Наукові видання

Науковий вісник "Асканія-Нова" 2016 вип.9

ob-9Науково-теоретичний фаховий журнал

«Науковий вісник «Асканія-Нова»

Інституту тваринництва степових районів імені М. Ф. Іванова  «Асканія-Нова» – Національного наукового селекційно-генетичного центру з вівчарства

(входить до Переліку наукових фахових видань України за Постановою президії ВАК України № 1-05/2 від 27.05.2009 р., поновленого наказом Міністерства освіти і науки України № 528 від 12.05.2015 р.)

Випуск 9, 2016 – 312 с.

 У збірнику висвітлено результати наукових досліджень з питань селекції, генетики, технології, біотехнології, годівлі с.-г. тварин, кормовиробництва та економіки ведення галузі тваринництва. Розрахований на наукових працівників, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів та виробників, які працюють над вирішенням важливих питань агропромислового комплексу.

 Рекомендовано до друку вченою радою Інституту тваринництва степових районів «Асканія-Нова». Протокол  № 6  від 23 червня  2016 р.

Редакційна колегія:

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР: д-р с.-г. наук  Ю. В. Вдовиченко

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА:  д-р с.-г. наук, професор             В. М. Іовенко

Члени редколегії: д-р с.-г. наук, проф. Б. О. Вовченко;  д-р с.-г. наук, проф. М. І. Гиль; д-р с.-г. наук, проф. В. В. Дєбров; д-р с.-г. наук, проф. А. П. Китаєва; д-р с.-г. наук, проф. В. В. Микитюк; д-р с.-г. наук, професор, Т. І. Нежлукченко; д-р с.-г. наук, професор Т. В. Підпала; д-р с.-г. наук П. І. Польська; д-р с.-г. наук, професор  В. С. Топіха;  канд. с.-г. наук О. І. Дудка; канд. с.-г. наук П. Г. Жарук; канд. с.-г. наук  Н. А. Кудрик.

Відповідальний секретар: Тараненко В. П.

Редакційна колегія залишає за собою право на редакційні виправлення.

 Ознайомитися з випусками 1-9 у фонді НБУ імені В.І. Вернардського

детальніше