Основні напрямки діяльності ІТСР "Асканія-Нова" - ННСГЦВ

Основні напрямки діяльності інституту

•  Обґрунтування теоретичних, методологічних та практичних аспектів процесу породоутворення у тваринництві в сучасних умовах господарювання.

•  Удосконалення системи організації і планування селекційно-племінної роботи у вівчарстві, скотарстві, свинарстві та козівництві.

•  Розробка нових методів селекції і на їх основі удосконалення існуючих та створення нових високопродуктивних порід, типів і ліній сільськогосподарських тварин.

 • Розробка програм селекції овець, великої рогатої худоби та свиней на державному та регіональному рівнях.

•  Розробка ефективних методів та форм збереження генофонду порід сільськогосподарських тварин південного регіону України.

•  Розробка і реалізація нових генетичних методів інтенсифікації селекційних процесів у тваринництві з використанням молекулярно-генетичних маркерів.

•  Розробка нових енерго- та ресурсозберігаючих технологій виробництва та глибокої переробки продукції вівчарства.

•  Розробка нових біотехнологічних методів відтворення тварин, кріоконсервації статевих клітин, генної інженерії.

•  Розробка систем кормовиробництва в умовах півдня України та годівлі сільськогосподарських тварин з використанням кормів місцевого виробництва.

•  Розробка економічних методів інтенсифікації виробництва продукції тваринництва в господарствах різних форм власності.

•  Підготовка наукових кадрів та підвищення кваліфікації фахівці агроформувань різних форм власності.

•  Інформаційно-консалтингова діяльність у тваринництві.