План роботи

План роботи

ПЛАН  РОБОТИ

наукової частини Інституту тваринництва степових районів імені М.Ф.Іванова «Асканія-Нова» – Національного наукового селекційно-генетичного центру з вівчарства  на 2018 рік

 (ухвалений на засіданні вченої ради  №1  від  12 січня 2018 р.)  

п/п

Назва робіт

Строки

 виконання

Відповідальні

виконавці

1

2

3

4

1.

Загальні питання

Складання  плану роботи наукової частини інституту на 2018 рік

січень

Кудрик Н. А.,

Жарук Л.В.

2.

Підготовка та  укладання договорів з НААН на базове фінансування наукових досліджень з виконання  Програм наукових досліджень на 2018 рік

лютий

Кудрик Н. А., Квятковська Н.В.,

зав. науковими підрозділами 

3.

Укладання  договору з НААН на фінансування підготовки наукових кадрів через аспірантуру на 2018 рік

 лютий

Кудрик Н. А.,

Жарук Л.В.

Квятковська Н.В.

4.

 Укладання договорів на виконання НДР з Міністерствами та відомствами України на 2018 рік

лютий

Вдовиченко Ю. В., Кудрик Н. А.,

зав науковими підрозділами

5.

 Укладання госпдоговорів з племінними заводами, племрепродукто-рами, сільгосппідприємствами в зоні діяльності Інституту

лютий-березень

Керівники наукових підрозділів

6.

Підготовка тематичного плану наукових  досліджень інституту на 2018 рік  та його затвердження в НААН

лютий

Кудрик Н. А., Жарук Л.В.

 зав. науковими  підрозділами

7.

Підготовка і подання до НААН інформаційного звіту про виконання НДР за І півріччя 2018 р.

до 1 липня

Кудрик Н. А., Жарук Л.В.,

зав. науковими  підрозділами

8.

Прийом до аспірантури  згідно плану на 2018 рік

 вересень

Кудрик Н. А., Жарук Л.В.

 

 

9.

Підготовка і подання до НААН інформаційного звіту про науково-дослідну і господарську діяльність Інституту за 2018  рік

до 1

грудня

Кудрик Н. А., Жарук Л.В.,

зав. науковими  підрозділами

10.

Підготовка і подання до НААН інформаційного звіту про виконання ПНД 32 “Вівчарство” та про роботу Національного наукового селекційно-генетичного центру з вівчарства за 2018 р.

до 1

грудня

Кудрик Н. А., Жарук Л.В.,

Жарук П.Г., Заруба К.В.

11.

 Звіт про підготовку наукових кадрів за 2018 рік

до 1грудня

Жарук Л.В.

12.

Підготовка звітів головним Інститутам про виконання НДР згідно контрактів на 2018 р.

до 1 грудня

Завідуючі науковими підрозділами

Науково-методична робота

 

Кудрик Н. А.,Жарук Л.В.,

завідувачі  науковими підрозділами

1.

Розгляд на засіданні методичної комісії методик і календарних планів НДР на 2018 рік

 лютий

2.

 Науковий семінар "Розвиток вівчарства в умовах глобальних змін клімату"

січень

Маслюк А.М.,

Жарук П.Г.

3.

Круглий стіл "Науково-практичні засади збереження та раціонального використання генофонду вітчизняних порід сільськогосподарських тварин південного регіону України"

лютий

Іовенко В.М.,

Писаренко А.В.,

Дудка О.І.,

Маслюк А.М.

4.

Науково-методологічний семінар "Методичні підходи щодо формування баз даних та оцінки племінної цінності у вівчарстві"

березень

Жарук П.Г.

5.

Науковий семінар «Система метрологічного контролю якості вовни»

 квітень

Заруба К.В.

6.

Семінар-нарада «Інноваційний розвиток вівчарства в ринкових умовах» та виставка-реалізація племінного поголів’я овець

травень

Кудрик Н.А., Жарук П.Г.,

Маслюк А.М., Заруба К.В.

7.

Методично-навчальний семінар "Інноваційні технології виробництва і переробки продукції вівчарства"

червень

Яковчук В.С.

8

Науково-методологічний семінар "Розвиток молочного козівництва в племінних та товарних господарствах України"

липень

Маслюк А.М.

9.

Науковий семінар «Нанобіотехнології у виробництві»

серпень

Лобачова І.В.

10

Круглий стіл з питань розвитку м'ясного вівчарства в Україні

вересень

Жарук П.Г.

11.

Науково-практичний семінар "Створення кормових агроценозів для годівлі овець в умовах півдян України"

жовтень

Гратило О.Д.

12

Науково-методогічний семінар «Нові перспективні рішення у кормовиробництві та годівлі овець»

жовтень

Свістула М.М.

13.

Науково-практичний семінар з питань годівлі сільськогосподарських тварин

листопад

Свістула М.М.

14.

Науковий семінар «Сучасні системи селекції генофондів великої рогатої худоби південного регіону України»

грудень

Писаренко А.В.

Робота вченої ради

 На засіданні вченої ради розглянути  такі питання:

1.

План роботи наукової частини Інституту на 2018 рік

січень

Кудрик Н. А., Жарук Л.В.

2.

Про виконання плану наукових публікацій за 2017 рік та план на 2018 рік

січень

Жарук Л.В., зав. науковими

підрозділами

3.

Затвердження Перспективного плану селекційно-племінної роботи за стадом свиней української степової білої породи ДП "ДГ ІТСР "Асканія-Нова" - ННСГЦВ" на період 2017-2022 роки

січень

Дудка О.І.

4.

Розгляд та затвердження методичних рекомендацій "Використання ефекту плідника" для стимуляції статевої активності овець (перша редакція)


січень

Лобачова І.В.

5.

Розгляд тематичних планів НДР Інституту на 2018 рік та їх затвердження

лютий

Кудрик Н.А.,

Жарук Л.В.

     6.

Затвердження плану науково-освітньої програми підготовки аспірантів в II та III семестрі.

лютий

Жарук Л.В.

7.

Звіт за 2017 рік та розгляд планів виробничо-фінансового розвитку експериментальної бази Інституту на 2018 рік

лютий

Кубатко П.М.

8.

Розгляд та затвердження тематики прикладних наукових досліджень на 2019 - 2020 рр.

березень

Кудрик Н. А., завідувачі науковими підрозділами

9.

Розгляд та затвердження методики оцінки м'ясної продуктивності овець

квітень

Яковчук В.С.

Феденко Є.П.

10.

Проведення семінарів, навчань, практикумів, круглих столів щодо впровадження наукових розробок у виробництво

протягом року

Зав. науковими підрозділами

11.

Про хід виконання  господвірної тематики

протягом року

Зав. науковими підрозділами

12.

Про роботу Ради молодих вчених інституту

травень

Писаренко Н.Б.

13.

Розгляд та затвердження Програми формування м'ясної  породи овець з використання імпортних генотипів

травень

Жарук П.Г.,

Маслюк А.М.

14.

Заслуховування інформаційних звітів про виконання тематичного плану за 1 півріччя 2018 року

червень

Кудрик Н.А.,

 Жарук Л.В.,

зав. науковими підрозділами

15.

Про підсумки виконання планів виробництва дослідним господарством Інституту за перше півріччя 2018 року

липень 

Кубатко П.М.

17.

Розгляд та затвердження методики і Програми для ПК оцінки племінної  цінності овець і кіз

липень

Іовенко В.М.,

Жарук П.Г.,

Скрепець К.В.