Програма досліджень у вівчарстві

ПОГОДЖЕНО:
Міністерство аграрної політики
та продовольства України 

 _____________________П.І.Б.
“_____”_____________ 2013 р. 

 ЗАТВЕРДЖЕНО: 

В.о.президента НААН  _______ В.Ф.Петриченко
“___12__”_______02_______ 2013 р. 


ПОГОДЖЕНО:
Державне агентство з питань науки,
інновацій та інформатизації України

_____________________П.І.Б.
“_____”_____________ 2013 р. 

 

ПРОГРАМА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Національної академії аграрних наук України на 2013-2015 рр.

ПНД 27. “Організація та ведення ефективного вівчарства в різних регіонах України“ (“Вівчарство”)
 Головна установа – виконавець програми Інститут тваринництва степових районів імені М.Ф. Іванова „Асканія-Нова” - Національний науковий селекційно-генетичний центр з вівчарства

 Керівник програми - ВДОВИЧЕНКО Юрій Васильович, кандидат с.-г наук, ст. н. співр., директор Інституту

 

(Постанова Президії НААН від «____»__________2013 р. Протокол_____)

 

 «ПНД 27. Організація та ведення  ефективного вівчарства в різних регіонах України» («Вівчарство»)


Шифр та назва завдань першого та другого рівня (проектів)

Головна наукова установа. Виконавці проектів (установи НААН). Керівники проектів (ПІБ, вчений ступінь)

Термін виконання проектів (рік)

 початок

кінець

1

2

3

4

27.00.01. Оцінка впливу генів кількісних ознак на показники продуктивності та відтворення овець різного напряму продуктивності.

Головна установа:
Інститут тваринництва степових районів імені М.Ф. Іванова    Асканія-Нова”-ННСГЦВ

2012

2015

27.00.01.01.Ф  Дослідження зв’язків генних комплексів за молекулярно-генетичними маркерами з рівнем розвитку кількісних ознак овець різного напряму продуктивності.

Інститут тваринництва степових районів імені М.Ф. Іванова    «Асканія-Нова» -ННСГЦВ,
Іовенко В.М,  доктор     с.-г. наук

2012

2015

27.00.02. Розробити методологію оцінки племінної цінності тварин та визначення генетичних змін  в популяціях овець різних напрямків продуктивності.

Головна установа:
Інститут тваринництва степових районів імені М.Ф. Іванова    «Асканія-Нова» -ННСГЦВ

2012

2015

27.00.02.01.Ф Розробити методологію оцінки племінної цінності тварин та визначення генетичних змін  в популяціях овець різних напрямків продуктивності півдня України.

Інститут тваринництва степових районів імені М.Ф. Іванова    «Асканія-Нова» -ННСГЦВ,
Жарук П.Г., кандидат    с.-г. наук

2012

2015

27.00.02.02.Ф З’ясувати селекційно-генетичні механізми формування біорізноманіття,  розробити сучасну модель та програмне забезпечення оцінки племінної цінності овець різних напрямів продуктивності.

Інститут тваринництва НААН,
Помітун І.А., доктор  с.-г. наук

2012

2015

27.00.03. Обґрунтувати організаційно-методичну модель централізованого племінного обліку та селекції овець з застосуванням сучасних досягнень генетики та біотехнології

Головна установа:
Інститут тваринництва степових районів імені М.Ф. Іванова    Асканія-Нова”-ННСГЦВ

2012

2013

27.00.03.01.П Обґрунтувати організаційно-методичну модель централізованого  племінного обліку та селекції овець різних напрямків продуктивності Південного регіону з застосуванням сучасних досягнень генетики та біотехнології.

Інститут тваринництва степових районів імені М.Ф. Іванова    Асканія-Нова-ННСГЦВ,
Кудрик Н.А., кандидат  с.-г. наук

2012

2013

1

2

3

4

27.00.03.02.П Розробити методичні підходи оцінки племінної цінності тварин та сформувати інформаційні бази по популяціях овець буковинського типу асканійської м’ясо-вовнової з кросбредною вовною, буковинського типу асканійської каракульської та української гірсько-карпатської порід в умовах західного регіону України.

Буковинська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН,
Черномиз Т.О.,  кандидат с.-г. наук

2012

2013

27.00.03.03.П Розробити підходи оцінки племінних якостей та забезпечити формування інформаційних баз овець закарпатського типу породи прекос.

Закарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН,
Агій В.М., кандидат біол. наук

2012

2013

27.00.03.04.П Обґрунтувати селекційно-технологічну модель поліпшення м’ясних ознак цигайських овець та сформувати інформаційну базу даних по АР Крим.

