Наукові видання

Науково-теоретичний фаховий журнал "Науковий Вісник "Асканія-Нова"

https://doi.org/10.33694/2617-0787001 2

Науково-теоретичний журнал «Науковий вісник «Асканія-Нова» є фаховим науковим виданням.

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ №14282-3253 Р. від 18.07.2008 року

ISSN: 2617-0787

Періодичність видання: 1 раз на рік.

Мова видання: українська, російська, англійська.

Збірник зареєстровано у науковометричній базі РІНЦ і публікується на сайтах наукових бібліотек: Elibrary.ru (Росія) та nbuv.gov.ua (Національна наукова бібліотека України ім. М.В.  Вернадського).

Метою наукового фахового видання: є багатоаспектне висвітлення результатів наукових досліджень   в аграрному секторі економіки, зокрема тваринництві. Журнал є рецензованим виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій.

Завданнями видання є: Створення сприятливих умов для висвітлення авторами результатів досліджень на засадах наукової рівності та толерантності; презентація актуальних, вірогідних, достовірних, оригінальних матеріалів, що місять елементи наукової новизни; забезпечення безперешкодного користування науковим знаннями. 

                                                                                                                                                                                                                                                 Тематичні розділи:

- вівчарство та козівництво;

- скотарство;

- свинарство;

- кормовиробництво;

- технологія виробництва і переробки  продукції тваринництва;

- інші галузі тваринництва.

DOI logo.svg Безымянный  google300x60nbuv300x60elibrary300x60

 
Переглянути на сайті НБУВ

Завантажити одним файлом

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2019-1-12

Випуск 12, 2019

Титульна сторінка

Зміст

Вдовиченко Ю. В., Іовенко В. М., Кудрик Н. А., Кононенко В. Г., Жарук П. Г., Жарук Л. В., Писаренко А. В., Гратило О. Д., Свістула М. М. Тваринництво та кормовиробництво півдня Українив умовах теплового навантаження

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2019-1-12-6-23

ВІВЧАРСТВО

 Лобачова І. В. Зв’язок тривалості першого статевого циклу з кліматичними параметрами та показниками відтворення овець

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2019-1-12-24-39

Польська П. І.,Калащук Г. П., Чічаєва О. П., Калащук В. В. Адаптивна і реабілітаційна здатність закритих генофондових мікропопуляцій асканійських кросбредів і асканійських чорноголових овець

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2019-1-12-40-60

СКОТАРСТВО

Вдовиченко Ю. В., Писаренко А. В., Фурса Н. М., Дубинський О. Л., Носкова А. М. Відтворювальна здатність корів південної м’ясної породи за різного рівня теплового навантаження

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2019-1-12-61-69

Гиль М. І., Галушко І. А., Горбатенко І. Ю. Особливості будови тіла та молочна продуктивність корів голштинської породи різної інтенсивності формування організму 

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2019-1-12-70-83

Самсоненко Д. О.Молочна продуктивність корів української червоно-рябої молочної породи різної умовної кровності

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2019-1-12-84-91

Сучков І. А. Вікова динаміка живої маси телиць південного типу української чорно-рябої молочної породи в залежності від паратипових факторів

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2019-1-12-92-104

Fursa N. M. The exterior features of the animals the ascanian population the ukrainian grey cattle breed

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2019-1-12-105-122

СВИНАРСТВО

Дудка О. І. Продуктивні якості свиней вітчизняних порід за різних методів розведення

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2019-1-12-123-133

Дудка О. І., Карвацька І. М. Використання прийомів стабілізуючого відбору в генофондових стадах  свиней

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2019-1-12-134-144

Онищенко Л. В., Дудка О. І. Селекційне досягнення в Україні – нової заводської лінії добряка 3549 червоної білопоясої породи

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2019-1-12-145-155

Скрепець К. В. Динаміка генетичної структури популяції свиней асканійського типу української м’ясної породи за комплексними генотипами

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2019-1-12-156-164

ГОДІВЛЯ ТА КОРМОВИРОБНИЦТВО

Гальченко Н. М., Резніченко Н. Д., Гратило О. Д. Продуктивність багаторічних трав залежно від позакореневого підживлення органо мінеральними добривами

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2019-1-12-165-176

Голобородько С. П., Димов О. М., Гальченко Н. М., Жарук Л. В. Сучасний стан та перспективи розвитку кормовиробництва в південному степу України

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2019-1-12-177-194

Жукорський О. М., Чорна О. O. Використання пробіотику «тімм-с» в годівлі свиноматок

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2019-1-12-195-206

Свістула М. М., Єфремов Д. В., Кононенко В. Г., Горб С. В. Моніторинг якості кормової бази для овець в південному регіоні України

