Наукові видання ІТСР "Асканія-Нова"- ННСГЦВ

Тематичний науковий збірник «Вівчарство та козівництво PDF 

002 3

Тематичний науковий збірник «Вівчарство та козівництво» є фаховим науковим виданням.

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 21642-11542Р від 13.10.2015 року.

ISSN 2415-3958

Періодичність видання: 1 раз на рік.

Мова видання: українська, російська, англійська.

Збірник зареєстровано у науковометричній базі РІНЦ (Російський  Індекс наукового цитування) і публікується на сайтах наукових бібліотек:  Elibrary.ru (Росія) та nbuv.gov.ua (Національна наукова бібліотека України ім. М.В.

У збірнику висвітлено проблеми вівчарства, зокрема селекційно-племінної роботи з вівцями асканійської тонкорунної, каракульської,  асканійської м’ясо-вовнової, цигайської, гірськокарпатської та інших порід, технології виробництва і переробки продукції вівчарства,  використання генетичних, біотехнологічних прийомів селекції, кормовиробництва, годівлі та економіки галузі.

 

 


Переглянути на сайті НБУВ

детальніше
 
Науково-теоретичний фаховий журнал "Науковий Вісник "Асканія-Нова"

001 2

Науково-теоретичний журнал «Науковий Вісник «Асканія-Нова» є фаховим науковим виданням.

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ №14282-3253 Р. від 18.07.2008 року

ISSN: 2617-0787

Періодичність видання: 1 раз на рік.

Мова видання: українська, російська, англійська.

Збірник зареєстровано у науковометричній базі РІНЦ (Російський  Індекс наукового цитування)

і публікується на сайтах наукових бібліотек: Elibrary.ru (Росія) та nbuv.gov.ua (Національна наукова бібліотека України ім. М.В.  Вернадського).

У віснику подаються результати наукових досліджень в різних галузях тваринництва.

Тематичні розділи:

- вівчарство та козівництво;

- скотарство;

- свинарство;

- кормовиробництво;

- технологія виробництва і переробки  продукції тваринництва;

- інші галузі тваринництва.

 

Переглянути на сайті НБУВ

детальніше