Основні напрямки діяльності ІТСР "Асканія-Нова" - ННСГЦВ

Основні напрямки діяльності інституту

•  Обґрунтування теоретичних, методологічних та практичних аспектів процесу породоутворення у тваринництві в сучасних умовах господарювання;

•  Удосконалення системи організації і планування селекційно-племінної роботи у вівчарстві, скотарстві, свинарстві та козівництві;

•  Розроблення нових методів селекції і на їх основі удосконалення існуючих та створення нових високопродуктивних порід, типів і ліній сільськогосподарських тварин;

 • Розроблення програм селекції овець, великої рогатої худоби та свиней на державному та регіональному рівнях;

•  Розроблення ефективних методів та форм збереження генофонду порід сільськогосподарських тварин південного регіону України;

•  Розроблення і реалізація нових генетичних методів інтенсифікації селекційних процесів у тваринництві з використанням молекулярно-генетичних маркерів;

•  Розроблення нових енерго- та ресурсозберігаючих технологій виробництва та глибокої переробки продукції вівчарства;

•  Розроблення нових біотехнологічних методів відтворення тварин, кріоконсервації статевих клітин, генної інженерії;

•  Розроблення нових кормових домішок і преміксів, систем годівлі сільськогосподарських тварин та кормовиробництва;

•  Розроблення  економічних методів інтенсифікації виробництва продукції тваринництва в господарствах різних форм власності;

•  Агроекологічний моніторинг навколишнього середовища;

•  Підготовка наукових кадрів та підвищення кваліфікації фахівців агроформувань різних форм власності.