Вівчарство та козівництво Вип. 2. 2017


ЗМІСТ 
ЗМІСТ пдф

СЕЛЕКЦІЯ

 Вдовиченко Ю. В., Кудрик Н. А., Жарук П. Г.,  Жарук Л. В. НАУКОВІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ВІВЧАРСТВА ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ…....Повний текст статті…………………RESUME…………………………………………………3

Горлов О. І., Івіна  К. А., Мокєєв  І. О., Чічаєва О. П. КОЕФІЦІЄНТИ ЗНАЧУЩОСТІ ОЗНАК ПРИ КОМПЛЕКСНІЙ ОЦІНЦІ ПЛЕМІННОЇ ЦІННОСТІ ОВЕЦЬ…Повний текст статті………RESUME……………….........……………..…….24

 Дрозд С. Л.МОЛОЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ ВІВЦЕМАТОК АСКАНІЙСЬКОЇ ТОНКОРУННОЇ ПОРОДИ......................................................…Повний текст статтіRESUME…………………….32

Евтодиенко С., Машнер О., Люцканов П. ИЗУЧЕНИЕ КАЧЕСТВА СЕРЫХ КАРАКУЛЬСКИХ ЯГНЯТ…........................................…Повний текст статті………RESUME…………………………..38

 Жарук П. Г., Кудрик Н. А., Заруба К. В. МЕТОДИКА ОЦІНКИ ГЕНЕТИЧНИХ ЗМІН В ПОПУЛЯЦІЯХ ОВЕЦЬ РІЗНИХ НАПРЯМІВ  ПРОДУКТИВНОСТІ.................................Повний текст статті………RESUME……………………………………………..46

Іванина О. П. ПРОГНУЗУВАННЯ РІВНЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ОВЕЦЬ ЦИГАЙСЬКОЇ ПОРОДИ…...............................................Повний текст статті……RESUME……………..……………………………61

 Іовенко В. М., Нежлукченко Н. В. ПРОДУКТИВНІ ТА ВІДТВОРЮВАЛЬНІ ЯКОСТІ ОВЕЦЬ ТАВРІЙСЬКОГО ТИПУ АСКАНІЙСЬКОЇ ТОНКОРУННОЇ ПОРОДИ…Повний текст статті………RESUME………...................................………………...72

 Кудрик Н. А. ТОВАРНІ ЯКОСТІ  ШКУРОК ЯГНЯТ АСКАНІЙСЬКОГО ПОРОДНОГО ТИПУ СІРОГО ЗАБАРВЛЕННЯ......................................Повний текст статті……RESUME…………….….81

 Маслюк А. М., Атановська-Маслюк О. Й. ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ МОЛОДНЯКУ ОВЕЦЬ АСКАНІЙСЬКОЇ М'ЯСО-ВОВНОВОЇ ПОРОДИ В ПЕРІОД ПІДСИСУ…Повний текст статті………RESUME…………………………............………………….90

 Могильницька С. В., Кудрик Н. А. М’ЯСНА ПРОДУКТИВНІСТЬ БАРАНЦІВ АСКАНІЙСЬКОЇ КАРАКУЛЬСЬКОЇ ПОРОДИ................................... Повний текст статтіRESUME……….101 

 Польська П. І., Калащук Г. П., Атановська-Маслюк О. Й.  РЕЗУЛЬТАТИ ВЗАЄМОДІЇ "ГЕНОТИП-СЕРЕДОВИЩЕ У ГЕНОФОНДОВОМУ СТАДІ ІНТЕНСИВНИХ ТИПІВ ОВЕЦЬ АСКАНІЙСЬКОЇ М'ЯСО-ВОВНОВОЇ ПОРОДИ З КРОСБРЕДНОЮ ВОВНОЮ............................................................Повний текст статті………………RESUME…………………………………….……….108

Польська П. І., Атановська-Маслюк О. Й.,  Калащук Г. П. ДИНАМІКА ЖИВОЇ МАСИ і СЕРЕДНЬОДОБОВИХ ПРИРОСТІВ БАРАНЦІВ  ІНТЕНСИВНИХ ТИПІВ  АСКАНІЙСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ  ЗА УМОВ РІЗНОГО РІВНЯ ГОДІВЛІ ТА ЇХ М'ЯСНІСТЬ У 9-МІСЯЧНОМУ ВІЦІ ......................................…Повний текст статті………………RESUME………………………………………………………111

