План роботи

План роботи

ПЛАН  РОБОТИ

наукової частини Інституту тваринництва степових районів імені М.Ф.Іванова «Асканія-Нова» – Національного наукового селекційно-генетичного центру з вівчарства  на 2017 рік

 (ухвалений на засіданні вченої ради  №1  від  24 січня 2017 р.)  

п/п

Назва робіт

Строки

 виконання

Відповідальні

виконавці

1

2

3

4

1.

Загальні питання

Складання  плану роботи наукової частини інституту на 2017 рік

січень

Кудрик Н. А.,

Жарук Л.В.

2.

Підготовка та  укладання договорів з НААН на базове фінансування наукових досліджень з виконання  Програм наукових досліджень на 2017 рік

лютий

Кудрик Н. А., Квятковська Н.В.,

зав. науковими підрозділами 

3.

Укладання  договору з НААН на фінансування підготовки наукових кадрів через аспірантуру на 2017 рік

 лютий

Кудрик Н. А.,

Жарук Л.В.

Квятковська Н.В.

4.

 Укладання договорів на виконання НДР з Міністерствамиа відом-ствами України на 2017 рік

лютий

Вдовиченко Ю. В., Кудрик Н. А.,

зав науковими підрозділами

5.

 Укладання госпдоговорів з племінними заводами, племрепродукто-рами, сільгосппідприємствами в зоні діяльності Інституту

лютий-березень

Керівники наукових підрозділів

7.

Підготовка тематичного плану наукових  досліджень інституту на 2017 рік  та його затвердження в НААН

лютий

Кудрик Н. А., Жарук Л.В.

 зав. науковими  підрозділами

8.

Підготовка до проведення Виїздного засідання Президії НААН

березень - травень

Кудрик Н. А., Жарук Л.В.

 зав. науковими  підрозділами

9.

Підготовка і подання до НААН інформаційного звіту про виконання НДР за І півріччя 2017 р.

до 1 липня

Кудрик Н. А., Жарук Л.В.,

зав. науковими  підрозділами

10.

Прийом до аспірантури  згідно плану на 2017 рік

 вересень

Кудрик Н. А., Жарук Л.В.

 

 

11.

Підготовка і подання до НААН інформаційного звіту про науково-дослідну і господарську діяльність Інституту за 2017  рік

до 1

грудня

Кудрик Н. А., Жарук Л.В.,

зав. науковими  підрозділами

12.

Підготовка і подання до НААН інформаційного звіту про виконання ПНД 32 “Вівчарство” та про роботу Національного наукового селекційно-генетичного центру з вівчарства за 2017 р.

до 1

грудня

Кудрик Н. А., Жарук Л.В.,

Жарук П.Г., Заруба К.В.

13.

 Звіт про підготовку наукових кадрів за 2017 рік

до 1грудня

Жарук Л.В.

14.

Підготовка звітів головним Інститутам про виконання НДР згідно контрактів на 2017 р.

до 1 грудня

Завідуючі науковими підрозділами

Науково-методична робота

Кудрик Н. А.,Жарук Л.В.,

завідувачі  науковими підрозділами

1.

Розгляд на засіданні методичної комісії методик і календарних планів НДР на 2017 рік

 лютий

2.

 Науковий семінар  «Стан та шляхи вдосконалення асканійської тонкорунної породи овець» 

січень

Заруба К.В.

3.

Науковий семінар  «Методологічні засади розвитку вівчарства  в умовах органічного агровиробництва»

лютий

Жарук П.Г.

4.

Науково-практичний семінар «Організація і проведення бонітування у смушковому вівчарстві»»

березень

Маслюк А.М.

5.

Науковий семінар «Сучасний стан та перспективи розвитку свинарства на півдні України»

 квітень

Дудка О.І.

6.

