Пропозиції з вівчарства

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ

         Інститут тваринництва степових районів імені М.Ф. іванова “Асканія-Нова” – Національний Науковий селекційно-генетичний центр з вівчарства пропонує для впровадження у виробництво власні наукові розробки і послуги для ефективного ведення господарської діяльності.

Всі наукові розробки Інституту відповідають чинним  вітчизнянним та зарубіжним стандартам.

       На діяльність інституту з проведення селекційно-племінної роботи,  генетичного контролю, оцінки якості продукції тваринництва (вовни, молока і м’яса)  є відповідна ліцензія Міністерства аграрної політики України.

І. Науково-технічні розробки

  1. 1.Технологія селекції цигайських овець.

3. Система ведення вівчарства з використанням селекційних та технологічних прийомів для підвищення його ефективності в різних природно-кліматичних та господарських умовах.

4. Комп’ютерна система управління селекційним процесом у вівчарстві (комплекс програм на СD).

5. Ресурсозберігаюча технологія вирощування резистентних ягнят у період підсису, яка надійно профілактує основні незаразні захворювання та диплококову септицемію і забезпечує збереженість ягнят до 93-95%.

6.Технологія інтенсивної відгодівлі ягнят, вирощених в період підсису за ресурсозберігаючою технологією, з використанням пристрою для введення рідинних лікарських препаратів *.

7. Технологія машинного доїння овець на установках “Асканія” лінійного та паралельного типу для малих ферм. *.

8. Спосіб виготовлення розсільної бринзи *.

9. Універсальне обладнання для виготовлення формованої бринзи і твердих сирів *.

10. Кріоконсервована сперма баранів-плідників асканійської тонкорунної і асканійської м’ясо-вовнової порід з активністю 3,5-4,5 балів після розморожування для проведення штучного осіменіння вівцематок.

11. Спосіб внутрішньоматочного осіменіння вівцематок консервованою спермою баранів-плідників з рівнем запліднення 55-70%.

12. Спосіб прогнозування рівня продуктивності відбору овець у ранньому віці *.

13. Науково-обгрунтована система годівлі тварин з урахуванням умов кормовиробництва.

14. Рецепти комбікормів, білково-мінерально-вітамінних добавок та преміксів для тварин з урахуванням кормової бази господарств, в т.ч. з використанням нетрадиційних видів кормів (ріпакова макуха, відходи насіння люцерни, аквакультура тощо) *.

15. Технологія створення пасовищного конвеєра в умовах суходолу для ВРХ та овець з періодом пасовищного використання 200 днів.

16. Технологія вирощування травосумішок та заготівля з них зерносінажу.

17. Насіння кормових культур (стоколос безостий)*

18. Методика розрахунку вартості оцінки племінної продукції у вівчарстві.

*) Розробки захищені патентами України

ІІ. Послуги

19. Організація на сучасному рівні племінного та зоотехнічного обліку.

20. Оцінка племінних і продуктивних якостей тварин.

21. Відбір тварин для відтворення і формування селекційних груп.

22. Складання плану підбору батьківських пар та формування генеалогічної структури племінних стад.

23. Оцінка розвитку та організація системи вирощування ремонтного молодняку.

24. Розробка перспективного плану селекційно-племінної роботи.

25. Проведення хімічного аналізу кормів, визначення їх фактичної поживної цінності та дослідження якості продукції тваринництва (молоко, м’ясо).

26. Удосконалення кормових раціонів для тварин з урахуванням досягнень світової науки і практики.

27. Визначення якості вовни на основі лабораторного аналізу.

28. Організація і проведення штучного осіменіння вівцематок.

29. Трансплантація ембріонів овець, яка включає підготовку тварин, вилучення та пересадку ембріонів і сприяє швидкої зміні породної належності тварин.

30. Генетична експертиза походження та виявлення генетичних аномалій тварин.

31. Розробка бізнес-планів.

32. Організація первинного насінництва кормових культур з подальшим промисловим виробництвом насіння.

33. Оформлення заявок на об’єкти інтелектуальної власності та розрахунок первісної вартості майнового права на об’єкти інтелектуальної власності.

Більш детальну інформацію про основні розробки та напрямки діяльності інституту ви можете отримати на сайті інституту 

або по моб. телефонам:

з питань селекції овець – (067) 117 68 39, (098) 248 12 51

з вовнознавства – (095) 380 69 25

з технології виробництва і переробки продукції вівчарства – (050) 996 74 68

з питань кормовиробництва  -  (066) 54 56 716,  (066) 564 94 82

з питань годівлі с.-г. тварин – (050) 665 60 07

з біології відтворення с.-г. тварин – (096) 951 00 32

з генетичного котролю –  (099) 259 46 11

з використання в селекції ПК – (050)  548 85 65

з економічних питань у тваринництві - (067) 117 68 41