Науковий вісник "Асканія-Нова" вип. 10- 2017

ЗМІСТ 

 ВІВЧАРСТВО ТА КОЗІВНИЦТВО

Атановська-Маслюк О.Й. М'ЯСНА ПРОДУКТИВНІСТЬ АСКАНІЙСЬКИХ ЧОРНОГОЛОВИХ БАРАНЦІВ

Гратило О. Д., Смєнова Г. С., Столбуненко С.Г. СИРОВИННИЙ КОНВЕЄР ВИРОБНИЦТВА ЗЕЛЕНИХ, ГРУБИХ, СОКОВИТИХ ТА КОНЦЕНТРОВАНИХ КОРМІВ

Жарук Л.В.  ЩОДО  УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ВІВЧАРСТВА

Іовенко В. М., Рукавнікова Г. І.  ВІДНОСНА ПРИСТОСОВАНІСТЬ ГЕНОТИПІВ ОВЕЦЬ АСКАНІЙСЬКОЇ ТОНКОРУННОЇ ПОРОДИ

Іовенко В. М., Скрепець К. В., Писаренко Н. Б., Харічев Д. С. ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІМОРФІЗМУ ОКРЕМИХ QTL-ГЕНІВ ОВЕЦЬ ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

Леппа А. Л. Федяєв В. А. ЕФЕКТИВНІСТЬ СПОСОБІВ ВИРОЩУВАННЯ  КОЗЕНЯТ ЗААНЕНСЬКОЇ ПОРОДИ В МОЛОЧНИЙ ПЕРІОД

Лесик О. Б., Похивка М. В. ЕФЕКТИВНІСТЬ РОЗВЕДЕННЯ ОВЕЦЬ БУКОВИНСЬКОГО ТИПУ АСКАНІЙСЬКІЙСЬКОЇ МЯСО-ВОВНОВОЇ ПОРОДИ З КРОСБРЕДНЕОЮ ВОВНОЮ

Маслюк А. М. ОЦІНКА МОЛОЧНИХ ПОРІД КІЗ ЗА ЖИВОЮ МАСОЮ ТА ВИСОТОЮ В ХОЛЦІ

Могильницька С. В. ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА РІВЕНЬ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ВІВЦЕМАТОК АСКАНІЙСЬКОЇ КАРАКУЛЬСЬКОЇ ПОРОДИ

 Польська П. І.   ВИВЕДЕННЯ АСКАНІЙСЬКОЇ М’ЯСО-ВОВНОВОЇ ПОРОДИ ОВЕЦЬ З КРОСБРЕДНОЮ ВОВНОЮ В ІСТОРИЧНОМУ АСПЕКТІ

 Свістула М. М., Єфремов Д. В., Горб С. В., Столбуненко С. Г.  РІСТ ЯГНЯТ У ПЕРІОД ПІДСИСУ ЗА РІЗНОГО РІВНЯ ПРОТЕЇНУ У РАЦІВОНАХ

Тофан И. Н., Люцканов П. И., Машнер О. А. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТИВНОСТИ ЦИГАЙСКИХ ОВЕЦ И ИХ ПОМЕСЕЙ С ОВЦАМИ ПОРОДЫ БЕНТХАЙМЕР

Яковчук В. С., Горлова О. Д.  ТЕХНОЛОГІЯ ПОТОКОВОГО ВИРОБНИЦТВА МОЛОДОЇ БАРАНИНИ

СКОТАРСТВО

Вдовиченко Ю. В., Писаренко А. В.  ЩОДО ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ СКОТАРСТВА ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

Вдовиченко Ю. В., Писаренко А., В., Фурса Н. М., Макарчук Р. М.  ВПЛИВ ГЕНЕТИЧНИХ  ТА ПАРАТИПОВИХ ФАКТОРІВ НА ЖИВУ МАСУ МОЛОДНЯКУ  ПІВДЕННОЇ М’ЯСНОЇ ХУДОБИ

 Вдовиченко Ю. В., Фурса Н. М. ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ВІДТВОРЮВАЛЬНІ ЯКОСТІ  ТВАРИН СІРОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПОРОДИ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ АСКАНІЙСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ

Дудок А. Р. ПРОДУКТИВНІ ЯКОСТІ МОЛОЧНИХ КОРІВ  РІЗНОЇ ЛІНІЙНОЇ НАЛЕЖНОСТІ

Козырь В. С., Коваленко В. П., Геккиев А. Д.    УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МОЛОЧНОГО СКОТА

Отченашко В. В., Бучковська К. Д.  ПЕРЕТРАВНІСТЬ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН У ТЕЛЯТ-МОЛОЧНИКІВ ЗА ВИКОРИСТАННЯ КОРМІВ ІЗ РІЗНИМ ВМІСТОМ ЛІЗИНУ ТА МЕТІОНІНУ

Перекрестова Г. В. ВІДТВОРНА ФУНКЦІЯ ПЕРВІСТОК РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ ЗА ПРОМИСЛОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА

Писаренко А. В., Тараненко С. В., Дудок А. Р., Буюклу М. І., Носкова А. М.   ЛІНІЙНА ОЦІНКА ЕКСТЕР’ЄРУ КОРІВ-ПЕРВІСТОК ПІВДЕННОГО ТИПУ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ

Писаренко Н. Б.  ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІМОРФІЗМУ ЕАВ-ЛОКУСУ ГРУП КРОВІ ПРИ РОБОТІ З РОДИНАМИ ХУДОБИ УКРАЇНСЬКОЇ ЧЕРВОНОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ

 Почукалін А. Є., Різун О. В., Прийма С. В. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОЦІНКА НАЙБІЛЬШ ЧИСЕЛЬНИХ ЛІНІЙ У МОЛОЧНОМУ СКОТАРСТВІ УКРАЇНИ

Прудніков В. Г., Цуканова М. О., Кернасюк Ю. В. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ ТЕЛИЦЬ І РЕАЛІЗАЦІЇ НА М'ЯСО ВИБРАКОВАНИХ КОРІВ РІЗНИХ  ЛІНІЙ ЗНАМ'ЯНСЬКОГО ТИПУ ПОЛІСЬКОЇ М'ЯСНОЇ ПОРОДИ

Жукорський О. М., Кривохижа Є. М. ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТІВ ВИКИДАМИ ВІДПРАЦЬОВАНИХ МИЙНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ДОЇЛЬНО-МОЛОЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ГОСПОДАРСТВАМИ НАСЕЛЕННЯ

Жукорський О. М., Болтик Н. П.  ЗАБРУДНЮВАЧІ ДОВКІЛЛЯ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА БІОГАЗУ НА МОЛОЧНИХ ФЕРМАХ

 свинарство

 Dudka O. I. INBREEDING in the HERDS of DOMESTIC BREEDS of PIGS

Дудка О. І., Карвацька І. М., Чічаєв О. М. ОСОБЛИВОСТІ ДИНАМІКИ РОСТУ ТА РОЗВИТКУ  МОЛОДНЯКУ  СВИНЕЙ РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ

Скрепець К. В., Кириченко В. А. ІМУНОГЕНЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА АСКАНІЙСЬКОГО ТИПУ УКРАЇНСЬКОЇ М’ЯСНОЇ ПОРОДИ СВИНЕЙ