Публікації

Публікації інституту

Монографія "Генофонди тварин Асканійської селекції"

объем 1

Генофонди тварин Асканійської селекції / За редакцією доктора с.-г. наук, професора ІТСР «Асканія-Нова» – ННСГЦВ, заслуженого діяча науки і техніки України В. М. Іовенка, Херсон-349 сторінок

ISBN 978-966-289-534-6

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту тваринництва степових районів імені М. Ф. Іванова «Асканія-Нова» –  Національного наукового селекційно-генетичного центру з вівчарства (протокол № 3 від 23 березня 2021 року)

Рецензенти: 

Микитюк В. В. — доктор с.-г. наук, професор; Нежлукченко Т. І. — доктор с.-г. наук, професор

 

У монографії викладено матеріали багаторічних досліджень українських вчених-селекціонерів з питань створення високопродуктивних порід і типів овець, великої рогатої худоби та свиней. Показано стан та перспективи розвитку генофондів тварин асканійської селекції. Видання розраховано на тих, кого цікавить вітчизняне тваринництво.


 Монографія "Вівчарство України"


123 001

Вівчарство України / за ред. В.М. Іовенка. – Вид. друге, доп. і перероб. – К.: Аграрна наука, 2017. – 488 с.

ISBN 978-966-540-459-0

Рекомендовано до друку вченою радою Інституту тваринництва степових районів ім. М.Ф. Іванова «Асканія-Нова»

- Національного наукового селекційно-генетичного центру з вівчарства від 15 серпня 2016 р. (протокол №9)

та бюро Відділення зоотехнії НААН від 6 жовтня 2016 р. (протокол №11).

Рецензенти:

Б.О. Вовченко – д.с.н., професор кафедри технологій виробництва продукції тваринництва ДВНЗ

«Херсонський державний аграрний університет»;

А.П. Китаєва -  д.с.н., професор кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва

Одеського Державного аграрного університету.

У монографії викладено матеріали багаторічних досліджень вітчизняних вчених з питань селекції, генетики, сучасних  біотехнологій відтворення, годівлі, кормовиробництва, економіки та ветеринарного  захисту овець, технології виробництва і переробки продукції тваринництва.

Розраховано на науковців, аспірантів, студентів аграрних вузів, фермерів, спеціалістів сільського господарства.

 

Монографія "Мясне скотарство в степовій зоні України" 


POJIJ

М’ясне скотарство в степовій зоні України: Монографія. – Нова-Каховка. ПИЕЛ. 2012. – 308 с.

ISBN 978-966-1550-13-0

Видається за постановою Вченої ради Інституту тваринництва степових районів імені М.Ф. Іванова «Асканія-Нова» - ННСГЦВ від 17.08.2012 р. протокол №9

Редакційна колегія: Вдовиченко Ю.В., Вороненко В.І., Найдьонова В.О., Омельченко Л.О.

Рецензенти: Рубан С.Ю. – чл.кор. НААН, д.с.н., Єфіменко М.Я. - чл.кор. НААН, д.с.н.

В монографії узагальнено багаторічні дослідження щодо створення м’ясної породи великої рогатої худоби та її внутрішньопородних селекційних формувань, використання генотипів нової породи для створення гібридних стад м’ясної худоби.Наведені матеріали стосовно використання інших порід м’ясної худоби вітчизняної та зарубіжної селекції для створення галузі м’ясного скотарства в степовій зоні України.Значна увага приділена збереженню генофонду аборигенної сірої української породи та її використанню  як резерву виробництва яловичини.

Видання розраховане на науковців, керівників та спеціалістів господарств  усіх форм власності, студентів вищих навчальних закладів, працівників тваринництва.

 

 

 

 

 

Довідник з вівчарства

 

ллл


Довідник з вівчарства. Видання друге, доповнене і перероблене – Нова-Каховка. ПИЕЛ. 2017. – 160 с.

Рекомендовано до друку вченою радою Інституту тваринництва степових районів "Асканія-Нова" - ННСГЦВ. Протокол №4 від 22 лютого 2017 р. 

Автори: Вдовиченко Ю.В., Вороненко В.І., Іовенко В.М., Жарук П.Г., Польська П.І., Кудрик Н.А., Свістула М.М., Жарук Л.В., Яковчук В.С., Заруба К.В., Лобачова І.В., Жулінська О.С., Гратило О.Д., Тараненко В.П.

Рецензенти: Помітун І.А., Нежлукченко Т.І.

