Публікації інституту

Методичні рекомендації Технологія інтенсивного виробництва молодої баранини в умовах півдня України

мет.рек.

Завантажити одним файлом

Затверджено засіданням вченої ради ІТСР «Асканія-Нова» – ННСГЦВ, (протокол № 8 від 03 листопада 2023 року).

Автори:

Яковчук В.С., завідувач лабораторії технології виробництва і переробки продукції вівчарства, к. с.-г. н.; с. н. с.

Іванина О.П., ст. науковий співробітник лабораторії технології виробництва і переробки продукції вівчарства, к. с.-г. н.;

Лобачова І.В., завідувач лабораторії біології відтворення с.-г. тварин,    к. с.-г. н.; с. н. с.

Жулінська О.С., ст. науковий співробітник лабораторії біології відтворення с.-г. тварин, к. вет. н.

Гладій І.А., мол. науковий співробітник

Методичні рекомендації розраховані на керівників, спеціалістів і практиків агропромислового комплексу (приватних господарств), які бажають ефективно розвивати вівчарство


 

 

Міжнародна наукова-практична конференція "Актуальні проблеми сучасного тваринництва" з нагоди 90-річчя з дня заснування інституту імені М. Ф. Іванова "Асканія-Нова" та 150-річчя від дня народження академіка М. Ф. Іванова 28 жовтня 2021 р.

Завантажити одним файлом

DOI: https://doi.org/10.33694/978-966-1550-33-8

Титульна сторінка

Зміст

Скотарство

Бойко О. В., Гончар О. Ф., Сотніченко Ю. М. Сучасний стан і перспективи удосконалення молочних порід

DOI: https://doi.org/10.33694/978-966-1550-33-8-2021-0-0-8-10

Борщ О. О., Борщ О. В. Продуктивні і біоенергетичні ознаки Корів-первісток різного походження

DOI: https://doi.org/10.33694/978-966-1550-33-8-2021-0-0-11-12

Буюклу М. І., Писаренко А. В. Стан та перпективи розвитку молочного скотарства півдня України

DOI: https://doi.org/10.33694/978-966-1550-33-8-2021-0-0-13-15

Вожегова Р. А., Голобородько С. П., Димов О. М. Сучасний стан скотарства в Україні: реалії сьогодення та шляхи відродження

DOI: https://doi.org/10.33694/978-966-1550-33-8-2021-0-0-16-24

Войтенко С. Л., Сидоренко О. В. Генеалогічна структура та продуктивність корів української червоно-рябої молочної породи

DOI: https://doi.org/10.33694/978-966-1550-33-8-2021-0-0-25-28

Вороненко В. І., Фурса Н. М. Вітчизняні генетичні ресурси м’ясного скотарства півдня України в умовах зміни клімату

DOI: https://doi.org/10.33694/978-966-1550-33-8-2021-0-0-29-32

Гончаренко І. В. Тваринництво в Україні: умови розвитку

DOI: https://doi.org/10.33694/978-966-1550-33-8-2021-0-0-33-35

Гончаренко І. В., Криницька Ю. В.,  Іваногла А. С.  Продуктивне долголіття корів голштинської породи в ТОВ«українська молочна компанія»

DOI: https://doi.org/10.33694/978-966-1550-33-8-2021-0-0-36-38

Іванов С. С., Мельник В. О., Кравченко О. О., Кириченко В. А.  Інтенсивні технології ведення племінного вівчарства в умовах ТОВ «Україна ІС»

DOI: https://doi.org/10.33694/978-966-1550-33-8-2021-0-0-39-40

Козырь В. С. Молочный комплекс в пустыне

DOI: https://doi.org/10.33694/978-966-1550-33-8-2021-0-0-41-50

Кругляк О. В. Фактор ефективного ведення племінного молочного скотарства

DOI: https://doi.org/10.33694/978-966-1550-33-8-2021-0-0-51-52

Мохначова Н. Б.  Поліморфізм генів LEP ТА MSTN у водяних буйволів (BUBALUS BUBALIS)

