Наукові видання

Науково-теоретичний фаховий журнал "Науковий Вісник "Асканія-Нова"

Випуск 11, 2018

Титульна сторінка

Зміст

До 130-річчя від дня народження видатного вченого-селекціонера Леоніда Кіндратовича Гребеня

ВІВЧАРСТВО ТА КОЗІВНИЦТВО

Китаева А. П., Новичкова А. А.., Слюсаренко И. С. Использование баранов породы мериноленд для повышения мясной продуктивности полутонкорунных овец

lobachova I. V., Ivanyna O. V. Influence of gestagenization procedure on the ewe reproductive performance

Микитюк В. В. Реалізація генетичного потенціалу продуктивності новозеландських коріделів в умовах степу придніпров'я

Ренсевич Є. О.,  В. С. Яковчук Генератор високовольтних імпульсів електроогорожі з системою керування на основі мікроконтролера

Рижих С. С. М'ясна продуктивність баранчиків різних генотипів

СКОТАРСТВО

Вдовиченко Ю. В., Писаренко А. В., Фурса Н. М., Макарчук Р. М. Особливості формування живої маси корів південної м'ясної породи в умовах інтенсивного теплового навантаження

Вдовиченко Ю. В., Сучков І. А., Носкова А. М. Вплив генетичних факторів на ріст та розвиток телиць південного типуукраїнської чорно-рябої молочної породи

Дудок А. Р. Адаптаційна здатність корів української червоної молочної породи

Жукорський О. М., Кривохижа Є. М., Лесик О. Б. Визначення фізико-хімічних властивостей та бактерицидної дії екологічно безпечного засобу санімол-л для санітарної обробки доїльного обладнання

Козир В. С.  Проблемна галузь може працюватибез проблем

Макарчук Р. М., Дубинський О. Л., Носкова А. М. Інтенсивність та енергія росту бугайців таврійського типу південої м'ясної породи різних ліній

Писаренко Н. Б. Генетична структура внутріпородних типів української червоної молочної породи за імуногенетичними маркерами

Почукалін А. Є., Різун О. В., Прийма С. В. Рівень основних та додаткових селекційних ознак у високопродуктивних стадах україни

Самсоненко Д. О. Молочне скотарство може бути прибутковим

Фурса Н. М. Рівень відтворювання та плодючості маток асканійської популяції сірої української породи великої рогатої худоби

СВИНАРСТВО

Войтенко С. Л. Стан та тенденції розвитку свинарства на племінній основі

Дудка О. І. Породні особливості  успадкування відтво-рювальних ознак свиней

Дудка О. І., Карвацька І. М.,  Чічаєв О. М. Ефективність використання  кнурів зарубіжної селекції в поєднаннях зі свиноматками  вітчизняних порід

Нечмілов В. М., Вдовиченко Ю. В., Повод М. Г.  Динаміка забійних і м'ясних якостей свиней, дорощених за різного типу годівлі

Онищенко Л. В. Відтворювальні та відгодівельні якості свиноматок при різних поєднаннях

Скрепець К. В., В. М. Іовенко, В. А. Кириченко   Генетична схожість ліній асканійського м'ясного типу між собою та вихідними породами

Троцький П. А. Порівняльний аналіз різних еквілібраційних розчинів при кріоконсервуванні ооцит-кумулюсних комплексів свинок та подальший розвиток ембріонів in vitro

Чертков Д. Д., Онищенко А. О., Чертков Б. Д., Конкс Т. М.  Адаптація свиней в умовах альтернативних технологій

Шпетний М.Б.,Повод М.Г. Відгодівельна продуктивність свиней, дорощених у станках за різного типу підлоги