Лабораторія генетики

Завідувач лабораторії – Скрепець Костянтин Васильович, кандидат с.-г. наук.IMG 6263

Наукові здобутки з імуногенетики:

 • створено банки моноспецифічних діагностикумів по визначенню еритроцитарних антигенів овець, великої рогатої худоби та свиней;
 • інформаційно-аналітичні бази імуногенетичних даних, які включають більше 200 тис. голів овець, великої рогатої худоби та свиней;
 • удосконалено методи ідентифікації поліморфних білків і ферментів крові;
 • розроблено нові та удосконалено існуючі методи популяційно-генетичного аналізу генофондів за молекулярно-генетичними маркерами;
 • вивчено особливості імуногенофонду диких копитних;
 • удосконалено методи оцінки генотипу плідників та спрямованого відбору особин з урахуванням їх імуногенетичного статусу;
 • розроблено прийоми добору батьківських пар за генетичними маркерами та діагностики продуктивності тварин у ранньому віці;
 • створено технологію селекції сільськогосподарських тварин за молекулярно-генетичними маркерами, використання якої забезпечує  підвищення продуктивності тварин на 12-20 % та ефективності селекційного процесу в 1,4-1,8 рази;
 • проводиться системний імуногенетичний моніторинг генофондів популяцій і генетичний контроль селекційних процесів;
 • у провідних племінних стадах впроваджено генетичну експертизу походження молодняку та метод відновлення вірогідних батьків (лабораторія пройшла державну атестацію і має ліцензію на ці дослідження).

Фото 12Фото 2

Наукові здобутки з популяційної генетики:

 • Алгоритми і програми оцінки генотипів плідників з визначенням племінної категорії та виявленням препотентних поліпшувачів у тваринництві;
 • Експрес-метод визначення параметрів добору у скотарстві;
 • Методика формування груп аналогів-тварин за комплексом ознак у скотарстві;
 • Показник ефективності селекції сільськогосподарських тварин;
 • Методика лінеаризації залежностей для нелінійних моделей;
 • Математична модель прогнозу витрат корму і скоростиглості нащадків кнурів-плідників;
 • Алгоритми і програми оцінки генотипу свиней та підбори пар з урахуванням препотентності кнурів-плідників у середовищі баз даних;
 • Методика визначення генетичних кореляцій через частинні кореляції;
 • Модифікована методика розрахунку селекційних індексів у тваринництві;
 • Система управління селекційним процесом у вівчарстві засобами інформаційних технологій;
 • Система оцінки і прогнозу селекційно-генетичних параметрів порід і ліній овець південного регіону України