Науковий вісник "Асканія-Нова" вип. 8- 2015 р.

Рекомендовано до друку вченою радою Інституту тваринництва степових районів «Асканія-Нова». Протокол  № 8  від 23 червня  2015 р.

Редакційна колегія:

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР: канд. с.-г. наук Ю. В. Вдовиченко

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА:  д-р с.-г. н., проф.             В. М. Іовенко

Члени редколегії: д-р с.-г. наук, проф.Є. М. Агапова;

д-р с.-г. наук, проф. Б. О. Вовченко;  д-р с.-г. наук, проф. М. І. Гиль; д-р с.-г. наук, проф. В. В. Дєбров; д-р с.-г. наук, проф. А. П. Китаєва; д-р с.-г. наук, проф. В. В. Микитюк; д-р с.-г. наук, проф. Т. І. Нежлукченко; д-р с.-г. наук, проф. Т. В. Підпала; д-р с.-г. наук П. І. Польська; д-р с.-г. наук, проф. В. С. Топіха;  канд. с.-г. наук О. І. Дудка; канд. с.-г. наук П. Г. Жарук;канд. с.-г. наук  Н. А. Кудрик.

Відповідальний секретар: Тараненко В. П.

Редакційна колегія залишає за собою право на редакційні виправлення.

Адреса редколегії: вул. Червоноармійська, 1,  смт Асканія-Нова, Чаплинського р-ну, Херсонської обл.,  75230,

тел./факс  (05538) 6-16-55,    Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Свідоцтво про державну  реєстрацію

Серія КВ № 14282-3283Р   від 18. 07. 2008 р.

  

©  Інститут тваринництва степових   районів імені М. Ф. Іванова «Асканія-   Нова» - Національний науковий селек- ційно-генетичний центр з вівчарства    


 

ЗМІСТ

 СКОТАРСТВО

 Вдовиченко Ю. В., Фурса Н. М., Гуменний В. Д., Остапенко А. І.  ПРОБЛЕМА ЗБЕРЕЖЕННЯ І УДОСКОНАЛЕННЯ ГЕНОФОНДУ ЛОКАЛЬНИХ  ТА АБОРИГЕННИХ ПОРІД СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН, ЯК СКЛАДОВОЇ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ ...................................................................................................….3  Повний текст  RESUME

Височанський Й. С. РІСТ І РОЗВИТОК ТА БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕЛИЦЬ БУРОЇ КАРПАТСЬКОЇ ПОРОДИ ВРХ ГІРСЬКОГО ТИПУ В ДИНАМІЦІ ДО РІЧНОГО ВІКУ …..................................................………15 Повний текст   RESUME

 Височанський Й. С. ФОРМУВАННЯ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ, МОЛОЧНІСТЬ ПОМІСНИХ ПЕРВІСТОК РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРИПЛОДУ…………………….................................................…………………26 Повний текст   RESUME

Гузеев Ю. В., Винничук Д. Т. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ДИНАМИКИ ОСНОВНЫХ  КОМПОНЕНТОВ МОЛОКА ЖИВОТНЫХ РАЗНЫХ  ВИДОВ В ТЕЧЕНИЕ ЛАКТАЦИИ ..................................................................………RESUME  ………35   Повний текст   

 Dudok A. R. PREDICTION milk production of cows UKRAINIAN RED Dairy BREED……………….......................................................................……RESUME……………………44   Повний текст  

 Іляшенко Г. Д.  ФОРМУВАННЯ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ТА ВІДТВОРНОЇ ЗДАТНОСТІ КОРІВ РІЗНИХ РОДИН………...............................................................................................RESUME.............……. 54   Повний текст

 Козир В. С. ВПЛИВ БАЛАНСУЮЧИХ КОРМОВИХ ДОБАВОК НА ЯКІСТЬ ЯЛОВИЧИНИ………………………………………............................................................RESUME.......……………..63  Повний текст  

 Маляренко Т. В. ВПЛИВ РОСЛИННИХ КОМПОНЕНТІВ НА КОНСИСТЕНЦІЮ КИСЛОМОЛОЧНИХ ЗГУСТКІВ…………….........................................................................................RESUME................………68  Повний текст

 Паніна С. П., Ліждвой І. М. ПЛОДЮЧІСТЬ КОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЧЕРВОНОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ ЗАЛЕЖНО ВІД СЕЛЕКЦІЙНОГО ІНДЕКСУ БАТЬКА…………..............................………RESUME……… ……………….79  Повний текст

 Почукалін А. Є., Прийма С. В., Мартинюк  І. С.,  Ризун О. В.  «ДРЕЙФ» ПЛЕМІННИХ СТАТУСІВ В АКТИВНІЙ ЧАСТИНІ ПОПУЛЯЦІЇ СКОТАРСТВА ТА ЙОГО НАСЛІДКИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ДЕРЖАВНИХ АТЕСТАЦІЙ....87....RESUME Повний текст

 Троцький П. А. ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН ПРИ КРІОКОНСЕРВУВАННІ ООЦИТ-КУМУЛЮСНИХ КОМПЛЕКСІВ КОРІВ………...................………RESUME……………………………97  Повний текст  

