План роботи

План роботи

ПЛАН  РОБОТИ

наукової частини Інституту тваринництва степових районів

імені М.Ф.Іванова «Асканія-Нова» – Національного наукового

селекційно-генетичного центру з вівчарства  на 2018 рік

 (ухвалений на засіданні вченої ради  №1  від 12 січня 2018р.)    

 

з/п 
Назва робіт   Строки
   виконання
 Відповідальні
  виконавці
 1

 Загальні питання
Складання  плану роботи

наукової частини інституту на 2018 рік

 січень Кудрик Н. А.
Жарук Л. В.

 Підготовка та  укладання договорів з НААН

на базове фінансування наукових досліджень

з виконання  Програм наукових досліджень

на 2018 рік

 лютий  Кудрик Н. А.

Квятковська Н.В.,

зав. науковими

підрозділами

 Укладання   контракту з НААН

на фінансування підготовки наукових кадрів

через аспірантуру на 2018 рік

 лютий Кудрик Н. А.

Жарук Л. В.

Квятковська Н. В.

 Укладання договорів

на виконання НДР з Міністерствами

відом-ствами України на 2018 рік

 лютий Вдовиченко Ю. В.

Кудрик Н. А.,

зав науковими

підрозділами

 Укладання госпдоговорів

з племінними заводами, племрепродукторами,

сільгосппідприємствами в зоні діяльності

Інституту

 лютий

березень

 Керівники
наукових

підрозділів

Підготовка тематичного плану

наукових  досліджень інституту

на 2018 рік  та його затвердження

в НААН

 лютий  Кудрик Н. А.

Жарук Л. В.

зав. науковими

   підрозділами

Підготовка і подання до НААН

інформаційного звіту про виконання НДР

за І півріччя 2018 р.

 до 1 липня   Кудрик Н. А.

Жарук Л. В.,

зав. науковими

підрозділами

Прийом до аспірантури 

згідно плану на 2018 рік

 вересень  Кудрик Н. А.
Жарук Л. В.

 Підготовка і подання до НААН

інформаційного звіту

про науково-дослідну

і господарську діяльність Інституту

за 2018  рік

 до 1 грудня Кудрик Н. А.

Жарук Л. В.,

зав. науковими

підрозділами
10 

Підготовка і подання до НААН

інформаційного звіту

про виконання ПНД 32 “Вівчарство”

та про роботу Національного

наукового селекційно-генетичного

центру з вівчарства за 2018 р.

 до 1 грудня 

Кудрик Н. А.

Жарук Л. В.

Жарук П. Г.

        Заруба К. В.
11 

Науково-методична робота

Розгляд на засіданні

методичної комісії методик

і календарних планів НДР

на 2018 рік

 лютий Кудрик Н. А.

Жарук Л. В.,

зав. науковими

підрозділами
12 

Науковий семінар

«Розвиток вівчарства в умовах

глобальних змін клімату»

 січень Жарук П.Г.
Маслюк А.М.
13 

Круглий стіл

«Науково-практичні засади

збереження та раціонального використання

генофонду вітчизняних порід

сільськогосподарських тварин південного

регіону України»

 лютий Іовенко В. М.,

Писаренко А.В.,

Дудка О.І.

Маслюк А.М.,
14

Науково-методологічний семінар

«Методичні підходи щодо формування

баз даних та оцінки племінної цінності

у вівчарстві»

 березень  Жарук П.Г. 
 15 Науковий семінар

«Система метрологічного

контролю якості вовни»

 квітень  Заруба К. В.
 16

Семінар-нарада

«Інноваційний розвиток

вівчарства в ринкових умовах»

та виставка-реалізація

племінного поголів’я овець

 травень        Кудрик Н. А.

Жарук П. Г.

Маслюк А. М.

       Заруба К. В.
 17

Методично-навчальний семінар

«Інноваційні технології виробництва

і переробки продукції вівчарства» 

 червень  Яковчук В. С.
 18

Науково-методологічний семінар

«Розвиток молочного козівництва

в племінних та товарних господарствах

України»

 липень

Маслюк А. М.