DOI: https://doi.org/10.33694/978-966-1550-33-8-2021-0-0-53-55

Підпала Т. В., Маташнюк Ю. С.  Селекція молочної худоби за поєднаними ознаками

DOI: https://doi.org/10.33694/978-966-1550-33-8-2021-0-0-56-58

Шевчук Н. П. Оцінка довголіття корів високопродуктивних родин української червоної молочної породи

DOI: https://doi.org/10.33694/978-966-1550-33-8-2021-0-0-59-60

Вівчарство

Атановська-Маслюк О. Й., Зіневич В. М. Динаміка живої маси ягнят, отриманих при трьохпородному схрещуванні

DOI: https://doi.org/10.33694/978-966-1550-33-8-2021-0-0-61-62

Гладій І. А. Результати моніторингу росту та розвитку молодняку овець різного походження

DOI: https://doi.org/10.33694/978-966-1550-33-8-2021-0-0-63-65

Жарук П. Г., Жарук Л. В. Концептуальні шляхи створення в Україні галузі м’ясного вівчарства

DOI: https://doi.org/10.33694/978-966-1550-33-8-2021-0-0-66-69

Жулінська О. С. Дослідження рівня захворюваності залози у овець порід асканійської селекції

DOI: https://doi.org/10.33694/978-966-1550-33-8-2021-0-0-70-72

Заруба К. В., Дрозд С. Л.  Особливості росту та розвитку баранців різного походження

DOI: https://doi.org/10.33694/978-966-1550-33-8-2021-0-0-73-75

Іванина О. П. Вивчення придатності вівцематок асканійської каракульської породи до машинного доїння

DOI: https://doi.org/10.33694/978-966-1550-33-8-2021-0-0-76-77

Іовенко В. М., Скрепець К. В., Яковчук Г. О., Рукавнікова Г. І., Свістула І. М. Поліморфізм гену KRT 1.2 у овець різного походження

DOI: https://doi.org/10.33694/978-966-1550-33-8-2021-0-0-78-80

Іовенко В. М., Скрепець К. В., Яковчук Г. О., Рукавнікова Г. І. Поліморфізм генів кількісних ознак у популяціях овець асканійської селекції

DOI: https://doi.org/10.33694/978-966-1550-33-8-2021-0-0-81-83

Корбич Н. М. Вплив виходу митого волокна на показники продуктивності баранців таврійського типу асканійської тонкорунної породи

DOI: https://doi.org/10.33694/978-966-1550-33-8-2021-0-0-84-85

Корбич Н. М. Фізико-механічні властивості вовни овець таврійського типу асканійської тонкорунної породи з урахуванням настригу митої вовни

DOI: https://doi.org/10.33694/978-966-1550-33-8-2021-0-0-86-87

Кудрик Н. А. Особливості селекційно-племінної роботи з вівцями асканійської каракульської породи

DOI: https://doi.org/10.33694/978-966-1550-33-8-2021-0-0-88-90

Лобачова І. В., Дрозд С. Л. Вплив урахування віку вівцематок при обчисленні показників відтворення отар

DOI: https://doi.org/10.33694/978-966-1550-33-8-2021-0-0-91-93

Мамедова В. М. Молочна продуктивність вівцематок різних порід

DOI: https://doi.org/10.33694/978-966-1550-33-8-2021-0-0-94-96

Микитюк В. ВПерспективні напрями селекції галузі вівчарства в умовах ринкової економіки

DOI: https://doi.org/10.33694/978-966-1550-33-8-2021-0-0-97-98

Микитюк В. В., Аль-Мокдад Санаа Яхія Особливості відгодівлі молодняку овець на сучасному етапі

DOI: https://doi.org/10.33694/978-966-1550-33-8-2021-0-0-99-100

Чігірьов В. О., Богдан М. К., Гурко Є. Ю., Мажиловська К. Р. Селекційно-генетичні показники основних ознак продуктивності помісних овець f1 цигайської породи з внутрішньопородними типами асканійської м’ясо-вовнової породи

DOI: https://doi.org/10.33694/978-966-1550-33-8-2021-0-0-101-103

Яковчук В. С., Столбуненко С. Г. М’ясна продуктивність помісного молодняку за промислового схрещування

DOI: https://doi.org/10.33694/978-966-1550-33-8-2021-0-0-104-106

Свинарство

Халак В. І. Продуктивність та економічна ефективність використання свиноматок різної експлуатаційної цінності