У довіднику дано характеристику основних порід овець, особливостей племінної роботи, годівлі, утримання, відтворення овець, висвітлено основні технологічні процеси виробництва вовни, мяса, каракулю, овчин та профілактики основних захворювань.

Розрахована на зоотехніків, працівників вівчарських господарств, фермерів та спеціалістів, яких цікавить галузь вівчарства.

 

 

 

 

 

Інструкція з бонітування кіз молочних порід


1213

Інструкція з бонітування кіз молочних порід. Інструкція з ведення племінного обліку в молочному козівництві. Нова- Каховка: ПИЕЛ, 2018. 76с.

Затверджено та рекомендовано до друку секцією тваринництва Науково-експертної ради Міністерства аграрної політики та продовольства України 

(протокол № 1 від 15 грудня 2015).

Схвалено рішенням Вченої ради Інституту тваринництва степових районів імені М. Ф. Іванова "Асканія-Нова"- ННСГЦВ (протокол №1 від 12 листопада 2015 року)

Інструкція визначає порядок проведення бонітування кіз молочних порід з метою визначення комплексного класу тварин та їх племінного і виробничого призначення.

У розробці інструкцій брали участь:

Пищолка В.А., Вігура М.В. (Міністерство аграрної політики та продовольства України);

Гладій М.В., Жукорський О.М., Шпак Л.В. (Національна академія аграрних наук України);

Вдовиченко Ю.В., Кудрик Н.А., Жарук П.Г., Маслюк А.М., Атановська-Маслюк О.Й. (Інститут тваринництва степових районів імені М.Ф.Іванова "Асканія-Нова"-   ННСГЦВ);

Помітун І.А., Паньків Л.П. (Інститут тваринництва НААН);

Бікше І., Бабін О.А. (ПФ "Бабині кози").

 

 

 

 

 

Брошура «Програма розвитку галузі вівчарства України на 2012-2020 рр.»


002 2рр

Відповідальний за випуск Ю.В. Вдовиченко.- Нова Каховка: "Пиел",2013. - 60 с.

Затверджено та рекомендовано до друку рішенням секції тваринництва Науково-експертної ради Міністерства аграрної політики та продовольства України (протокол від 27.06.2012   № 1).

Схвалено рішенням Вченої ради Інституту тваринництва степових районів імені М.Ф. Іванова «Асканія-Нова»(протокол від 11.05.2012 № 5).

В програмі визначено основні напрями розвитку галузі вівчарства України до 2020 року, та заходи з реалізації її   положень.

 Розрахована на спеціалістів та науковців у галузі вівчарства.

Авторський колектив: Вдовиченко Ю.В.Жарук П.Г., Заруба К.В., Кудрик Н.А., Гратило О.Д., Свістула М.М. Жарук Л.В. (Інститут тваринництва степових районів імені М.Ф. Іванова «Асканія-Нова») Гетя А.А., Кудрявська Н.В (Міністерство аграрної політики та продовольства України), Жукорський О.М., Костенко О.І. (Національна академія аграрних наук України), Помітун І.А. (Інститут тваринництва НААН), Туринський В.М. (Національний університет біоресурсів і природокористування України)

Рецензенти: В.А. Пищолка - заступник директора Департаменту - начальник відділу аналізу та прогнозування розвитку тваринництва Міністерства аграрної політики та продовольства України; В.М. Іовенко– доктор сільськогосподарських наук.

 

 

  Рекомендації щодо формування автоматизованих баз даних

племінного обліку овець і кіз


обклк

Завантажити архів 

Рекомендації щодо формування автоматизованих баз даних племінного обліку овець і кіз

Відповідальний за випуск Ю.В. Вдовиченко. - Нова Каховка: "ПИЕЛ", 2014. 28 с.

  Рекомендації визначають перелік ознак та правила заповнення таблиць бази даних (БД) племінного обліку овець і кіз (далі – «Рекомендації»). Адресовані фахівцям установ, організацій та інших суб’єктів господарювання, які виконують роботи пов’язані з племінним обліком та формуванням баз даних овець і кіз.

  База даних призначена для постійного накопичення інформації про племінні та продуктивні якості овець і кіз різних напрямків продуктивності для забезпечення оперативного управління селекційним процесом та своєчасної звітності. Накопичення у БД даних за ряд років дозволить, окрім традиційних методів оцінки, застосовувати високоефективні методи оцінки за комплексом ознак: множинні регресії, селекційні індекси, моделі тварини (BLUP).