Програма досліджень у вівчарстві

ПОГОДЖЕНО:
Міністерство аграрної політики
та продовольства України 

 _____________________П.І.Б.
“_____”_____________ 2018 р. 

 ЗАТВЕРДЖЕНО: 

президент НААН  _______ Я.М.Гадзало 
“_____”______________ 2018 р. 


ПОГОДЖЕНО:
Державне агентство з питань науки,
інновацій та інформатизації України

_____________________П.І.Б.
“_____”_____________ 2018 р. 

 

ПРОГРАМА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Національної академії аграрних наук України на 2016-2020 рр.

ПНД НААН  32  «Селекційно-технологічна система  трансформування виробничих напрямів  вівчарства України»  («Вівчарство»)
 Головна установа – виконавець програми Інститут тваринництва степових районів імені М.Ф. Іванова „Асканія-Нова” - Національний науковий селекційно-генетичний центр з вівчарства

 Керівник програми - ВДОВИЧЕНКО Юрій Васильович, кандидат с.-г наук, ст. н. співр., директор Інституту

 

(Постанова Президії НААН від «____»__________2018 р. Протокол_____)

 

 «ПНД 32. Селекційно-технологічна система  трансформування виробничих напрямів вівчарства України» («Вівчарство»)

 

          Шифр та назва завдань

першого та другого рівня (проектів)               

Виконавці проектів (установи НААН).

Керівники проектів (ПІБ, вчений ступінь) 

Термін виконання

проектів (рік)    

початок                   кінець      

32.00.01. Молекулярно-генетичні маркери

в селекційному процесі популяцій

овець різних напрямів  продуктивності

Головна установа:
Інститут тваринництва

степових районів імені

М.Ф. Іванова   

Асканія-Нова”-ННСГЦВ

 2016  2020

32.00.01.01.Ф Дослідити вплив генів

кількісних ознак на рівень продуктивності

овець з застосуванням ДНК-технології

 

Інститут тваринництва 

степових районів імені

М.Ф. Іванова   

«Асканія-Нова» -ННСГЦВ,

Іовенко В.М,

д. с.-г. н.
 2016  2020

32.00.01.02.Ф Дослідити селекційно-генетичні

процеси при формуванні високопродуктивних

популяцій овець вітчизняних порід

Інститут тваринництва

степових районів імені

М.Ф. Іванова   

«Асканія-Нова» -ННСГЦВ,

Іовенко В.М,

д. с.-г. н.
 2016  2020

32.00.02 Дослідити механізми формування 

 високого рівня розвитку селекційних  ознак

у овець різних напрямів продуктивності

 

Головна установа:

Інститут тваринництва

степових районів імені

М.Ф. Іванова   

«Асканія-Нова» -ННСГЦВ

 2016  2020

32.00.02.01.Ф Дослідити особливості формування

продуктивних ознак, відтворну здатність та

селекційно-генетичні параметри генотипів

овець м’ясного напряму продуктивності

в процесі їх створення

 

Інститут тваринництва

степових районів

імені М.Ф. Іванова   

«Асканія-Нова» -ННСГЦВ,

Жарук П.Г.,

к. с.-г. н.
 2016  2020

32.00.02.02.Ф Дослідити динаміку

мікроеволюційних процесів в заводських

стадах мериносових овець при їх

селекції на розвиток

вовнової продуктивності

Інститут тваринництва

степових районів імені

М.Ф. Іванова   

«Асканія-Нова» -ННСГЦВ,

Заруба К.В.,

к. с.-г. н.
 2016  2020

32.00.02.03.Ф Виявити закономірності

формування і реалізації потенціалу

м’ясної продуктивності молодняку

овець різних генотипів у процесі                

виробництва ягнятини та молодої баранини

Інститут тваринництва НААН,

Помітун І.А.,

д.с.-г.н.

 2016  2020

32.00.02.04.Ф Вивчити вплив генотипу

баранів – плідників асканійської

м’ясо-вовнової породи на рівень розвитку

продуктивних та відтворювальних

ознак овець закарпатського типу породи прекос

 

Закарпатська державна

сільськогосподарська

дослідна станція НААН,

Агій В.М.,

к. с.-г. н.
 2016 2020 

32.00.02.05.Пш Дослідити якість вовни

і оброслості та їх зв’язки з настригом

і  живою масою у овець м’ясного

напряму продуктивності

 

Інститут тваринництва НААН,

Помітун І.А.,

д.с.-г.н.

2018 2018

32.00.02.05.Пш  Дослідити можливість

покращення якості баранини за умов

видалення жирного хвоста у овець

асканійської каракульської породи

 

Інститут тваринництва

степових районів

імені М.Ф. Іванова   

«Асканія-Нова» -ННСГЦВ,

Яковчук В.С.

к. с.-г. н.

2018 2018

32.00.03. Розробити адаптовані

до сучасних умов норми годівлі 

овець різних напрямів продуктивності.