DOI: https://doi.org/10.33694/978-966-1550-33-8-2021-0-0-107-109

Khalak V. I. Alkaline phosphatase activity blood serum and its relationship with physico-chemical properties the young pigs muscle tissue of the productivity universal direction

DOI: https://doi.org/10.33694/978-966-1550-33-8-2021-0-0-110-112

Козівництво

Китаєва А. П., Слюсаренко І. С., Слюсаренко В. С. Морфологічна оцінка вимені козематок різного напряму продуктивності

DOI: https://doi.org/10.33694/978-966-1550-33-8-2021-0-0-113-115

Маслюк А. М., Атановська-Маслюк О. Й., Зіневич В. М. Козівництво України

DOI: https://doi.org/10.33694/978-966-1550-33-8-2021-0-0-116-118

Конярство

Соболь О. М. Актуальність розведення коней новоолександрівської ваговозної породи в умовах Херсонської області

DOI: https://doi.org/10.33694/978-966-1550-33-8-2021-0-0-119-121

Кролівництво

Коцюбенко В. І., Іванова К. О. Якість спермопродукції крола при різних режимах його використання

DOI: https://doi.org/10.33694/978-966-1550-33-8-2021-0-0-122-123

Птахівництво

Ведмеденко О. В. Прийом удосконалення технології виробництва м’яса бройлері

DOI: https://doi.org/10.33694/978-966-1550-33-8-2021-0-0-124-126

Любенко О. І. Вплив вагових класів розподілу інкубаційних перепелиних яєць на вивід молодняку

DOI: https://doi.org/10.33694/978-966-1550-33-8-2021-0-0-127-129

Рибництво

Кіян Д. Д., Пришедько В.М. Генна інженерія у рибництві

DOI: https://doi.org/10.33694/978-966-1550-33-8-2021-0-0-130-132

Маріуца А. Е. Дослідження специфіки генетичної структури за використання днк маркерів (ISSR- PCR) у лускатої породи коропа

DOI: https://doi.org/10.33694/978-966-1550-33-8-2021-0-0-133-136

Кормовиробництво та годівля

Жуков В. ПОбрунтування технологічних схем інтенсивної заготівлі об’ємистих кормів з бобових трав

DOI: https://doi.org/10.33694/978-966-1550-33-8-2021-0-0-137-139

Жуков В. П., Обертюх Ю. В., Виговська І. О.  Перетравність та поживність силосованих сумішок пров’яленої маси озимого тритикале з горошком паннонським

DOI: https://doi.org/10.33694/978-966-1550-33-8-2021-0-0-140-142

Петренко В. І., Козир В. С., Дімчя Г. Г., Майстренко А. Н. Перетравність протеїну в залежності від його кількості в раціоні

DOI: https://doi.org/10.33694/978-966-1550-33-8-2021-0-0-143-145

Свістула М. М., Єфремов Д. В., Горб С. В.,  Гратило О. Д., Петричук Л. І., Смєнова Г. С. Нові рішення годівлі овець у сучасних умовах господарювання

DOI: https://doi.org/10.33694/978-966-1550-33-8-2021-0-0-146-149

Сидоров С. М. Продуктивність однорічних кормових агроценозів залежно від їх складу й способу використання в умовах півдня України

DOI: https://doi.org/10.33694/978-966-1550-33-8-2021-0-0-150-155

Піщан І. С.,  Піщан С. Г., Литвищенко Л. О., Капшук Н. О., Гуцуляк Н. С.  Лімітуючі фактори продуктивного довголіття корів на промисловому комплексі з виробництва молока

DOI: https://doi.org/10.33694/978-966-1550-33-8-2021-0-0-156-162Монографія "Генофонди тварин Асканійської селекції"

объем 1

Генофонди тварин Асканійської селекції / За редакцією доктора с.-г. наук, професора ІТСР «Асканія-Нова» – ННСГЦВ, заслуженого діяча науки і техніки України В. М. Іовенка, Херсон-349 сторінок

ISBN 978-966-289-534-6

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту тваринництва степових районів імені М. Ф. Іванова «Асканія-Нова» –  Національного наукового селекційно-генетичного центру з вівчарства (протокол № 3 від 23 березня 2021 року)

Рецензенти: 

Микитюк В. В. — доктор с.-г. наук, професор; Нежлукченко Т. І. — доктор с.-г. наук, професор

 

У монографії викладено матеріали багаторічних досліджень українських вчених-селекціонерів з питань створення високопродуктивних порід і типів овець, великої рогатої худоби та свиней. Показано стан та перспективи розвитку генофондів тварин асканійської селекції. Видання розраховано на тих, кого цікавить вітчизняне тваринництво.


