Наукові видання

Вівчарство та козівництво вип. 1-2015 р.

obl vkВівчарство та козівництво

 Фаховий тематичний науковий збірник

Випуск 1

У збірнику висвітлено проблеми вівчарства, зокрема селекційно-племінної роботи з вівцями асканійської тонкорунної, каракульської, асканійської м’ясо-вовнової, цигайської, гірськокарпатської та інших порід, технології виробництва і переробки продукції вівчарства, використання генетичних, біотехнологічних прийомів селекції, кормовиробництва, годівлі  та економіки галузі.

Науковий вісник "Асканія-Нова" вип. 8- 2015 р.

obl v8Науково-теоретичний фаховий журнал

«Науковий вісник «Асканія-Нова»

Інституту тваринництва степових районів імені М. Ф. Іванова 

 «Асканія-Нова» - Національного наукового селекційно-генетичного центру з вівчарства

(входить  до Переліку наукових фахових видань України за Постановою  президії ВАК України № 1-05/2 від 27.05.2009 р., поновлений наказом Міністерства освіти і науки України № 528 від 12.05.2015 р.)

 

 Випуск 8, 2015 -  262 с.

 У збірнику висвітлено результати наукових досліджень з питань селекції, генетики, технології, біотехнології, годівлі с.-г. тварин, кормовиробництва та економіки ведення галузі тваринництва. Розрахований на наукових працівників, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів та виробників, які працюють над вирішенням важливих питань агропромислового комплексу.

 Ознайомитися з випусками 1-8  (фонд НБУ імені В.І. Вернардського)