспірант- науковий співробітник лабораторії селекції овець та кіз.
 4. Свістула Іван Михайлович - аспірант
 5. Коцюбенко В. І. - аспірант
 6. Сучков І. А. – аспірант
 7. Райко М. А. – аспірант
 8. Литвиненко А. Ю. – аспірант
 9. Станішевська Нора Маратіївна – юрист
 10. Коваль Тетяна Сергіївна – фахівець
 11. Рижих Марина Миколаївна – фахівець

У своїй роботі РМВ іАН керується положеннями статуту.

СТАТУТ Ради молодих вчених

 1. 1.Загальні положення та організаційні принципи діяльності.

1.1. Рада молодих вчених і спеціалістів - підрозділ Інституту, який функціонує на громадських засадах і координує роботу вчених Інституту віком до 35 років (згідно статті 1 Закону України про наукову і науково-технічну діяльність № 1977 - XII від 13.12.1991 із відповідними змінами та доповненнями молодий вчений - вчений віком до 35 років; науковий працівник - вчений, який за основним місцем роботи та відповідно до трудового договору (контракту) професійно займається науковою, науково-технічною, науково-організаційною або науково - педагогічною діяльністю та має відповідну кваліфікацію незалежно від наявності наукового ступеня або вченого звання, підтверджену результатами атестації).

1.2. Рада молодих вчених Інституту складається з голови, заступника голови, секретаря і членів Ради. Склад Ради обирається кожні 3 (три) роки на загальних зборах молодих вчених Інституту, відкритим голосуванням (більшістю голосів). Загальні збори вважаються чинними, якщо присутні понад 2/3 від загальної кількості молодих вчених Інституту.

1.3. Голова Ради молодих вчених обирається із членів Ради на засіданні Ради молодих вчених терміном на три роки тайним або відкритим голосуванням ( за рішенням більшості присутніх) і затверджується на засіданні Вченої ради Інституту. Заступник голови Ради та секретар призначається головою Ради. Вчена рада Інституту з провідних вчених Інституту призначає консультантів Ради, які здійснюють постійну допомогу у її діяльності. Голова Ради входить у Вчену Раду Інституту при наявності вченого ступеню - з правом рішаючого голоса, без ступеню - з правом дорадчого голосу.

1.4. Рада щорічно звітує про свою роботу Вченій раді Інституту і керується у своїй діяльності Положенням, що затверджується директором Інституту.

1.5. Голова РМВ можуть бути переобраними до закінчення строку повноважень за їх ініціативою або у відповідності із загальним рішенням загального збору молодих вчених та аспірантів інституту.

На сьогодні Рада об’єднує 17 чол. молоді, з них аспіранти (4 чол.) та науковці, які представляють усі підрозділи Інституту, серед яких 4 кандидати наук. Діяльність РМВіАН заключається у сприянні професійного росту молодих вчених, координації зусиль спрямованих на розробку актуальних і вирішення пріоритетних наукових завдань, творчої наукової активності молодих науковців, покращення умов праці та організації відпочинку.

З метою досягнення зазначених цілей Рада молодих вчених проводить наступні заходи:

- організує проведення наукових конференцій, семінарів, круглих столів в яких приймають учать молоді науковці ІТСР «Асканія-Нова»;

- сприяє розвитку творчих наукових контактів між молодими вченими з метою спільних комплексних досліджень , які передбачають вирішити пріоритетні та практично значимі проблеми;

- інформує молодих науковців ІТСР «Асканія-Нова» про заплановані в інших наукових установах і ВУЗах конференції, семінари, круглі столи та інші заходи;

- проводить пошук нових форм роботи молодих науковців ІТСР «Асканія-Нова»;

- здійснює заходи, які спрямовані на покращення умов життєдіяльності, праці та організацію дозвілля молодих вчених.

 

Корисні посилання:

Вимоги до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій ...