Науковий вісник "Асканія-Нова" 2016 вип.9

ЗМІСТ

ВІВЧАРСТВО

Вдовиченко Ю. В.,   Іовенко В. М., Жарук П. Г., Кудрик Н. А.,  Жарук Л. В. СТАН ТА НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАЛУЗІ ВІВЧАРСТВА В УКРАЇНІ…………………………Повний текст статті…………………………………..3

Антонець  О. Г.  ПРОДУКТИВНІСТЬ І ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОВНИ ЯРОК ТАВРІЙСЬКОГО ТИПУ РІЗНИХ ЛІНІЙ …………Повний текст статті…….17

Горлов О. І., Івіна К. А., Мокєєв І. О., Чічаєва О. П. ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТІВ ЗНАЧУЩОСТІ ОЗНАК ПРИ КОМПЛЕКСНІЙ ОЦІНЦІ ПЛЕМІННОЇ ЦІННОСТІ ОВЕЦЬ………Повний текст статті………………………………….25

Дрозд С. Л. МОЛОЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ ВІВЦЕМАТОК АСКАНІЙСЬКОЇ ТОНКОРУННОЇ ПОРОДИ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ВОВНОВОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ…………………Повний текст статті……………………………..…33

Єфремов Д. В., Свістула М. М., Горб С. В.  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОВНОЦІННОГО МІНЕРАЛЬНОГОЛ ЖИВЛДЕННЯ МОЛОДНЯКУ ОВЕЦЬ НА ВІДГОДІВЛІ АСКАНІЙСЬКОЇ М'ЯСО-ВОВНОВОЇ ПОРОДИ………Повний текст статті…………………….39

Жарук Л. В. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПЛЕМІННОГО ВІВЧАРСТВА УКРАЇНИ ……Повний текст статті…………………………..48

Іовенко В. М., Писаренко Н. Б., Скрепець К. В. ПОЛІМОРФІЗМ ГЕНУ CAST У ОВЕЦЬ КАРАКУЛЬСЬКОЇ ПОРОДИ………Повний текст статті…………..58

Лесик О. Б., Похивка М. В. ВІДТВОРЮВАЛЬНА ЗДАТНІСТЬ ТА МОЛОЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ ВІВЦЕМАТОК БУКОВИНСЬКОГО ТИПУ АСКАНІЙСЬКОЇ КАРАКУЛЬСЬКОЇ ПОРОДИ……Повний текст статті…………….65

 Микитюк Я. В., Микитюк В. В. СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВІВЧАРСТВА У ГОСПОДАРСЬКИХ ФОРМУВАННЯХ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ…………………Повний текст статті……………………………………74

 Могильницька С. В.   ВІДТВОРОЮВАЛЬНА ЗДАТНІСТЬ ОВЕЦЬ РІЗНИХ ТИПІВ АСКАНІЙСЬКОЇ КАРАКУЛЬСЬКОЇ ПОРОДИ.Повний текст статті..83

Польська П. І.,  Калащук Г. П.,  Атановська-Маслюк О. Й. ІННОВАЦІЙЦНА СИСТЕМА ПОГЛИБЛЕНОЇ СИНТЕТИЧНОЇ СЕЛЕКЦІЇ ІНТЕНСИВНИХ ТИПІВ ОВЕЦЬ ПЛЕМЗАВОДУ "АСКАНІЯ-НОВА" ДЛЯ ФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ РИНКУ ПЛЕМІННОЇ ПРОДУКЦІЇ…Повний текст статті….91

 Свістула М. М., Єфремов Д. В., Горб С. В. ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ОБМІН РЕЧОВИН У ЯРОК ЗА РІЗНИХ РІВНІВ НЕЗАМІННИХ АМІНОКИСЛОТ ТА БІОГЕННИХ МІНЕРАЛІВ У РАЦІОНІ……Повний текст статті…………102

СКОТАРСТВО

 Вдовиченко Ю. В., Писаренко А. В., Макарчук Р. М., Фурса Н. М., Дубинський О. Л., Носкова А. М. ГЕНЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІВДЕННОЇ М’ЯСНОЇ ПОРОДИ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ …Повний текст статті…….111

Гузєєв Ю. В., Вінничук Д. Т. ГЕНЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МІКРОПОПУЛЯЦІЇ РІЧКОВИХ БУЙВОЛІВ (RIVER BUFFALO) ЗА ЕРИТРОЦИТАРНИМИ АНТИГЕНАМИ……Повний текст статті………...123

Дудок а. р.  ВИЗНАЧЕННЯ ПЛЕМІННОЇ ЦІННОСТІ ТВАРИН ЗА СЕЛЕКЦІЙНИМИ ІНДЕКСАМИ У ПОРІВНЯЛЬНОМУ АСПЕКТІ….Повний текст статті.130

Iovenko V. M., Vdovychenko Yu. V., Rukavnykova H. І., Fursa N. M. THE IMPLICATIONS of MICROEVOLUTION PROCESSES in POPULATION of  GREY UKRAINIAN  BREED of CATTLE……Повний текст статті…………...136

 Козырь В. С., Качалова Е. Я. ДИНАМИКА МАКРО- И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В КРОВИ ЛАКТИРУЮЩИХ КОРОВ ПРИ ОПТИМИЗАЦИИ ИХ РАЦИОНОВ УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫМИ РЕЦЕПТАМИ ПРЕМИКСОВ……Повний текст статті..................147