 Помітун І. А., Безвесільна А. В.,  Жук М. В. ПЛІДНІСТЬ ВІВЦЕМАТОК ТА ЗБЕРЕЖЕНІСТЬ МОЛОДНЯКУ ОВЕЦЬ  РІЗНИХ  ГЕНОТИПІВ……Повний текст статті……………RESUME…………………………………………129

 Похил В. І., Лесновська О. В. ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОМИСЛОВОГО СХРЕЩУВАННЯ  У ВІВЧАРСТВІ……Повний текст статті……RESUME……………………………138

 Антонець О. Г., Дубинський О. Л. ДИНАМІКА РОЗВИТКУ І М’ЯСНА ПРОДУКТИВНІСТЬ МОЛОДНЯКУ  ОВЕЦЬ ТАВРІЙСЬКОГО ТИПУ  АСКАНІЙСЬКОЇ ТОНКОРУННОЇ ПОРОДИ…Повний текст статті………RESUME………….…….148

 ТЕХНОЛОГІЯ

 Рижих С. С. ДИНАМІКА ГЕМАТОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯГНЯТ РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ……Повний текст статті……RESUME…………………………………….……155

 Яковчук В. С., Горлова О. Д. ОРГАНІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО МОЛОДОЇ БАРАНИНИ НА ОСНОВІ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНОГО УТРИМАННЯ………Повний текст статті……RESUME…………………………………………………165

ГЕНЕТИКА ТА ВІДТВОРЕННЯ

Антонік І. І.,  Вінничук Д. Т.,  Іовенко В. М., Кременчук Л. В. ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ПОЛІМЕРАЗНО-ЛАНЦЮГОВОЇ РЕАКЦІЇ  ДЛЯ ТИПУВАННЯ ОВЕЦЬ  З ВИКОРИСТАННЯМ ГЕНЕТИЧНИХ МАРКЕРІВ…Повний текст статті…………RESUME………………………………………………....178

Жулінська О. С., Дрозд С. Л., Могильницька С. В., Калащук Г. П. ЗАЛЕЖНІСТЬ ПОКАЗНИКА НЕПЛІДНОСТІ ВІД   ВІКУ У ОВЕЦЬ АСКАНІЙСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ. Повний текст статті……RESUME……………………………………….195

Іовенко В. М., Скрепець К. В., Рукавнікова Г. І., Яковчук Г. О.,   Харічев Д. С. ОСОБЛИВОСТІ ДИНАМІКИ ГЕНЕТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ПОПУЛЯЦІЇ ОВЕЦЬ АСКАНІЙСЬКОГО МЕРИНОСУПовний текст статтіRESUME.206

Харічев Д. С. СУЧАСНІ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ У ВІВЧАРСТВІ……………… Повний текст статті………RESUME……………………..215

 ГОДІВЛЯ ТА КОРМОВИРОБНИЦТВО

 Гратило О. Д., Петричук Л. І., Смєнова Г. С. МОДЕЛІ АГРО-ФІТОЦЕНОЗІВ ПАСОВИЩНО-СІНОКІСНОГО ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ ПОЛІПШЕННЯ ВИРОДЖЕНИХ  ПРИРОДНИХ КОРМОВИХ УГІДЬ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ………Повний текст статті…………RESUME……………………..………………..223

 Свістула М. М., Єфремов Д. В., Горб С. В.  ПРОДУКТИВНІСТЬ ВІВЦЕМАТОК З ДВІЙНЕВИМИ ЯГНЯТАМИ ЗА РІЗНОГО РІВАНЯ ЕНЕРГІЇ У РАЦІОНАХ……Повний текст статті………RESUME………………………………………241

 Svistula M. M., Yefremov D. V., Horb S. V. THE INFLUENCE of VARIOUS AMOUNT of IODINE in the EWES' RATIONS on their PRODUCTIVITY and GROWTH of LAMBS in the SUCKLING PERIOD……Повний текст статті…………………………………….250

Переглянути випуски 1-2 на сайті НБУВ