 Монографія "Вівчарство України"


123 001

Вівчарство України / за ред. В.М. Іовенка. – Вид. друге, доп. і перероб. – К.: Аграрна наука, 2017. – 488 с.

ISBN 978-966-540-459-0

Рекомендовано до друку вченою радою Інституту тваринництва степових районів ім. М.Ф. Іванова «Асканія-Нова»

- Національного наукового селекційно-генетичного центру з вівчарства від 15 серпня 2016 р. (протокол №9)

та бюро Відділення зоотехнії НААН від 6 жовтня 2016 р. (протокол №11).

Рецензенти:

Б.О. Вовченко – д.с.н., професор кафедри технологій виробництва продукції тваринництва ДВНЗ

«Херсонський державний аграрний університет»;

А.П. Китаєва -  д.с.н., професор кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва

Одеського Державного аграрного університету.

У монографії викладено матеріали багаторічних досліджень вітчизняних вчених з питань селекції, генетики, сучасних  біотехнологій відтворення, годівлі, кормовиробництва, економіки та ветеринарного  захисту овець, технології виробництва і переробки продукції тваринництва.

Розраховано на науковців, аспірантів, студентів аграрних вузів, фермерів, спеціалістів сільського господарства.

 

Монографія "Мясне скотарство в степовій зоні України" 


POJIJ

М’ясне скотарство в степовій зоні України: Монографія. – Нова-Каховка. ПИЕЛ. 2012. – 308 с.

ISBN 978-966-1550-13-0

Видається за постановою Вченої ради Інституту тваринництва степових районів імені М.Ф. Іванова «Асканія-Нова» - ННСГЦВ від 17.08.2012 р. протокол №9

Редакційна колегія: Вдовиченко Ю.В., Вороненко В.І., Найдьонова В.О., Омельченко Л.О.

Рецензенти: Рубан С.Ю. – чл.кор. НААН, д.с.н., Єфіменко М.Я. - чл.кор. НААН, д.с.н.

В монографії узагальнено багаторічні дослідження щодо створення м’ясної породи великої рогатої худоби та її внутрішньопородних селекційних формувань, використання генотипів нової породи для створення гібридних стад м’ясної худоби.Наведені матеріали стосовно використання інших порід м’ясної худоби вітчизняної та зарубіжної селекції для створення галузі м’ясного скотарства в степовій зоні України.Значна увага приділена збереженню генофонду аборигенної сірої української породи та її використанню  як резерву виробництва яловичини.

Видання розраховане на науковців, керівників та спеціалістів господарств  усіх форм власності, студентів вищих навчальних закладів, працівників тваринництва.

 

 

 

 

 

Довідник з вівчарства

 

ллл


Довідник з вівчарства. Видання друге, доповнене і перероблене – Нова-Каховка. ПИЕЛ. 2017. – 160 с.

Рекомендовано до друку вченою радою Інституту тваринництва степових районів "Асканія-Нова" - ННСГЦВ. Протокол №4 від 22 лютого 2017 р. 

Автори: Вдовиченко Ю.В., Вороненко В.І., Іовенко В.М., Жарук П.Г., Польська П.І., Кудрик Н.А., Свістула М.М., Жарук Л.В., Яковчук В.С., Заруба К.В., Лобачова І.В., Жулінська О.С., Гратило О.Д., Тараненко В.П.

Рецензенти: Помітун І.А., Нежлукченко Т.І.

У довіднику дано характеристику основних порід овець, особливостей племінної роботи, годівлі, утримання, відтворення овець, висвітлено основні технологічні процеси виробництва вовни, мяса, каракулю, овчин та профілактики основних захворювань.