Кузів М. І. ЗАЛЕЖНІСТЬ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ КОРІВ-ПЕРВІСТОК ВІД ЛІНІЙНОГО РОСТУ В ПЕРІОД ЇХ ВИРОЩУВАННЯ.Повний текст статті.…155

Макарчук Р. М. ВПЛИВ ЖИВОЇ  МАСИ  КОРІВ-МАТЕРІВ НА РІСТ  БУГАЙЦІВ РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ…………Повний текст статті…………………………….164

 Писаренко  А. В. ОЦІНКА БУГАЇВ-ПЛІДНИКІВ ЖИРНОМОЛОЧНОГО ТИПУ УКРАЇНСЬКОЇ ЧЕРВОНОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ ЗА ЯКІСТЮ ПОТОМСТВА…………………Повний текст статті………………………………………173

 Писаренко А. В., Буюклу М. І., Тараненко С. В., Макарчук Р. М. ТЕПЛОСТІЙКІСТЬ ТА ІНТЕР’ЄРНІ  ПОКАЗНИКИ МОЛОЧНОЇ ХУДОБИ ВІТЧИЗНЯНИХ ПОРІД ……Повний текст статті…………………………………….183

 Піщан І. С. УМОВНО-РЕФЛЕКТОРНЕ ГАЛЬМУВАННЯ РЕФЛЕКСУ МОЛОКОВІДДАЧІ У КОРІВ ШВІЦЬКОЇ ПОРОДИ ЯК АДАПТИВНА ФОРМА ДО ДОЇННЯ НА УСТАНОВЦІ ТИПУ «ПАРАЛЕЛЬ»…Повний текст статті……191

 Почукалін А. Є., Різун О. В., Прийма С. В., Мартинюк І. С. РОЛЬ СЕЛЕКЦІЙНОГО ДИФЕРЕНЦІАЛУ У РЕГУЛЮВАННІ ЯКІСНОГО ВІДБОРУ В МОЛОЧНОМУ СКОТАРСТВІ………Повний текст статті……………………….205

Тараненко С. В. ЕКСТЕР'ЄРНІ ПОКАЗНИКИ КОРІВ ПІВАДЕННОГО ТИПУ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРОНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ ……Повний текст статті………215

 Троцький П. А. ВПЛИВ КОРОТКОСТРОКОВОГО ЗБЕРІГАННЯ ООЦИТ-КУМУЛЮСНИХ КОМПЛЕКСІВ КОРІВ І СВИНОМАТОК ПРИ БІЛЯНУЛЬОВИХ ТЕМПЕРАТУРАХ………Повний текст статті……………………………223

 Федорович Є. І., Пославська Ю. В., Бондар П. В. ЗАЛЕЖНІСТЬ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ КОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ ВІД ПРОДУКТИВНОСТІ ЇХ МАТЕРІВ……………………Повний текст статті……………………………………………………..230

свинарство

Дудка О. І. СЕЛЕКЦІЙНИЙ ІНДЕКС-КРИТЕРІЙ ВІДБОРУ  ПЛЕМІННИХ ТВАРИН………………Повний текст статті……………………………………238

Рукавиця А. А., Трибрат Р. О. АНАЛІЗ КОРЕЛЯЦІЙНИХ ЗВ’ЯЗКІВ МІЖ ІНДЕКСНОЮ ОЦІНКОЮ, РЕЗУЛЬТАТАМИ БОНІТУВАННЯ ТА BLUP-ОЦІНКАМИ СВИНОМАТОК УКРАЇНСЬКОЇ М’ЯСНОЇ ПОРОДИ……………………………Повний текст статті……………………………………………...246

Скрепець К. В. ІМУНОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛІНІЙ АСКАНІЙСЬКОГО ТИПУ УКРАЇНСЬКОЇ М’ЯСНОЇ ПОРОДИ СВИНЕЙ…Повний текст статті…..255

 ЕКОЛОГІЯ

 Горбатенко І. Ю.,  Кіріяк Ю. П., Назаренко С. В.  ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ДОСЯГНЕНЬ МОЛЕКУЛЯРНОЇ БІОЛОГІЇ ПРИ ГЛОБАЛЬНОМУ ПОТЕПЛІННІ ТА ДЕЯКІ АСПЕКТИ ДИНАМІКИ ОСЕРЕДКІВ ПИЛЬЩИКІВ В ХЕРСОНСЬКОМУ РЕГІОНІ…Повний текст статті……….267

 Гратило О. Д., Петричук Л. І., Смєнова Г. С. ЕКОЛОГО-БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НАСІННЯ ІНТРОДУЦЕНТІВ…Повний текст статті………282

 Жукорський О. М., Кривохижа Є. М. РЕГЕНЕРАЦІЇ РОЗЧИНІВ КИСЛОТНИХ МИЙНО-ДЕЗІНФІКУЮЧИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ДОЇЛЬНИХ АПАРАТІВ НА ФЕРМАХ ЯК СПОСІБ ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ…………………………Повний текст статті…………………………….291

Жукорський О. М., Болтик Н. П.  АЛГОРИТМ ОЦІНКИ ТА ПЕРЕХОДУ АГРОСИСТЕМИ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА ДО ОРГАНІЧНОГО  ВИРОБНИЦТВА……………Повний текст статті………………………..298

 Система загрузки выпусков
http://intra.elibrary.ru/projects/intra/system2/default.asp