 Черненко О. М.  МОЛОЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ ГОЛШТИНСЬКИХ КОРІВ РІЗНИХ ТИПІВ КОНСТИТУЦІЇ.......................................................................................RESUME..........………………104  Повний текст

 ВІВЧАРСТВО

 Дрозд С. Л. ВІКОВА ДИНАМІКА РОЗВИТКУ МОЛОДНЯКУ ОВЕЦЬ АСКАНІЙСЬКОЇ ТОНКОРУННОЇ ПОРОДИ.................................................................................RESUME...........……………….115   Повний текст

 Єфремов Д. В. ЗАБІЙНІ ЯКОСТІ МОЛОДНЯКУ ОВЕЦЬ НА ВІДГОДІВЛІ АСКАНІЙСЬКОЇ СЕЛЕККЦІЇ ЗА КОРЕКЦІЇ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ТА ПРОТЕЇНОВОГО ЖИВЛЕННЯ..................RESUME........…..125   Повний текст

 Жарук П. Г., Жарук Л. В. ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ГАЛУЗІ ВІВЧАРСТВА ………….............................................................................................................RESUME............…...133   Повний текст

 Іванина О. В. ЗВ'ЯЗОК ПОКАЗНИКІВ СПЕРМОПРОДУКЦІЇ З ПАРАМЕТРАМИ ТІЛА І ВІКОМ БАРАНІВ-ПЛІДНИКІВ..………............................................................................RESUME..............……141  Повний текст

Іовенко В. М., Кудрик Н. А., Зиневич  В. М.  МОЛЕКУКЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНІ МАРКЕРИ І ЖИВА МАСА МОЛОДНЯКУ ОВЕЦЬ АСКАНІЙСЬКОЇ КАРАКУЛЬСЬКОЇ ПОРОДИ….............…RESUME..…….152   Повний текст

  Квінт В.О. МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНІ МАРКЕРИ І ТИП ТІЛО-БУДОВИ ОВЕЦЬ АСКАНІЙСЬКОЇ ТОНКОРУННОЇ ПОРОДИ.......................................................................................…RESUME….162  Повний текст

Микитюк В. В., Поротікова І. І. ОСОБЛИВОСТІ БІЛКОВО-АЗОТИСТОГО ОБМІНУ У МОЛОДНЯКУ ОВЕЦЬ…….........................................................................................……RESUME….....……..173   Повний текст

 СВИНАРСТВО

 Вогнівенко Л. П., Новікова Н. В., Архангельська М. В., Папакіна Н. С., Кушнеренко В. Г., Лісна Т. М., Ференс Т. О. ЗВ'ЯЗОК МІЖ БІОХІМІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ КРОВІ СВИНЕЙ РІЗНОї СТРЕСОСТІЙКІСТі  ІЗ ЇХ ВІДГОДІВЕЛЬНИМИ ЯКОСТЯМИ В УМОВАХ ПЛЕМЗАВОДУ ЗАТ «ФРІДОМ ФАРМ БЕКОН»…..................................................……RESUME……………...183   Повний текст

Гераніна Л. А. ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ НОВОГО МЕТОДУ ОЦІНКИ ПЛЕМІННОЇ ЦІННОСТІ СВИНЕЙ......................................................................................…RESUME…………….192   Повний текст

 Горб С. В. НОВІ РЕЦЕПТИ ПРЕМІКСІВ У СКЛАДІ КОМБІКОРМІВ ДЛЯ МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ НА ДОРОЩУВАННІ..............................................................................…RESUME………………..201   Повний текст

 Дудка О. І., Карвацька І. М. ВІДГОДІВЕЛЬНІ ТА М’ЯСНІ ЯКОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПОРІД СВИНЕЙ…….......................................................................................………RESUME………………….210    Повний текст

 Дудка О. І. ЕФЕКТИВНІСТЬ ПІДБОРУ БАТЬКІВСЬКИХ ФОРМ В ГЕНОФОНДОВИХ СТАДАХ СВИНЕЙ…….........................................................................................……RESUME…………………219   Повний текст

 Іванов В. О., Архангельска М. В., Пласкальний А. І.  ВИКОРИСТАННЯ ЕТОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ПРОДУКТИВНИХ ЯКОСТЕЙ МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ ПОРОДИ ВЕЛИКА БІЛА…RESUME………231   Повний текст

 Скрепець К. В. ПРОДУКТИВНІ ПОКАЗНИКИ ПІДСВИНКІВ АСКАНІЙСЬКОГО ТИПУ УКРАЇНСЬКОЇ М’ЯСНОЇ ПОРОДИ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД РІВНЯ ГОМОЗИГОТНОСТІ…RESUME…………………...245   Повний текст

  КРОЛІВНИЦТВО

 Вороненко В. І., Браточенко М. В.  РІСТ ТА РОЗВИТОК МОЛОДНЯКУ КРОЛІВ ПОРОДИ HYLA ЗА РІЗНИХ ТЕРМІНІВ ВІДЛУЧЕННЯ……..........................................…………………RESUME……..........….252   Повний текст