Інститут сільського господарства Криму НААН,
Остапчук П. С.,
кандидат с.-г. наук

2012

2013

27.00.03.05.П Розробити селекційно-технологічну модель розвитку високопродуктивного стада овець таврійського типу асканійської тонкорунної породи.

Асканійська  державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту зрошувального землеробства,
Носкова А.М.

2012

2013

27.00.03.06.П Розробити селекційно-технологічні прийоми поліпшення молочної і м’ясної продуктивності українських гірськокарпатських овець та сформувати інформаційну базу популяції Прикарпаття.

Прикарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН,
Лучин І.С., кандидат        с.-г. наук

2011

2013

27.00.04. Розробка ефективних біотехнологічних методів відтворення овець

Головна установа:
Інститут тваринництва степових районів імені
М.Ф. Іванова    Асканія-Нова-ННСГЦВ

2012

2015

27.00.04.01.П Вивчити біологічні закономірності відтворення та розробити комплексну систему регулювання репродукцією овець.

Інститут тваринництва степових районів імені М.Ф. Іванова    Асканія-Нова-ННСГЦВ,
Лобачова І.В., кандидат   с.-г. наук

2012

2015

27.00.05. Розробити систему кормовиробництва  та нормованої годівлі овець різного напряму продуктивності.

Головна установа:
Інститут тваринництва степових районів імені М.Ф. Іванова    «Асканія-Нова”-ННСГЦВ

2012

2013

1

2

3

4

27.00.05.01.П. Розробити сировинний конвеєр виробництва кормів для овець  в умовах півдня України.

Інститут тваринництва степових районів імені М.Ф. Іванова    «Асканія-Нова”-ННСГЦВ,
Гратило О.Д., кандидат
с.-г. наук

2012

2013

27.00.05.02.П Розробка норм годівлі овець різного напрямку продуктивності.

Інститут тваринництва степових районів імені М.Ф. Іванова    «Асканія-Нова”-ННСГЦВ,
Свістула М.М., кандидат с.-г. наук

2012

2013

27.00.05.03.П Розробити  рецептуру, способи виготовлення та схеми згодовування брикетів-лизунців з використанням  місцевих мінералів.

Закарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН,
Агій В.М., кандидат біол. наук

2012

2013

27.00.05.04.П Вивчити біологічну та продуктивну дію макро- і мікроелементів у раціонах овець різних напрямків продуктивності та уточнити норми годівлі.

Інститут біології тварин НААН,
Стапай П.В.,
доктор с.-г. наук

2012

2013

27.00.06. Розробити мало-витратні технології та ескізно-проектувальні рішення виробництва і переробки продукції вівчарства з використанням новітніх технічних засобів.

Головна установа:
Інститут тваринництва степових районів імені М.Ф. Іванова    Асканія-Нова”-ННСГЦВ

2012

2013

27.00.06.01.П Розробити безвідходні маловитратні технології    виробництва і переробки продукції вівчар-ства з використанням новітніх  технічних  засобів, конструкт-ційно-технологічних рішень та  підвищенням рівня конвертації сировини.

Інститут тваринництва степових районів імені М.Ф. Іванова    Асканія-Нова”-ННСГЦВ,
Горлова О.Д.,   кандидат екон. наук

2012

2013

27.00.06.03.П Розробити    маловитратні технологій виробництва і переробки молочної продукції вівчарства в умовах Буковини.

Буковинська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН,
Черномиз Т.О.,  кандидат с.-г. наук

2012

2013

27.00.06.04.П Розробити адаптовані до місцевих умов технології годівлі, утримання овець та виробництва і переробки продукції вівчарства.

Інститут сільського господарства Карпатського  регіону НААН,
Седіло Г.М.,  доктор         с.-г. н.,  член-кор. НААН                

2012

2013

1

2

3

4

27.00.07. Організація та ведення галузі козівництва

Головна установа: Інститут тваринництва степових районів імені М.Ф. Іванова    Асканія-Нова”-ННСГЦВ

2012

2014

27.00.07.01.П. Розробити         науково-методичні засади  створення в Україні галузі молочного козівництва.

Інститут тваринництва степових районів імені М.Ф. Іванова    Асканія-Нова”-ННСГЦВ,
Жарук П.Г., кандидат      с.-г. наук

2012

2014

27.00.07.02.П. Оцінка природного різноманіття та розробка селекційно-технологічних методів покращення кіз молочного напряму продуктивності

Інститут тваринництва НААН,
Помітун І.А., доктор  с.-г. наук

2012

2014