19 

Науковий семінар

«Нанобіотехнології у тваринництві»

 серпень  Лобачова І.В.
20 

Круглий стіл з питань

розвитку м’ясного вівчарства в Україні

 вересень  Жарук П. Г.
21 

Науково-практичний семінар

«Створення кормових агроценозів

для годівлі овець в умовах півдня України»

 жовтень  Гратило О. Д.
22 

Науково-практичний семінар

з питань годівлі сільськогосподарських

тварин

 листопад  Свістула М. М.
23 

Науковий семінар

«Сучасні системи селекції генофондів

великої рогатої худоби південного 

регіону України»

 грудень  Писаренко А.В.

 Робота вченої ради

На засіданні вченої ради розглянути  такі питання:

1 План роботи наукової частини
Інституту на 2018 рік
 січень  Кудрик Н. А.
Жарук Л. В.

Про виконання плану наукових

публікацій за 2017 рік та

план на 2018 рік

 січень Жарук Л.В.,

зав. науковими

підрозділами

Затвердження Перспективного плану

селекційно-племінної роботи

зі стадом свиней  української степової

білоїпородиДП «ДГ  ІТСР «Асканія-Нова»

- ННСГЦВ» на період 2017-2022 рр.

 січень  Дудка О.І.

Розгляд та затвердження

методичних рекомендацій

«Використання «ефекту плідника»

для стимуляції статевої активності

овець(перша редакція)

 січень ЛобачоваІ.В.
Розгляд тематичних планів НДР
Інституту на 2018 р. та  їх затвердження 
 лютий

Кудрик Н. А.

Жарук Л. В.

Затвердження плану науково-освітньої

програми підготовки аспірантів 

в ІІ та ІІІ семестрі.

 лютий  Жарук Л. В.

Звіт за 2017 р. та розгляд планів

виробничо-фінансового

розвитку експериментальної

бази Інституту на 2018 рік 

лютий

Кубатко П. М. 

Розгляд та затвердження

тематики прикладних

наукових досліджень

на 2019-2020 рр.

березень

Кудрик Н.А.,

завідувачі наукових

підрозділів

Розгляд та затвердження

методики оцінким’ясної

продуктивності овець

квітень

Яковчук В.С.,

Феденко Є.П.

10 
Проведення семінарів, навчань, 
практикумів, круглих столів 
щодо впровадження наукових 
розробок у виробництво 
протягом року Зав. науковими
підрозділами
11 

 Про хід виконання госпдоговірної

тематики 

 протягом року  Зав. науковими
підрозділами
12 

 Про роботу Ради молодих вчених

інституту

 травень Писаренко Н. Б.
13 

Розгляд та затвердження

Програми формуванням’ясної

породи овець з використанням

імпортних генотипів

травень

Жарук П.Г.,

Маслюк А.М.

14 

Заслуховування інформаційних звітів

про виконання тематичного

плану за 1 півріччя 2018 року

червень

Кудрик Н. А.

Жарук Л. В.,

зав. науковими

  підрозділами
15 

Про підсумки виконання планів

виробництва дослідним господарствами

Інституту за перше півріччя 2018 року

 липень  

Кубатко П. М.

16 

Розгляд та затвердження методики

 і Програми для ПК оцінки

племінної цінності овець і кіз

 липень       Іовенко В.М,

Жарук П.Г.,

Скрепець К.В.

17 

Розгляд та затвердження технологічної

інструкції «Регулювання статевої

активності овець»

 вересень Лобачова І.В.
18 

Розгляд та затвердження норм і раціонів

годівлі овець різних напрямів

продуктивності

 вересень Свістула М.М.,
Єфремов Д.В.
19 

Підведення підсумків

фінансово-господарської діяльності

ДП «ДГ ІТСР «Асканія-Нова»

за 9 місяців 2018 року

 жовтень  Кубатко П. М.
20 

Розгляд та затвердження

методичних рекомендацій

щодо оцінки довічного

використання корів м’ясних порід

 листопад  Писаренко А. В.
21 

Заслуховування інформаційних звітів

про виконання науково-дослідних робіт,

проектів, договірної тематики,

планів впровадження за 2018 рік

 листопад

Кудрик Н. А.

Жарук Л. В.,

зав. науковими

підрозділами
22 

Підведення підсумків робіт з впровадження

наукових розробок у виробництво 

 листопад Кудрик Н. А.,

зав. науковими

підрозділами
23 

Розгляд та затвердження науково-методичних

рекомендацій за результатами

завершених наукових розробок

 протягом року  

Зав. науковими

підрозділами