Склад координаційної ради

 

Персональний склад

Координаційно-методичної ради з виконання ПНД № 32  «Вівчарство» на 2018 рік

з/п 

    

Прізвище, ім’я, по батькові           

   

Назва наукової установи  

       

          Посада, науковий ступінь,

                 вчене звання                    

 1  Вдовиченко Юрій Васильович
(голова ради)  

 Інститут тваринництва

степових районів

імені М. Ф. Іванова

«Асканія-Нова» -ННСГЦВ

 Директор, доктор с.-г. наук,

член-кореспондент НААН

 2   Кудрик Неоніла Анатоліївна
(заступник голови ради)

 Інститут тваринництва

степових районів

імені М. Ф. Іванова

«Асканія-Нова» -ННСГЦВ

 Заступник директора

з наукової роботи,

кандидат с.-г. наук,

старший науковий

співробітник  

 3   Заруба Костянтин Віталійович
(секретар ради)

 Інститут тваринництва

степових районів

імені М. Ф. Іванова

«Асканія-Нова» -ННСГЦВ

Завідувач лабораторії

вовнознавства,

кандидат с.-г. наук,

старший науковий

співробітник  

 4 

Жарук Павло Григорович

член ради

 Інститут тваринництва

степових районів

імені М. Ф. Іванова

«Асканія-Нова» -ННСГЦВ

Завідувач відділу

вівчарства,

кандидат с.-г. наук,

старший науковий

співробітник

 5  Жукорський Остап Мирославович
член ради

 Президія Національної академії

аграрних наук України

Заступник академіка-секретаря     

Відділення зоотехнії,

доктор с.-г. наук,  

член-кореспондент НААН,

професор

 6   Іовенко Василь Миколайович
член ради

 Інститут тваринництва

степових районів

імені М. Ф. Іванова

«Асканія-Нова» -ННСГЦВ

Завідувач відділу

генетики,

доктор с.-г. наук,  

професор

 7   Лесик Оксана Богданівна
член ради

 Буковинська

державна сільськогосподарська

дослідна станція

НААН

Старший науковий

співробітник,

кандидат с.- г. наук

 8   Маслюк Андрій Миколайович
член ради

 Інститут тваринництва

степових районів

імені М. Ф. Іванова

«Асканія-Нова» -ННСГЦВ

Завідувач лабораторії

селекції овець і кіз,  

кандидат с.-г. наук

 9   Нежлукченко Тетяна Іванівна
член ради

 ДВНЗ Херсонський

державний аграрний

університет

Завідувач кафедри генетики

та розведення с.-г. тварин,

доктор с.-г. наук, професор

 10 

Піщолка Володимир Андрійович

(за згодою)

член ради

 Міністерство аграрної

політики  та продовольства

України

Заступник директора

Департаменту тваринництва

 11   Польська Парасковія Іванівна
член ради

 Інститут тваринництва

степових районів

імені М. Ф. Іванова

«Асканія-Нова» -ННСГЦВ

Головний науковий

співробітник

відділу вівчарства,  

доктор с.-г. наук,

старший науковий

співробітник  

 12   Помітун Іван Андрійович
член ради
 Інститут тваринництва НААН

Заступник директора

з наукової роботи,

доктор с.-г. наук,

професор  

 13   Кітаєва Алла Павлівна
член ради

Одеський державний аграрний

університет

Головний науковий

співробітник, 

доктор  с.-г. наук,

професор

 14 

Шпак Людмила Вадимівна

член ради

Національна академія

аграрних наук України

Провідний науковий

співробітник

Відділу зоотехнії та

ветеринарної медицини

апарату президії НААН,

кандидат с.-г. наук,

старший науковий

співробітник  

 15

Яковчук Віктор Станіславович

член ради

Інститут тваринництва

степових районів

імені М. Ф. Іванова

«Асканія-Нова» -ННСГЦВ

Завідувач

лабораторії технології

виробництва і переробки

продукції вівчарства,

кандидат  с.-г., наук,

старший науковий

співробітник