Науковий вісник "Асканія-Нова" вип. 10- 2017


obvis10uУ збірнику висвітлено результати наукових досліджень з питань селекції, генетики, технології, біотехнології, годівлі с.-г. тварин, кормовиробництва та економіки ведення галузі  тваринництва. Розрахований на наукових працівників, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів та виробників, які працюють над вирішенням важливих питань агропромислового комплексу.

 Рекомендовано до друку вченою радою Інституту тваринництва      степових районів «Асканія-Нова». Протокол  № 9  від 18 липня  2017 р.

Редакційна колегія:

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР: д-р с.-г. наук, член-кореспондент  НААН  Ю. В. Вдовиченко

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА:  д-р с.-г. наук, професор  В. М. Іовенко

Члени редколегії:

д-р с.-г. наук, проф. Б. О. Вовченко;  д-р с.-г. наук, проф. М. І. Гиль; д-р с.-г. наук, проф. В. В. Дєбров; д-р с.-г. наук, проф. А. П. Китаєва; д-р с.-г. наук, проф. В. В. Микитюк; д-р с.-г. наук, професор  Т. І. Нежлукченко; д-р с.-г. наук, проф., чл.-кор. НААН Пелих В.Г.,   д-р с.-г. наук, проф. Т. В. Підпала; д-р с.-г. наук П. І. Польська; д-р с.-г. наук, проф.  В. С. Топіха; канд. с.-г. наук О. І. Дудка; канд. с.-г. наук П. Г. Жарук; канд. с.-г. наук  Н. А. Кудрик. 

 Відповідальний секретар: Тараненко В. П.

 

детальніше
 
Вівчарство та козівництво Вип. 2. 2017

 

Вівчарство та козівництво

obklVK2 Фаховий тематичний науковий збірник.

Випуск 2

У збірнику висвітлено проблеми вівчарства, зокрема селекційно-племінної роботи з вівцями асканійської тонкорунної, каракульської, асканійської м’ясо-вовнової, цигайської, гірськокарпатської та інших порід, технології виробництва і переробки продукції вівчарства, використання генетичних, біотехнологічних прийомів селекції, кормовиробництва, годівлі та економіки галузі.

Рекомендовано до друку вченою радою Інституту тваринництва степових районів «Асканія-Нова» - ннсгцв. Протокол  №  4  від  22 лютого   2017 р.

Реєстраційне свідоцтво Серія КВ № 21642- 11542Р від 13.10.2015

         Редакційна колегія:

 

                       ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР: д-р с.-г. наук, чл.-кор.  Ю. В. Вдовиченко

    ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА: д-р. с.-г. наук, проф. В. М. Іовенко

ЧЛЕНИ РАДКОЛЕГІЇ: д-р с.-г. наук, проф. Б. О. Вовченко, д-р с.-г. наук В. В. Микитюк,  д-р с.-г. наук, проф. Т. І. Нежлукченкод-р. с.-г. наук І. А. Помітун,  д-р с.-г. наук П. І. Польськад-р біол. наук П. В. Стапай, канд. с.-г. наук П. Г. Жарук, канд. с.-г. наук  Н. А. Кудрик, канд. с.-г. наук  І. В. Лобачова,  канд. с.-г. наук  М. М. Свістула, канд. с.-г. наук  В. С. Яковчук

Відповідальний секретар:

В. П. Тараненко

детальніше
 
Науковий вісник "Асканія-Нова" 2016 вип.9

ob-9Науково-теоретичний фаховий журнал

«Науковий вісник «Асканія-Нова»

Інституту тваринництва степових районів імені М. Ф. Іванова  «Асканія-Нова» – Національного наукового селекційно-генетичного центру з вівчарства

(входить до Переліку наукових фахових видань України за Постановою президії ВАК України № 1-05/2 від 27.05.2009 р., поновленого наказом Міністерства освіти і науки України № 528 від 12.05.2015 р.)

Випуск 9, 2016 – 312 с.

 У збірнику висвітлено результати наукових досліджень з питань селекції, генетики, технології, біотехнології, годівлі с.-г. тварин, кормовиробництва та економіки ведення галузі тваринництва. Розрахований на наукових працівників, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів та виробників, які працюють над вирішенням важливих питань агропромислового комплексу.

 Рекомендовано до друку вченою радою Інституту тваринництва степових районів «Асканія-Нова». Протокол  № 6  від 23 червня  2016 р.

Редакційна колегія:

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР: д-р с.-г. наук  Ю. В. Вдовиченко

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА:  д-р с.-г. наук, професор             В. М. Іовенко

Члени редколегії: д-р с.-г. наук, проф. Б. О. Вовченко;  д-р с.-г. наук, проф. М. І. Гиль; д-р с.-г. наук, проф. В. В. Дєбров; д-р с.-г. наук, проф. А. П. Китаєва; д-р с.-г. наук, проф. В. В. Микитюк; д-р с.-г. наук, професор, Т. І. Нежлукченко; д-р с.-г. наук, професор Т. В. Підпала; д-р с.-г. наук П. І. Польська; д-р с.-г. наук, професор  В. С. Топіха;  канд. с.-г. наук О. І. Дудка; канд. с.-г. наук П. Г. Жарук; канд. с.-г. наук  Н. А. Кудрик.

Відповідальний секретар: Тараненко В. П.

Редакційна колегія залишає за собою право на редакційні виправлення.

 Ознайомитися з випусками 1-9 у фонді НБУ імені В.І. Вернардського

детальніше
 
Вівчарство та козівництво вип. 1-2015 р.

obl vkВівчарство та козівництво

 Фаховий тематичний науковий збірник

Випуск 1

У збірнику висвітлено проблеми вівчарства, зокрема селекційно-племінної роботи з вівцями асканійської тонкорунної, каракульської, асканійської м’ясо-вовнової, цигайської, гірськокарпатської та інших порід, технології виробництва і переробки продукції вівчарства, використання генетичних, біотехнологічних прийомів селекції, кормовиробництва, годівлі  та економіки галузі.

детальніше