Публікації

Монографія "М'ясне скотарство в степовій зоні України"

Монографія "М'ясне скотарство в степовій зоні України"

Вдовиченко Ю.В., Вороненко В.І., Найдьонова В.О., Омельченко Л.О. Монографія. - Нова Каховка. ПИЕЛ. 2012.-308 с.

В монографії узагальнено багаторічні дослідження щодо створення південної м'ясної породи великої рогатої худоби та її внутрішньопорідних селекційних формувань, використання генотипів нової породи для створення гібрідних стад м'ясної худоби. Наведено матеріали стосовно використання інших порід м'ясної худоби вітчизняної та зарубіжної селекції для створення галузі м'ясного скотарства в степовій зоні України. Значна увага приділена збереженню генофонду аборигенної сірої української породи та її використанню як резерву виробництва яловичини.