Семінар-нарада «Інноваційний розвиток вівчарства в ринкових умовах» та виставка-реалізація племінного поголів’я овець

травень

Кудрик Н.А., Жарук П.Г., Маслюк А.М., Заруба К.В.

7.

Науковий семінар «Сучасні техно-логії виробництва баранини та перспективи їх використання»

травень

Яковчук В.С.

8

Науковий семінар «Селекційні та технологічні методи підвищення якості вовни»

червень

Заруба К.В.

9.

Науковий семінар «Сучасні технології виробництва та переробки овечого молока в інноваційну продукцію»

липень

Яковчук В.С.

10

Науковий семінар «Інформаційні технології в селекції овець»

серпень

Скрепець К.В.

11.

Науковий семінар «Племінне козівництво України: стан та перспективи розвитку»

вересень

Маслюк А.М.

12

Науково-методогічний семінар «Нові перспективні рішення у кормовиробництві та годівлі овець»

жовтень

Свістула М.М.

13.

Науковий семінар «Популяційно-генетична оцінка вітчизняних порід і типів овець»

листопад

Скрепець К.В.

14.

Науковий семінар «Сучасний стан  та перспективи розвитку  скотарства на півдні України»

грудень

Писаренко А.В.

Робота вченої ради

 На засіданні вченої ради розглянути  такі питання:

1.

План роботи наукової частини Інституту на 2017 рік

січень

Кудрик Н. А., Жарук Л.В.

2.

Про виконання плану наукових публікацій за 2016 рік та план на 2017 рік

січень

Тараненко В.П., зав. науковими

підрозділами

3.

Розгляд тематичних планів НДР Інституту на 2017 р. та  їх затвердження

лютий

Кудрик Н. А., Жарук Л.В.

4.

Звіт за 2016 р. та розгляд планів виробничо-фінансових розвитку експериментальної бази Інституту на 2017 рік

 березень

Кубатко П. М., 

5.

Проведення семінарів, навчань, практикумів, круглих столів щодо впровадження наукових розробок у виробництво

протягом року

Зав. науковими

підрозділами

6.

Про хід виконання госпдоговірної тематики

протягом року

  Зав. науковими

підрозділами

 7.

Про хід виконання завдань стосовно створення генотипів овець  м’ясного напряму продуктивності

квітень

Жарук П.Г.

8.

Про роботу Ради молодих вчених інституту

травень

 Писаренко Н.Б.

9.

Заслуховування інформаційних звітів про виконання тематичного плану за 1 півріччя 2017 року

червень

Кудрик Н. А., Жарук Л.В., зав. відділами і лабораторіями

10.

Про підсумки виконання планів виробництва дослідним господарствами Інституту за перше півріччя 2017 року

липень

Кубатко П. М.

11.

Про стан збереження генофонду порід та типів великої рогатої худоби, свиней та овець південного регіону України

вересень

 Писаренко А.В., Дудка О.І.

Маслюк А.М.

12.

Розгляд та затвердження рекомендацій з оцінки екстер’єру кіз молочних порід

вересень

Жарук П.Г., Маслюк А.М.,

Дудка О.І., Писаренко А.М.

13.

Підведення підсумків фінансово-господарської діяльності ДПДГ ІТСР «Асканія-Нова» за 9 місяців 2017 року

жовтень

 Кубатко П. М.

14.

Розгляд та затвердження технологічних вимог виробництва продукції вівчарства

листопад

Яковчук В.С.

15.

Заслуховування інформаційних звітів про виконання науково-дослідних робіт, проектів, договірної тематики, планів впровадження за 2017 рік

листопад

Кудрик Н.А., Жарук Л.В.,

зав. науковими підрозділами

16.

Підведення підсумків робіт з впровадження наукових розробок у виробництво

листопад

 Кудрик Н.А., зав. науковими

підрозділами

17.

Розгляд та затвердження науково-методичних рекомендацій за результатами завершених наукових розробок

 протягом року

Зав. науковими підрозділами