Наукові видання

Науково-теоретичний фаховий журнал "Науковий Вісник "Асканія-Нова"

Випуск 12, 2019

Титульна сторінка

Зміст

Вдовиченко Ю. В., Іовенко В. М., Кудрик Н. А., Кононенко В. Г., Жарук П. Г., Жарук Л. В., Писаренко А. В., Гратило О. Д., Свістула М. М. Тваринництво та кормовиробництво півдня Українив умовах теплового навантаження

ВІВЧАРСТВО

 Лобачова І. В. Зв’язок тривалості першого статевого циклу з кліматичними параметрами та показниками відтворення овець 

Польська П. І.,Калащук Г. П., Чічаєва О. П., Калащук В. В. Адаптивна і реабілітаційна здатність закритих генофондових мікропопуляцій асканійських кросбредів і асканійських чорноголових овець

СКОТАРСТВО

Вдовиченко Ю. В., Писаренко А. В., Фурса Н. М., Дубинський О. Л., Носкова А. М. Відтворювальна здатність корів південної м’ясної породи за різного рівня теплового навантаження

Гиль М. І., Галушко І. А., Горбатенко І. Ю. Особливості будови тіла та молочна продуктивність корів голштинської породи різної інтенсивності формування організму 

Самсоненко Д. О.Молочна продуктивність корів української червоно-рябої молочної породи різної умовної кровності 

Сучков І. А. Вікова динаміка живої маси телиць південного типу української чорно-рябої молочної породи в залежності від паратипових факторів 

Fursa N. M. The exterior features of the animals the ascanian population the ukrainian grey cattle breed 

СВИНАРСТВО

Дудка О. І. Продуктивні якості свиней вітчизняних порід за різних методів розведення 

Дудка О. І., Карвацька І. М. Використання прийомів стабілізуючого відбору в генофондових стадах  свиней 

Онищенко Л. В., Дудка О. І. Селекційне досягнення в Україні – нової заводської лінії добряка 3549 червоної білопоясої породи 

Скрепець К. В. Динаміка генетичної структури популяції свиней асканійського типу української м’ясної породи за комплексними генотипами 

ГОДІВЛЯ ТА КОРМОВИРОБНИЦТВО

Гальченко Н. М., Резніченко Н. Д., Гратило О. Д. Продуктивність багаторічних трав залежно від позакореневого підживлення органо мінеральними добривами 

Голобородько С. П., Димов О. М., Гальченко Н. М., Жарук Л. В. Сучасний стан та перспективи розвитку кормовиробництва в південному степу України 

Жукорський О. М., Чорна О. O. Використання пробіотику «тімм-с» в годівлі свиноматок 

Свістула М. М., Єфремов Д. В., Кононенко В. Г., Горб С. В. Моніторинг якості кормової бази для овець в південному регіоні України 

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД У ВІВЧАРСТВІ 

Машнер О. А., Люцканов П. И. Уровень продуктивных показателей цигайских овец молдавского типа при чистопородном разведении в малой популяции

 

 

Випуск 11, 2018

Титульна сторінка

Зміст

До 130-річчя від дня народження видатного вченого-селекціонера Леоніда Кіндратовича Гребеня

ВІВЧАРСТВО ТА КОЗІВНИЦТВО

Китаева А. П., Новичкова А. А.., Слюсаренко И. С. Использование баранов породы мериноленд для повышения мясной продуктивности полутонкорунных овец

lobachova I. V., Ivanyna O. V. Influence of gestagenization procedure on the ewe reproductive performance

Микитюк В. В. Реалізація генетичного потенціалу продуктивності новозеландських коріделів в умовах степу придніпров'я

Ренсевич Є. О.,  В. С. Яковчук Генератор високовольтних імпульсів електроогорожі з системою керування на основі мікроконтролера

Рижих С. С. М'ясна продуктивність баранчиків різних генотипів

СКОТАРСТВО

Вдовиченко Ю. В., Писаренко А. В., Фурса Н. М., Макарчук Р. М. Особливості формування живої маси корів південної м'ясної породи в умовах інтенсивного теплового навантаження

Вдовиченко Ю. В., Сучков І. А., Носкова А. М. Вплив генетичних факторів на ріст та розвиток телиць південного типуукраїнської чорно-рябої молочної породи

Дудок А. Р. Адаптаційна здатність корів української червоної молочної породи

Жукорський О. М., Кривохижа Є. М., Лесик О. Б. Визначення фізико-хімічних властивостей та бактерицидної дії екологічно безпечного засобу санімол-л для санітарної обробки доїльного обладнання

Козир В. С.  Проблемна галузь може працюватибез проблем

Макарчук Р. М., Дубинський О. Л., Носкова А. М. Інтенсивність та енергія росту бугайців таврійського типу південої м'ясної породи різних ліній

Писаренко Н. Б. Генетична структура внутріпородних типів української червоної молочної породи за імуногенетичними маркерами

Почукалін А. Є., Різун О. В., Прийма С. В. Рівень основних та додаткових селекційних ознак у високопродуктивних стадах україни

Самсоненко Д. О. Молочне скотарство може бути прибутковим

Фурса Н. М. Рівень відтворювання та плодючості маток асканійської популяції сірої української породи великої рогатої худоби

СВИНАРСТВО

Войтенко С. Л. Стан та тенденції розвитку свинарства на племінній основі

Дудка О. І. Породні особливості  успадкування відтво-рювальних ознак свиней

Дудка О. І., Карвацька І. М.,  Чічаєв О. М. Ефективність використання  кнурів зарубіжної селекції в поєднаннях зі свиноматками  вітчизняних порід

Нечмілов В. М., Вдовиченко Ю. В., Повод М. Г.  Динаміка забійних і м'ясних якостей свиней, дорощених за різного типу годівлі

Онищенко Л. В. Відтворювальні та відгодівельні якості свиноматок при різних поєднаннях

Скрепець К. В., В. М. Іовенко, В. А. Кириченко   Генетична схожість ліній асканійського м'ясного типу між собою та вихідними породами

Троцький П. А. Порівняльний аналіз різних еквілібраційних розчинів при кріоконсервуванні ооцит-кумулюсних комплексів свинок та подальший розвиток ембріонів in vitro

Чертков Д. Д., Онищенко А. О., Чертков Б. Д., Конкс Т. М.  Адаптація свиней в умовах альтернативних технологій

Шпетний М.Б.,Повод М.Г. Відгодівельна продуктивність свиней, дорощених у станках за різного типу підлоги