 

Головна установа:

Інститут тваринництва

степових районів

імені М.Ф. Іванова   

Асканія-Нова”-ННСГЦВ

 2016  2020

32.00.04. Удосконалити існуючі

та створити нові високопродуктивні

генотипи овець та кіз 

 

Головна установа:

Інститут тваринництва

степових районів імені

М.Ф. Іванова 

"Асканія-Нова”-ННСГЦВ

 2016  2018

32.00.04.01.П Удосконалити існуючі

та створити нові генотипи овець різних

напрямів продуктивності із поліпшеними

м’ясними якостями за використання сучасних

методів селекції та генетики

 

Інститут тваринництва

степових районів

імені М.Ф. Іванова 

Асканія-Нова-ННСГЦВ,

Кудрик Н.А.,

к. с.-г. н.
 2016  2018

32.00.04.02.П Створити у племзаводі

ДПДГ «Аска-нійське»  масив овець

таврійського типу з  поліпшеними

м’ясними якостями

 

Асканійська  державна

сільськогосподарська дослідна

станція Інституту

зрошувального землеробства,

Князєв В.О..,

к. с.-г. н.
 2016  2018

32.00.04.03.П Удосконалити існуючі 

генотипи овець Західного регіону

України у напрямку підвищення

молочної та м’ясної продуктивності

 

Буковинська державна

сільськогосподарська

дослідна станція НААН,

Лесик О.Б.,

к. с.-г. н.
 2016  2018

32.00.04.04.П Удосконалити технологію

розведення м’ясо-молочної

гірсько-карпатської породи

овець для господарств гірської

зони Карпат  

 

Закарпатська державна

сільськогосподарська дослідна

станція НААН

Височанський Й. С.,

к. с.-г. н.
 2016  2018

32.00.04.05.П Дослідити рівень

продуктивності та біологічні

особливості популяцій кіз молочних

порід

 

Інститут тваринництва

степових районів імені

М.Ф. Іванова   

Асканія-Нова-ННСГЦВ,

Маслюк А.М.,

к. с.-г. н.
 2016  2018

32.00.04.06.П Дослідити адаптаційну

здатність та продуктивні якості

овець асканійської м’ясо-вовнової

породи з кросбредною вовною в лісостеповій

зоні Карпатського регіону

Інститут сільського

господарства Карпатського

регіону НААН,

Седіло Г.М.,

д. с.-г. н., член-кор. НААН

2017 2019

32.00.05.  Розробити сучасну  систему

кормовиробництва  та годівлі для

овець різних напрямів продуктивності 

Головна установа:

Інститут тваринництва

степових районів

імені М.Ф. Іванова  

"Асканія-Нова”-ННСГЦВ

2016 2018

32.00.05.01.П  Розробити технологію

створення кормових агроценозів для годівлі

овець із застосуванням багаторічних трав,

адаптованих до екстремальних кліматичних

умов Південного Степу України

Інститут тваринництва

степових районів

імені М.Ф. Іванова  

«Асканія-Нова"-ННСГЦВ,

Гратило О.Д.,

к. с.-г. н.

 2016  2018

32.00.05.02.П  Розробити норми годівлі

овець із урахуванням сучасної методології

живлення тварин

 

Інститут тваринництва

степових районів

імені М.Ф. Іванова  

  «Асканія-Нова”-ННСГЦВ,

Свістула О.Д.,

к. с.-г. н.
 2016  2018

32.00.05.03 П  Удосконалити рецептуру

комбікормів, БВМД і преміксів за рахунок

кормів місцевого виробництвва

для  різних вікових

і продуктивних груп овець Карпатського

регіону

Інститут сільського

господарства Карпатського

регіону НААН,

Седіло Г.М.,

д. с.-г. н., член-кор. НААН
2016 2018

32.00.06. Розробити комплексну

систему технологічних рішень

виробництва продукції вівчарства 

Головна установа:

Інститут тваринництва

степових районів

імені М.Ф. Іванова   

"Асканія-Нова”-ННСГЦВ

2016 2018

32.00.06.01.П Розробити систему

технологічних способів підвищення

якості овечого молока та продуктів

його переробки на основі використання

нових кормових та технічних засобів

Інститут тваринництва

степових районів

імені М.Ф. Іванова   

«Асканія-Нова”-ННСГЦВ,

Яковчук В.С.,

к. с.-г. н.
2016 2018

32.00.06.02.П Розробити комплекс

технологічних рішень інтенсивного

виробництва ягнятини і молодої

баранини за якістю згідно світових

вимог

Інститут тваринництва

степових районів імені

М.Ф. Іванова   

«Асканія-Нова”-ННСГЦВ,

Яковчук В.С.,

к. с.-г. н
2016 2018

32.00.06.03.П Удосконалити технологію

переробки овечого молока у різні види

продуктів в умовах Буковини

Буковинська державна

сільськогосподарська

дослідна станція НААН,

Лесик О.Б.,

к. с.-г. н.

 2016  2018