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2019-1-12-207-219

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД У ВІВЧАРСТВІ 

Машнер О. А., Люцканов П. И. Уровень продуктивных показателей цигайских овец молдавского типа при чистопородном разведении в малой популяции

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2019-1-12-220-232

 

Завантажити одним файлом

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2018-1-11

Випуск 11, 2018

Титульна сторінка

Зміст

До 130-річчя від дня народження видатного вченого-селекціонера Леоніда Кіндратовича Гребеня

ВІВЧАРСТВО ТА КОЗІВНИЦТВО

Китаева А. П., Новичкова А. А.., Слюсаренко И. С. Использование баранов породы мериноленд для повышения мясной продуктивности полутонкорунных овец

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2018-1-11-6-16

lobachova I. V., Ivanyna O. V. Influence of gestagenization procedure on the ewe reproductive performance

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2018-1-11-17-25

Микитюк В. В. Реалізація генетичного потенціалу продуктивності новозеландських коріделів в умовах степу придніпров'я

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2018-1-11-26-37

Ренсевич Є. О.,  В. С. Яковчук Генератор високовольтних імпульсів електроогорожі з системою керування на основі мікроконтролера

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2018-1-11-38-44

Рижих С. С. М'ясна продуктивність баранчиків різних генотипів

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2018-1-11-45-54

СКОТАРСТВО

Вдовиченко Ю. В., Писаренко А. В., Фурса Н. М., Макарчук Р. М. Особливості формування живої маси корів південної м'ясної породи в умовах інтенсивного теплового навантаження

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2018-1-11-55-62

Вдовиченко Ю. В., Сучков І. А., Носкова А. М. Вплив генетичних факторів на ріст та розвиток телиць південного типуукраїнської чорно-рябої молочної породи

DOI:https://doi.org/10.33694/2617-0787-2018-1-11-63-74

Дудок А. Р. Адаптаційна здатність корів української червоної молочної породи

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2018-1-11-75-82

Жукорський О. М., Кривохижа Є. М., Лесик О. Б. Визначення фізико-хімічних властивостей та бактерицидної дії екологічно безпечного засобу санімол-л для санітарної обробки доїльного обладнання

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2018-1-11-83-93

Козир В. С.  Проблемна галузь може працюватибез проблем

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2018-1-11-94-103

Макарчук Р. М., Дубинський О. Л., Носкова А. М. Інтенсивність та енергія росту бугайців таврійського типу південої м'ясної породи різних ліній

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2018-1-11-104-111

Писаренко Н. Б. Генетична структура внутріпородних типів української червоної молочної породи за імуногенетичними маркерами

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2018-1-11-112-121

Почукалін А. Є., Різун О. В., Прийма С. В. Рівень основних та додаткових селекційних ознак у високопродуктивних стадах україни

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2018-1-11-122-130

Тараненко С.В.  Лінійна оцінка корів різних генотипів південого типу української чорно-рябої молочної породи

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2018-1-11-136-142

Самсоненко Д. О. Молочне скотарство може бути прибутковим

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2018-1-11-131-135

Фурса Н. М. Рівень відтворювання та плодючості маток асканійської популяції сірої української породи великої рогатої худоби

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2018-1-11-143-156

СВИНАРСТВО

Войтенко С. Л. Стан та тенденції розвитку свинарства на племінній основі

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2018-1-11-157-169

Дудка О. І. Породні особливості  успадкування відтворювальних ознак свиней

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2018-1-11-170-177

Дудка О. І., Карвацька І. М.,  Чічаєв О. М. Ефективність використання  кнурів зарубіжної селекції в поєднаннях зі свиноматками  вітчизняних порід

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2018-1-11-178-184

Нечмілов В. М., Вдовиченко Ю. В., Повод М. Г.  Динаміка забійних і м'ясних якостей свиней, дорощених за різного типу годівлі

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2018-1-11-185-196

Онищенко Л. В. Відтворювальні та відгодівельні якості свиноматок при різних поєднаннях

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2018-1-11-197-204

Скрепець К. В., В. М. Іовенко, В. А. Кириченко   Генетична схожість ліній асканійського м'ясного типу між собою та вихідними породами

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2018-1-11-205-214

Троцький П. А. Порівняльний аналіз різних еквілібраційних розчинів при кріоконсервуванні ооцит-кумулюсних комплексів свинок та подальший розвиток ембріонів in vitro

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2018-1-11-215-222

Чертков Д. Д., Онищенко А. О., Чертков Б. Д., Конкс Т. М.  Адаптація свиней в умовах альтернативних технологій

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2018-1-11-223-228

Шпетний М.Б.,Повод М.Г. Відгодівельна продуктивність свиней, дорощених у станках за різного типу підлоги

DOI: https://doi.org/10.33694/2617-0787-2018-1-11-229-239