Розрахована на зоотехніків, працівників вівчарських господарств, фермерів та спеціалістів, яких цікавить галузь вівчарства.

 

 

 

 

 

Інструкція з бонітування кіз молочних порід


1213

Інструкція з бонітування кіз молочних порід. Інструкція з ведення племінного обліку в молочному козівництві. Нова- Каховка: ПИЕЛ, 2018. 76с.

Затверджено та рекомендовано до друку секцією тваринництва Науково-експертної ради Міністерства аграрної політики та продовольства України 

(протокол № 1 від 15 грудня 2015).

Схвалено рішенням Вченої ради Інституту тваринництва степових районів імені М. Ф. Іванова "Асканія-Нова"- ННСГЦВ (протокол №1 від 12 листопада 2015 року)

Інструкція визначає порядок проведення бонітування кіз молочних порід з метою визначення комплексного класу тварин та їх племінного і виробничого призначення.

У розробці інструкцій брали участь:

Пищолка В.А., Вігура М.В. (Міністерство аграрної політики та продовольства України);

Гладій М.В., Жукорський О.М., Шпак Л.В. (Національна академія аграрних наук України);

Вдовиченко Ю.В., Кудрик Н.А., Жарук П.Г., Маслюк А.М., Атановська-Маслюк О.Й. (Інститут тваринництва степових районів імені М.Ф.Іванова "Асканія-Нова"-   ННСГЦВ);

Помітун І.А., Паньків Л.П. (Інститут тваринництва НААН);

Бікше І., Бабін О.А. (ПФ "Бабині кози").

 

 

 

 

 

Брошура «Програма розвитку галузі вівчарства України на 2012-2020 рр.»


002 2рр

Відповідальний за випуск Ю.В. Вдовиченко.- Нова Каховка: "Пиел",2013. - 60 с.

Затверджено та рекомендовано до друку рішенням секції тваринництва Науково-експертної ради Міністерства аграрної політики та продовольства України (протокол від 27.06.2012   № 1).

Схвалено рішенням Вченої ради Інституту тваринництва степових районів імені М.Ф. Іванова «Асканія-Нова»(протокол від 11.05.2012 № 5).

В програмі визначено основні напрями розвитку галузі вівчарства України до 2020 року, та заходи з реалізації її   положень.

 Розрахована на спеціалістів та науковців у галузі вівчарства.

Авторський колектив: Вдовиченко Ю.В.Жарук П.Г., Заруба К.В., Кудрик Н.А., Гратило О.Д., Свістула М.М. Жарук Л.В. (Інститут тваринництва степових районів імені М.Ф. Іванова «Асканія-Нова») Гетя А.А., Кудрявська Н.В (Міністерство аграрної політики та продовольства України), Жукорський О.М., Костенко О.І. (Національна академія аграрних наук України), Помітун І.А. (Інститут тваринництва НААН), Туринський В.М. (Національний університет біоресурсів і природокористування України)

Рецензенти: В.А. Пищолка - заступник директора Департаменту - начальник відділу аналізу та прогнозування розвитку тваринництва Міністерства аграрної політики та продовольства України; В.М. Іовенко– доктор сільськогосподарських наук.

 

 

  Рекомендації щодо формування автоматизованих баз даних

племінного обліку овець і кіз


обклк

Завантажити архів 

Рекомендації щодо формування автоматизованих баз даних племінного обліку овець і кіз

Відповідальний за випуск Ю.В. Вдовиченко. - Нова Каховка: "ПИЕЛ", 2014. 28 с.

  Рекомендації визначають перелік ознак та правила заповнення таблиць бази даних (БД) племінного обліку овець і кіз (далі – «Рекомендації»). Адресовані фахівцям установ, організацій та інших суб’єктів господарювання, які виконують роботи пов’язані з племінним обліком та формуванням баз даних овець і кіз.

  База даних призначена для постійного накопичення інформації про племінні та продуктивні якості овець і кіз різних напрямків продуктивності для забезпечення оперативного управління селекційним процесом та своєчасної звітності. Накопичення у БД даних за ряд років дозволить, окрім традиційних методів оцінки, застосовувати високоефективні методи оцінки за комплексом ознак: множинні регресії, селекційні індекси, моделі тварини (BLUP).